Nagroda dla propagatorów debaty o edukacji.

W tym roku po raz trzeci zostanie przyznana Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego. To wyróżnienie dla autorów artykułów, które przyczyniają się do pogłębiania debaty o edukacji
w Polsce. Podczas uroczystej gali, która odbędzie się w listopadzie zwycięzcy otrzymają statuetkę oraz nagrodę finansową. Wysokość nagrody pieniężnej w każdej kategorii wynosi 10 000 złotych.

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego przyznawana jest w trzech kategoriach – publicystycznej, naukowej i specjalistycznej. Laureatami Nagrody są naukowcy, edukatorzy i dziennikarze piszący o edukacji merytorycznie, nieszablonowo, odpowiedzialnie i z zaangażowaniem podchodzący do tematyki polskiego szkolnictwa. Inspiracją do jej stworzenia była postać Romana Czerneckiego – nauczyciela, wykładowcy, dyrektora szkół, który całe życie poświęcił nauczaniu.

Konkurs składa się z dwóch etapów: w pierwszym prace są oceniane przez recenzentów, a w drugim laureatów Nagrody wyłania kapituła, w której składzie zasiadają przedstawiciele Polskiej Akademii Nauki, Uniwersytetu Warszawskiego i organizacji społecznych. Do 31 maja kandydaci mogą zgłaszać swoje prace przez formularz umieszczony na stronie internetowej https://efc.edu.pl/programy/NagrodaCzerneckiego

Kapituła Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego:

 • Krzysztof Arciszewski, założyciel szkoły brytyjskiej w Wilanowie,
 • Dr Grażyna Czetwertyńska, adiunkt na wydziale Artes Liberales UW,
  Dr hab. Roman Dolata, prof. UW, Kierownik Katedry Polityki Oświatowej i Społecznych badań nad Edukacją Wydziału Pedagogicznego,
 • Prof. Michał Federowicz, Kierownik Zespołu Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji w Instytucie Filozofii i Socjologii (IFiS) PAN,
  Dr Mikołaj Herbst, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych,
 • Ula Malko, psycholożka, wspiera nauczycieli w lepszym rozumieniu potrzeb rozwojowych dzieci,
  Alicja Pacewicz, współzałożycielka Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej,
 • Dr Przemysław Sadura, adiunkt w Instytucie Socjologii UW, założyciel Fundacji „Pole Dialogu”,
 • Dr Michał Sitek, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz w Instytucie Badań Edukacyjnych.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin konkursu oraz nazwiska dotychczasowych laureatów znajdują się na stronie www.efc.edu.pl/NagrodaCzerneckiego

Laureaci Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego 2019

Kategoria Artykuł Naukowy

dr Joanna Smogorzewska, Theory of mind development in school environment: A case of children with mild intellectual disability learning in inclusive and special education classrooms; Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities

Kategoria Artykuł Publicystyczny

Joanna Cieśla, Bunt nauczycieli, Z ziemi polskiej do wolski, Wabiki na ajbika, tygodnik Polityka

Kategoria Artykuł Profesjonalny

Anna Abramczyk, Kooperatywne uczenie się – recepta na równoczesną  realizację celów poznawczych i rozwijanie kompetencji społecznych, kwartalnik „Języki obce w szkole”

Małgorzata Minchberg, Edukacja przez sztukę: artysta w szkole, Edukacyjna Analiza Transakcyjna

Nagroda Specjalna

Jarosław Pytlak, za systematyczność i konsekwencję w podejmowaniu istotnych dla polskiej edukacji tematów oraz umiejętność prowadzenia dyskusji o problemach edukacji w sposób rzetelny, dociekliwy i rzeczowy.

Więcej informacji:

Magdalena Gołębiowska

mail: mgolebiowska@efc.edu.pl,

tel. +48 503061669

www.efc.edu.pl

Fundacja EFC działa na rzecz edukacji w Polsce. Od 2009 roku wspiera wszechstronny rozwój młodzieży, podnosi kompetencje zawodowe pedagogów, wyróżnia działaczy społecznych i publicystów wpływających na kształt współczesnej edukacji. Promuje postawy zaangażowania społecznego i filantropii. Stanowi aktywny, słyszalny głos w debacie na temat jakości uczenia i uczenia się. To jedna z największych fundacji rodzinnych w Polsce. Utworzona przez polskiego biznesmena i filantropa – Andrzeja Czerneckiego – prowadzi programy edukacyjne, między innymi najbardziej kompleksowy program stypendialny dla uczniów szkół średnich w Polsce. Obecnie Fundacja jest zarządzana przez synów Fundatora – Andrzeja i Igora Czerneckich.

