Pierwszy ogólnopolski strajk rodziców

Koalicja „Nie dla chaosu w szkole”, której KFON jest Niepublicznej  oraz organizacje nauczycielskie z całej Polski, zdecydowały, że na znak protestu przeciwko wprowadzanej reformie edukacji, 10 marca br., rodzice mogą nie posłać dzieci do szkół. To pierwszy ogólnopolski strajk rodziców.  10 stycznia podobny protest miał miejsce w Zielonej Górze.

Społeczniczki

W wielką satysfakcją zawiadamiamy, że Krystyna Starczewska – prezes KFON oraz Marina Hulia – dyrektorka szkół demokratycznych dla Dzieci i Mam na dworcu w Brześciu, którym od początku ich istnienia patronujemy, zostały uhonorowane Nagrodą Specjalną w konkursie Społecznik Roku 2016.
Organizatorami konkursu są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, tygodnik Newsweek.
http://www.newsweek.pl/plus/spoleczenstwo/nagroda-newsweeka-spolecznik-roku-2016-dla-ewy-blaszczyk,artykuly,405553,1,z.html

Zdjęcia: Arek Markiewicz

Nie dla chaosu w szkole

Zarząd KFON na posiedzeniu 27 stycznia br., podjął decyzję o uczestnictwie w ramach Koalicji „Nie dla chaosu w szkole” w zbiórce podpisów na rzecz zorganizowania referendum dotyczącego wprowadzanej przez obecne władze reformy edukacji.
W komitecie organizacyjnym referendum uczestniczą przedstawiciele: ZNP, organizacji społecznych i partii opozycyjnych. 31 stycznia ogłoszone zostało rozpoczęcie zbiórki podpisów pod postulatem zorganizowania referendum. Propozycja pytania referendalnego brzmi: „Czy jest Pan/Pani przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017?”.
Obecnie zbierane są podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum. Osoby popierające organizację referendum, powinny podpisywać się na dołączonym blankiecie. Informację gdzie należy składać wypełnione arkusze, podamy w najbliższym czasie.
Informacje można też znaleźć na stronie internetowej ZNP i Koalicji „Nie dla chaosu w szkole”: http://niedlachaosuwszkole.pl/
Dobrze byłoby zainteresować sprawą rodziców, nauczycieli i jak najszersze grono znajomych.
Z wyrazami szacunku,
Krystyna Starczewska
Prezes KFON

Analiza przygotowana na zlecenie KFON

Dostosowanie szkół do nowego ustroju szkolnego

Art. 117.
1. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe.
2. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła podstawowa obejmująca strukturą organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły podstawowej staje się ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej.

Art. 118.
1. Z dniem 1 września 2017 r. uczniowie klas I-VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami odpowiednich klas ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe…

Dostosowanie szkół do nowego ustroju szkolnego

Szkoły ponadpodstawowe

Wręczenie nagrody im. Jerzego Zimowskiego

Z wielką satysfakcją zawiadamiamy iż tegoroczną laureatką nagrody im. Jerzego Zimowskiego, którą przyznają: Tygodnik Polityka i Instytut Spraw Publicznych, została nasza wolontariuszka – Marina Hulia.
Marina od września b.r. opiekuje się dziećmi czeczeńskimi, które koczują na dworcu w białoruskim Brześciu. Uczy ich rosyjskiego, polskiego, tańczy, śpiewa, rysuje, organizuje wycieczki do zoo, wesołego miasteczka, kina w 3D – zwraca im w ten sposób dzieciństwo, skradzione przez dorosłych.
Uciekinierzy z Czeczenii dotarli do Brześcia latem. W letnich ubraniach, butach, nie sądzili, że wiele miesięcy będą tkwili między granicznymi szlabanami. Kiedy skończyły się im pieniądze na wynajem mieszkania, zamieszkali z dziećmi na dworcu kolejowym. Niektóre rodziny próbowały przekroczyć białorusko – polską granicę ponad 40 razy. Straż Graniczna zawraca ich, nie chce przyjąć wniosku o azyl. Udało się nielicznym.
Na szczęście są dobrzy i wrażliwi ludzie, którzy nie odwrócili się od ludzi w potrzebie: mieszkańcy Brześcia, białoruska organizacja Human Constanta, polski oddział Fundacji Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna, KFON, Fundacja Helsińska, Rzecznik Praw Obywatelskich.
Dzieciaki obwołały Marinę, dyrektorką demokratycznej szkółki dworcowej. Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej objęło patronat nad tą baaardzo nietypową szkołą. Szkoły zrzeszone w KFON – nie od początku pomagają tym dzieciakom. Przeprowadziły zbiorki pieniężne, ciepłych ubrań, butów, koców, słodyczy, flamastrów, kolorowanek, naklejek, książeczek itp…
Założyliśmy na facebooku profil: Dzieci z Dworca Brześć (https://www.facebook.com/Dzieci-z-Dworca-Brze%C5%9B%C4%87-307063089678726/). Za jego pośrednictwem nadeszła kolejna pomoc: od innych szkół niepublicznych i publicznych, organizacji pozarządowych, mediów, osób prywatnych. Wszystkim ogromnie dziękujemy! Nie uwierzycie: nikt nie napisał ani jednego negatywnego komentarza!
Laudację na cześć laureatki, wygłosiła Krystyna Starczewska – prezes KFON oraz laureatka nagrody im. Zimowskiego z roku 2011. Opowiedziała o kilkunastoletniej działalności społecznej Mariny Hulii na rzecz: uchodźców; więźniów; dzieci niepełnosprawnych; dzieci z poczekalni Aresztu Śledczego Warszawa – Mokotów na ul. Rakowieckiej w Warszawie dla których odgrywała z wolontariuszami bajki, kiedy czekały godzinami na widzenie ze swoimi tatusiami; „starych dzieci” z domu opieki w Radości pod Warszawą.
Tegoroczna laureatka jest chyba najbardziej nietypową laureatką w całej historii nagrody. Zamiast zwyczajowych słów podziękowania, były… piosenki. O więźniu, który pragnie się zakochać; Basi, Teresce i Róży z domu szczęśliwej starości w Radości; muzyka i słowa: Marina Hulia. A na finał: ulubiona piosenka dzieci z dworca w Brześciu – o leniwym Antoszcze, który nie chciał kopać ziemniaków. Wykonawcy: laureatka, redaktor naczelny Polityki – Jerzy Baczyński, dyrektor Instytutu Spraw Publicznych – dr. Jacek Kucharczyk, Rzecznik Praw Obywatelskich – Adam Bodnar, Prezes Najwyższej Izby Kontroli – Krzysztof Kwiatkowski, prawniczki z Fundacji Helsińskiej, zespół Ritmo Bloco i cała publiczność.

Dzień Praw Człowieka i Dziecka w Szkole Podstawowej „Słoneczna” w Szczecinie

Dzień Praw Człowieka i Dziecka, Szkoła Podstawowa „Słoneczna” w Szczecinie obchodziła w tym roku w sposób wyjątkowy . Gościli bowiem Panią Marinę Hulię- nauczycielkę, pisarkę, działaczkę i wolontariuszkę na rzecz uchodźców i polskich więźniów. Obecnie prowadzi szkołę demokratyczną dla dzieci uchodźców czeczeńskich w Brześciu na Białorusi Co w fascynujący sposób przybliżała  naszym uczniom podczas warsztatów.