Pismo do MEN w sprawie rozliczania kształcenia specjalnego

26 maja b.r. Zarząd Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej wystosował pismo do Ministra Edukacji Narodowej – Dariusza Piontkowskiego w sprawie wątpliwości dotyczących rozliczania kształcenia specjalnego.

Zwłaszcza informacji, która dotarła do nas w ostatnim czasie, że zmieniła się interpretacja ministerstwa w kwestii wartości „W”, będącej elementem wyliczenia wartości „Winne” we wzorze zawartym w art. 35 ust. 5 pkt 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Teraz wartość „W” nie może być wyższa niż wartość dotacji wykorzystanej przez dotowaną szkołę. To może skutkować tym, że wiele szkół będzie musiało zwracać pieniądze, które dostały na uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Pełna treść listu dostępna jest tutaj:

Odpowiedź na list KFON w sprawie otwarcia żłobków i przedszkoli

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej 30 kwietnia b.r. skierowało do Ministerstwa Edukacji Narodowej (i do wiadomości Kancelarii Prezesa Rady Ministrów) list, w którym przedstawiliśmy nasze stanowisko w sprawie planowanego na 6 maja otwarcia żłobków i przedszkoli. Po pierwsze: organy prowadzące te placówki dostały zbyt mało czasu na dobre przygotowanie się do powrotu dzieci. Po drugie: wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące funkcjonowania żłobków i przedszkoli w czasie pandemii są niejasne i nieprecyzyjne.

Otrzymaliśmy na to pismo odpowiedzi od Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia – odsyłające nas do zaktualizowanych wytycznych GIS z 30 kwietnia.

Tutaj można zapoznać się ze szczegółami obydwu odpowiedzi:

14 maja otrzymaliśmy również odpowiedź, w podobnym duchu, z Ministerstwa Edukacji Narodowej, która w całości dostępna jest tutaj:

Stanowisko KFON w sprawie otwarcia żłobków i przedszkoli

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej wystosowało pismo do Ministra Edukacji Narodowej – Dariusza Piontkowskiego w sprawie planowanego na 6 maja b.r. otwarcia żłobków i przedszkoli. Naszym zdaniem organy prowadzące wyżej wymienione placówki mają za mało czasu na odpowiednie przygotowanie się do powrotu dzieci, zaś wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego są zbyt niejasne nieprecyzyjne.  Pełna treść listu poniżej:

Nie – dla egzaminów: ósmoklasity i maturalnego!

Zarząd KFON skierował do ministra edukacji narodowej – Dariusza Piontkowskiego, pismo wyrażające nasz sprzeciw w sprawie przeprowadzenia w kwietniu egzaminu klas ośmych oraz w maju egzaminu maturalnego.

Uważamy, że ze względu na obecną sytuację w kraju oba te egzaminy powinny zostać odwołane.

Pełna treść naszego apelu:

Naprawmy edukację – apel organizacji pozarządowych do premiera i ministra edukacji

Organizacje społeczne apelują do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego o podjęcie natychmiastowych działań, które poprawią jakość funkcjonowania polskiej edukacji w czasie, kiedy placówki szkolne, przedszkolne i żłobkowe pozostają zamknięte a młodzież nie może wychodzić z domu bez pełnoletniego opiekuna.

List otwarty podpisały: Fundacja “Przestrzeń dla edukacji”Fundacja “Edu Tank”Ruch Społeczny „Obywatele dla edukacji”, Fundacja “Pole Dialogu”Centrum Praw KobietSpołeczny Monitor Edukacji , Kampania Przeciw HomofobiiInstytut Spraw PublicznychHelsińska Fundacja Praw CzłowiekaFundacja ePaństwoFundacja FeminotekaStowarzyszenie Otwarta RzeczpospolitaFundacja Wspomagania WsiFundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. KomeńskiegoFundacja Panoptykon, Fundacja Szkoła z Klasą, Fundacja Centrum Cyfrowe, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Inicjatywa „Protest z Wykrzyknikiem”, Fundacja „Rodzic mają głos”, Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy „Think”, Fundacja Idealna Gmina, Stowarzyszenie „Rodzice w edukacji”, Fundacja Ari Ari, PROJEKTOR – wolontariat studencki, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, Fundacja „Ja, nauczyciel”, Inicjatywa „Posłuchajcie Uczniów”, Koalicja „Nie dla chaosu w szkole”, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej.