Zdalne Walne Zebranie członków KFON

Wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska w jednym z ostatnich wywiadów, powiedziała, że w związku w panującym w Polsce stanem epidemii, resort planuje przyjęcie aktu prawnego zmieniającego przepisy dotyczące głosowań w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach i fundacjach. Rozważane jest wprowadzenie głosowania na odległość. Najprawdopodobniej zostanie też wydłużony czas na przyjęcie sprawozdań merytorycznych, finansowych i udzielenie absolutorium zarządom. Będziemy informować  na bieżąco o rozwoju sytuacji.  Jesteśmy gotowi do wprowadzenia takiego rozwiązania w naszym stowarzyszeniu.

Ankieta dla nauczycieli

Przedstawiamy przykładową ankietę dla nauczycieli, która może być pomocna do opracowania regulaminu oceniania na odległość. Ma ona pomóc szkole w organizacji kształcenia na odległość od 25 marca b.r. Zakres informacji w niej zawartych opiera się przede wszystkim na rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a także własnych potrzebach szkoły.

Ankietę opracowała i zgodziła się ją udostępnić: Małgorzata Leniec – dyrektor szkół młodzieżowych Centrum Kształcenia „Nauka” w Pile.

Oto fragment listu, który pani dyrektor skierowała do swoich nauczycieli, który może być źródłem cennych wskazówek:

„ Jest mi bardzo niekomfortowo prosić Was o kolejne zadania do wykonania, które tak naprawdę wynikają z faktu, że przez wiele lat MEN nie potrafiło wprowadzić szkół w XXI wiek, natomiast od nas dyrektorów i nauczycieli oczekuje się, że wykonamy to zadanie w zaledwie kilka dni… Jednak musimy podjąć działania, ponieważ nakazują nam to obecnie obowiązujące regulacje prawne.
Lista odpowiedzialności, która spoczywa na mnie jako dyrektorze szkoły jest dość długa. Sama tego po prostu nie jestem w stanie ogarnąć. Dlatego po raz kolejny zmuszona jestem prosić Was o wypełnienie dokumentu, który pomoże zorganizować naszą pracę w najbliższym czasie.

Ankieta uwzględnia zapisy wspomnianego rozporządzenia MEN. Na jej podstawie przedstawię (rodzicom, uczniom oraz Wam) sposób i tryb realizacji zadań, które jesteśmy zobligowani wypełniać jako szkoła. A konkretnie:

1. Każdej klasie zostanie przedstawiony plan lekcji na każdy dzień tygodnia. Nie będzie on zawierał wszystkich godzin zgodnie z dotychczasowym planem lekcji. Powodowałoby to natłok obowiązków zarówno dla uczniów jak i dla Państwa. Realizacja planu lekcji będzie polegała na przesłaniu uczniom przez nauczycieli materiałów (linki do stron, pliki, możliwość umawiania się na lekcje on-line) niezbędnych do nauki. Materiały będzie trzeba rozesłać uczniom najpóźniej do godziny 9.00 dnia, w którym będą zaplanowane zajęcia. (..).
2. Tygodniowy plan konsultacji z nauczycielem dla każdej klasy. Nie chodzi tu o możliwość wysyłania/odbierania wiadomości e-mail, ponieważ na te wiadomości będziecie mieli Państwo obowiązek odpowiadać w ramach swojego czasu pracy. Chodzi o określenie terminu i godziny dostępności nauczyciela dla uczniów w czasie rzeczywistym. Proszę o wskazanie sposobu komunikowania się np. komunikatory, skype, telefon (jeżeli ten sposób komunikacji wchodzi w grę, wówczas należy podać numer telefonu).
3. Sposoby monitorowania postępów ucznia oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach (preferowany sposób poprzez dziennik Librus, ale dopuszczalne są inne sposoby, które należy opisać).
4. Wskazanie źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice będą mogli korzystać (preferowany sposób dziennik Librus (..).

Nie jestem zwolenniczką planowania wszystkich lekcji w czasie rzeczywistym. Powodowałoby to, że uczniowie spędzaliby przed komputerem zbyt wiele czasu. Ponadto uczniowie w różnym czasie mają możliwość skorzystania z komputera (a niektórzy takiej możliwości nie mają wcale…). Natomiast samą próbę zorganizowania takiej lekcji, w celu urozmaicenia procesu dydaktycznego można podjąć. Nawet jeżeli nie udałoby się zebrać całej klasy, warto spróbować. Myślę, że musiałaby ona trwać maksymalnie 30 minut, ale to już sami oceńcie.

Możecie przygotować pokazy/wykłady i zamieścić je w sieci, czy na platformie, rozesłać za pośrednictwem dziennika/maila. Jednak uczniowie powinni z nich korzystać w dogodnym czasie. Chciałam jeszcze zachęcić Was do podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z pracą w Internecie. Być może niektórzy korzystają ze świetnych narzędzi, które mogliby wykorzystać inni (…).

Wypełniając ankiety proszę Was:
1. Zachowajcie zdrowy rozsądek podczas planowania materiału, który będziemy zadawać uczniom.
2. Spuśćcie z siebie trochę napięcia w temacie: podstawa programowa. Bez kilku tematów z tejże podstawy świat istniał i istnieć będzie. Ja już to uczyniłam.
3. Odpuśćcie sobie myślenie o ocenianiu w dotychczasowych kategoriach. Po prostu doceniajmy, że uczeń jest aktywny, że próbuje… i nie podejrzewajmy, że pracę napisała cała rodzina, wujek Google, czy może nawet ciocia z Ameryki…a jeśli nawet, to może to i dobrze…
4. Bądź w dobrej relacji z uczniami i rodzicami – czasem potrzebują dobrego słowa.
6. Jeśli nie masz klasy wychowawczej, to bądź w gotowości do kontaktu z uczniami, którzy potrzebują szczególnego wsparcia.
7. Jeśli uczniowie, będą mieć potrzebę rozmowy o tym, co się dzieje tu i teraz, możesz zdecydować, że to jest ważniejsze od bieżącego tematu – rozmawiaj.
8. Bądź elastyczny i uważny – jeśli propozycja grafiku pracy nie będzie się sprawdzać, zaproponuj inne rozwiązania. Jesteśmy na nie otwarci.
9. Sposób dokumentowania naszej pracy w zasadzie już wymyśliliśmy. Będziecie składać tygodniowe raporty z realizacji Waszej pracy. Być może wzór ulegnie modyfikacji. Dlatego zgłaszaj do niego uwagi, jeśli da się go ulepszyć.
10. Jeśli będzie Ci trudno, nie będziesz wiedzieć co i jak zrobić, zadzwoń do mnie, zadzwoń do pozostałych członków dyrekcji. Postaramy się wspólnie rozwiązać problem. Nie ma sytuacji bez wyjścia. Nie unikaj kontaktu z nami.

Jestem pełna nadziei, że uda nam się przetrwać ten trudny dla wszystkich okres. Jestem również przekonana, że zmiana sposobu pracy wyjdzie nam prędzej, czy później tylko na dobre. Ale najważniejsze, to żebyśmy wszyscy zdrowi wrócili do pracy „.

Odwołujemy Walne Zebranie członków KFON

W związku z  zagrożeniem epidemiologicznym oraz zakazem gromadzenia się wydanym przez władze, odwołujemy Walne Zebranie członków Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, które miało odbyć się  19 marca 2020 r. o godz. 16 – podczas konferencji we Wrocławiu pt.”Oto szkoła! Czyli system o właściwościach emergentnych”. Będziemy informować na bieżąco, co do do dalszych kroków.

Konferencja odwołana!

W związku z  sytuacją epidemiologiczną, koniecznością zachowania rozsądku oraz przesyłanymi rezygnacjami, Zarząd Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej podjął decyzję o odwołaniu konferencji pt.”OTO SZKOŁA! Czyli system o właściwościach emergentnych”, która miała odbyć się 19 i 20 marca b.r. we Wrocławiu. Jeśli będzie to możliwe, konferencją odbędzie się w późniejszym terminie. Będziemy informować o tym na bieżąco.

Doroczna konferencja KFON

Fundacja Oświatowa EKOLA oraz Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej zapraszają na konferencję „OTO SZKOŁA! Czyli system o właściwościach emergentnych”, która odbędzie się we Wrocławiu 19 – 20 marca 2020 roku.

PROGRAM:

I dzień – sala konferencyjna  – NOVOTEL Wrocław Centrum, ul. Powstańców Śląskich.