Zwracamy się do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie natychmiastowych działań, które poprawią jakość funkcjonowania polskiej edukacji w czasie, kiedy placówki szkolne, przedszkolne i żłobkowe pozostają zamknięte a młodzież nie może wychodzić z domu bez pełnoletniego opiekuna.

Formułując nasze postulaty kierujemy się tym, co we wszystkich działaniach z obszaru edukacji i pracy z dziećmi, powinno być celem nadrzędnym – dobrem dziecka.

1)     Oczekujemy od rządzących rozpoczęcia działań, których efektem będzie zmniejszenie nierówności edukacyjnych. Nierówności te ujawniły się tuż po wprowadzeniu regulacji, dotyczących zdalnego nauczania. Część z uczniów nie ma w domu nie tylko sprzętu i szybkiego internetu, ale także kompetencji społecznych i poznawczych do zdalnej pracy. Działania mające na celu doposażenie uczennic i uczniów w sprzęt muszą być sprzężone z działaniami wspierającymi nauczycieli i samych uczniów.

2)   W obecnej sytuacji jednym z sensownych rozwiązań jest ograniczenie zakresu obowiązkowych treści programowych i sformułowanie jasnych wytycznych, wskazujących które elementy podstawy programowej należy realizować. Obecnie mamy brak jasności w komunikatach resortu edukacji. Jednocześnie rozporządzeniem nakłada się na nauczycieli obowiązek realizacji podstawy i w tym samym czasie namawia do ograniczania liczby zajęć. To wprowadza zamieszanie, które dotyka wszystkich – nauczycieli, uczniów i rodziców.

3)   Oczekujemy także sformułowania jasnych wytycznych dla nauczycieli przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej a także zapewnienia im realnej pomocy, uwzględniającej specyfikę ich pracy. 

4)   W związku z niepewnymi scenariuszami dalszego przebiegu pandemii koronawirusa oczekujemy, że egzamin ósmoklasisty zostanie przeniesiony lub odwołany. Wymaga to podjęcia pilnych prac nad zmianą zasad rekrutacji do szkół średnich. Uważamy równocześnie, że może okazać się konieczna zmiana terminów egzaminów maturalnych i opracowanie wspólnie z uczelniami wyższymi nowego terminarza rekrutacji. Ufamy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowuje plan działania na taką ewentualność. W sprawie egzaminu ósmoklasisty i matury konieczne są pilne decyzja i informacja. W tej sytuacji najgorsza dla wszystkich jest niepewność. 

5)   Ponieważ część rodzin z trudnością radzi sobie z łączeniem zadań opiekuńczych z wykonywaniem własnej pracy zdalnej oraz wspieraniem uczniów w uczeniu się online, proponujemy, by resort edukacji uruchomił telefon zaufania, gdzie specjaliści będą służyć wsparciem dla dzieci i rodziców.

6)     Oczekujemy, że po ustąpieniu pandemii resort edukacji zaproponuje uczniom  systemową pomoc psychologiczno–pedagogiczną. Obecnie część uczniów jest od tej opieki odcięta. Liczba osób, które będą takiej pomocy wymagać, z pewnością jednak wzrośnie.

Apelujemy również, by resort edukacji korzystał z dotychczasowych dobrych praktyk nauki zdalnej i edukacji domowej instytucji, osób i organizacji, które od kilku lat się tym zajmują. Liczymy na to, że nasze postulaty spotkają się nie tylko ze zrozumieniem, ale także, że będą one stanowiły pomoc w kształtowaniu polityki resortu edukacji, realizowanej w czasie pandemii.

Inicjatorzy apelu pozostają do dyspozycji ministra, w gotowości do pracy na rzecz lepszej edukacji w czasie pandemii i po jej ustąpieniu.