10.00 – 11.00      Rejestracja uczestników/ poczęstunek

11.00 – 11.10      Otwarcie konferencji –  Jolanta Węglowska, Prezes FO EKOLA

11.10 – 12.10      Wykład„Najważniejsze zjawiska współczesnej polszczyzny” – prof. dr hab. Jan Miodek, Uniwersytet Wrocławski 

12.10 – 13.10      Wykład – „Nauczanie czynnościowe. Założenia i realizacja…” – prof. dr hab.Stanisław Dylak, Uniwersytet AM w Poznaniu

13.15 – 14.15      Przerwa obiadowa- lunch – restauracja NOVOTEL

14.15 – 15.00      Wykład: – „Czy szkoła może być wolna czyli edukacyjne mity, tereotypy i opresje” – prof. dr hab. Mirosława Nowak – Dziemianowicz, Uniwersytet Opolski

15.00 – 15.50      Wykład – „Arytmetyka mentalna – uwolnij potencjał swojego     ucznia” –  Katarzyna Skibińska  oraz  Anvar Bagautidnov  -prelegenci Abakus Europe – Centrum Arytmetyki Mentalnej i  Brainfitness


15.50– 16.10       Przerwa kawowa

16.10 – 18.00     Walne Zgromadzenie członków Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej

18.30  –         przejazd autokarem na wieczór w Mleczarni ( ul. p. Włodkowica 5)

II dzień – aula Zespołu Szkół EKOLA – ul.Zielińskiego 56 

9.50  – 10.00      Przywitanie uczestników – Dyrektor Joanna Lejza 

10.00 – 11.00    Wykład – „Wokół problemów nowoczesnego nauczania – czy procesy poznawcze mają charakter emergentny?” – dr Robert Martuszka, Fundacja Oświatowa EKOLA


11.00 – 12.00    Wykład – „Monitoring wizyjny w placówce„.

12.00 – 12.30    Przerwa kawowa

12.30 – 13.30    Wykład  – „Kontrola Państwowej  Inspekcji Pracy w placówce niepublicznej”. Alternatywnie: „Kompetencje kluczowe w edukacji”.

13.30 – 15.00   Spotkania eksperckie 

Zagadnienia:

– prawo oświatowe – Ewa Norkowska

– szkolnictwo zawodowe-  Marian Ramut

– ochrona danych osobowych – Tomasz Paprocki

– Państwowa Inspekcja Pracy

15.00 – 15.45  Przerwa obiadowa 

15.45  – 16.00  – Zamknięcie  konferencji 

Dla zainteresowanych spektakl Teatru Komedia „Kolacja dla  głupca” godz. 19.00 (budynek Teatru Lalek plac Teatralny 4 , dojazd tramwajem 6,7,17 – 4 przystanki).

Parlamentarne przepychanki

Przedstawicielki KFON wzięły udział we wczorajszym wspólnym posiedzeniu sejmowych  Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Na posiedzeniu odbyło się pierwsze czytanie projektu o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, który zgłosił Parlamentarny Klub Lewicy.

Projekt miał na celu wprowadzenie zmian w ustawie w zakresie postępowań dyscyplinarnych nauczycieli. Projektodawcy proponowali rezygnację z niedawno wprowadzonego obowiązku zgłaszania do rzecznika dyscyplinarnego każdego naruszenia praw i dobra dziecka dokonanego przez nauczyciela (lub dyrektora).

Według nowej procedury to dyrektor (lub organ go nadzorujący, w przypadku naruszeń dokonanych przez dyrektora) miałby obowiązek wstępnej weryfikacji każdego tego typu zdarzenia i niezwłocznego skierowania sprawy do dalszego postępowania dyscyplinarnego, jeżeli będą istniały ku temu podstawy.

Termin wstępnej weryfikacji zostałby wydłużony z 3 dni do 14. 

Projektodawcy argumentowali iż obecnie obowiązujące przepisy spowodowały paraliż postępowań dyscyplinarnych. Cierpi na tym dobro dzieci, wobec których rzeczywiście nauczyciele lub dyrektorzy dopuścili się nagannego zachowania. Generuje to również znaczne koszty.

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć powiedział, że MEN zasadniczo zgadza się z kierunkiem proponowanych zmian. W ministerstwie pracuje zespół, który zajmuje się tymi zagadnieniami. Wkrótce zostanie skierowany do parlamentu rządowy projekt nowelizacji Karty Nauczyciela – w wyżej wymienionym zakresie.

Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego, zaapelował do posłów aby nie odrzucali zgłoszonego przez Lewicę projektu. Skoro wszystkie zainteresowane strony są zgodne co do słuszności proponowanych zmian, należy wspólnie pracować nad nim dalej.

Głosami posłów koalicji rządowej projekt został odrzucony w całości.

Program stypendialny „Klasa”

Ruszyła rekrutacja do programu stypendialnego „Klasa”. Fundacja BNP Paribas pomaga zdolnej młodzieży ze wsi i mniejszych miejscowości wejść w przyszłość na własnych warunkach.

Od 14 lutego uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych mogą zgłaszać się do tegorocznej – już osiemnastej – edycji programu „Klasa”. Fundacja BNP Paribas zapewni możliwość nauki w renomowanych liceach w kraju 50 zdolnym, młodym ludziom z mniejszych miejscowości i wsi. Rekrutacja potrwa do 15 kwietnia 2020 roku.

„Klasa” to autorski program stypendialny Fundacji BNP Paribas, oferujący m.in. pełne wsparcie finansowe podczas 4 lat nauki w liceum oraz stypendium finansowe na I roku studiów. Do „Klasy” mogą dołączyć absolwenci szkół podstawowych z miejscowości o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 100 tys., będący w trudnej sytuacji materialnej (nie więcej niż 1200 zł dochodu na osobę w rodzinie). Kryterium udziału w programie są także osiągniecia szkolne (średnia ocen w I semestrze 8 klasy podstawowej to co najmniej 4,5), zaangażowanie w działania społeczne i opinia dyrektora lub wychowawcy o uczniu.

Zdecydowaliśmy się wspierać młodzież z mniej zamożnych rodzin i spoza dużych ośrodków miejskich, ponieważ talent rozkłada się równomiernie, ale perspektywy i możliwości rozwoju niestety nie – mówi Kinga Pańczyszyn-Liśkiewicz, Prezes Zarządu Fundacji BNP Paribas. – Dzięki „Klasie” wyrównujemy szanse na starcie. Edukacja na najwyższym poziomie to kapitał, który procentuje przez całe późniejsze życie i powinien być dostępny dla każdego zdolnego ucznia. W tym momencie, w ramach „Klasy”, nasza Fundacja wspiera 111 stypendystów, a przez całe 18 lat do programu dołączyło 770 uczniów z prawie 350 miejscowości. Wszyscy absolwenci dostają się na studia wyższe – dodaje Kinga Pańczyszyn-Liśkiewicz.

W tym roku na kandydatów czeka 50 miejsc w 5 szkołach partnerskich: VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni oraz XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie. Każdy uczestnik programu ma zapewniony pobyt w internacie, wyżywienie, podręczniki i comiesięczne kieszonkowe, bierze udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych. Wszyscy są też pod stałą opieką wychowawcy i pedagogów. Dodatkowo uczestniczą w integracyjnym obozie językowym w Warszawie (przed rozpoczęciem nauki w liceum) oraz w letnim obozie stypendystów (już w trakcie trwania nauki).

Celem programu „Klasa”, obok wyrównywania szans edukacyjnych, jest rozbudzanie aktywności społecznej i wrażliwości na otoczenie. Fundacja BNP Paribas zachęca wszystkich stypendystów do działań wolontariackich w ramach programu „Możesz na mnie polegać”, dzięki któremu mogą angażować się społecznie w wybrany przez siebie sposób. Młodzi ludzie bardzo chętnie dzielą się dobrem, które sami otrzymali. Od 2008 r. działa Stowarzyszenie Absolwentów „Klasa”, którego członkowie angażują się w działania społeczne, takie jak aktywizacja seniorów (akcja „Seniorzy z Klasą”) oraz wspierają się wzajemnie w dalszym rozwoju społecznym i edukacyjnym.

Formularz rekrutacyjny jest dostępny na stronie: https://www.bnpparibas.pl/fundacja.

Link do filmu promującego „Klasę”: https://www.youtube.com/watch?v=dTsWD2iJWvw

III Forum Szkół Rzemiosła

Serdecznie polecamy III Forum Szkół Rzemiosła, które odbędzie się w dniu 12 lutego 2020 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, ul. Miodowa 14, sala im. Jana Kilińskiego.

W ramach  programu Forum organizatorzy zamierzają podjąć szereg istotnych kwestii wynikających z organizacji kształcenia zawodowego w kontekście dokonanych zmian systemowych. W szerokim gronie interesariuszy, zaangażowanych w proces kształcenia zawodowego, ZRP zamierza podjąć również próbę oceny skuteczności przyjętych instrumentów zachęcających pracodawców do angażowania się w proces kształcenia zawodowego.

Więcej o III Forum Szkół Rzemiosła można przeczytać tutaj: https://zrp.pl/iii-forum-szkol-rzemiosla/