Kolejny protest rodziców pod MEN – zachęcamy do udziału!

Spotykamy się 25 marca pod Ministerstwem Edukacji, żeby wyrazić nasz protest przeciwko zmianom w szkolnictwie wprowadzanym przez obecne władze oświatowe. Jako rodzice mamy prawo powiedzieć zdecydowane NIE decyzjom, które oceniamy jako szkodliwe dla naszych dzieci.

Likwidacja gimnazjów i powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej pociągnie za sobą konieczność zmian w funkcjonowaniu sieci szkół i wywoła chaos organizacyjny na wielką skalę w całym kraju. Na zmiany w strukturze szkolnictwa zostaną wydane ogromne pieniądze, które mogłyby być przeznaczone na rzeczywistą poprawę warunków edukacji naszych dzieci.

Przygotowywane w pośpiechu podstawy programowe dla reformowanej szkoły, zgodnie z opiniami kompetentnych fachowców, obniżą w sposób znaczący poziom nauczania. Poprzez nakaz realizowania sztywnej siatki godzin i bezwzględnego podporządkowania się rozporządzeniom władz kuratoryjnych odebrana zostanie szkołom autonomia, która dawała twórczym nauczycielom szanse na wprowadzanie korzystnych dla naszych dzieci innowacji w nauczaniu.

Protestując przeciwko zmianom niszczącym polski system edukacji rodzice w liście skierowanym do premier Beaty Szydło domagali się:

    • natychmiastowego zatrzymania reformy
    • rzetelnej, przygotowanej przez fachowców diagnozy potrzeb oświatowych prowadzących do sformułowania spójnej koncepcji rozwoju edukacji
    • przeprowadzenia prawdziwych konsultacji społecznych dotyczących zmian w edukacji ze wszystkimi środowiskami zaangażowanymi w system oświaty.

Podpisujemy się pod tymi żądaniami, bo chcemy dla swoich dzieci dobrej szkoły – bezpiecznej, wolnej od przemocy i dyskryminacji, uczącej współpracy, rozwijającej kreatywność i samodzielność myślenia.

Wprowadzane w pośpiechu zmiany w systemie polskiej edukacji są szkodliwe nie tylko dla naszych dzieci. Zagrażają ponad trzydziestu tysiącom nauczycieli utratą miejsc pracy z powodu skróceniu o rok ogólnego kształcenia wszystkich młodych Polaków. Są też szkodliwe dla samorządów, które zostaną obciążone wielkimi kosztami przebudowy struktury szkolnictwa na swoim terenie.

Dlatego apelujemy do wszystkich, którzy nie zgadzają się na szkodliwą reformę – spotykajmy się 25 marca, aby wspólnie w zdecydowany sposób zaprotestować przeciwko zapowiadanym zmianom, żądając zorganizowania ogólnopolskiego referendum w tej sprawie.

Nie dla chaosu w szkole 

List znanego psychologa, Wojciecha Eichelbergera, do rodziców

Dlaczego przyjdę na demonstrację rodziców 25 marca?

Jeśli jesteś troskliwym rodzicem dziecka, które korzysta z państwowych szkół i edukacji lub troszczysz się także o los dzieci nieswoich,

jeśli uważasz, że przeforsowana przez rządzących reforma edukacji jest niemądra, chaotyczna i kosztowna, jeśli podejrzewasz, że ta reforma ma charakter ideologiczny i polityczny – a nie merytoryczny,

jeśli obawiasz się, że ta reforma może uczynić szkołę narzędziem ideologicznej indoktrynacji twojego dziecka i politycznej propagandy na rzecz sprawujących władzę,

jeśli sądzisz, że zreformowany program nauczania uniemożliwia nowoczesną edukację twojego dziecka na europejskim poziomie, jeśli martwisz się tym, że twojemu dziecku mogą być wpajane przekonania, postawy i wartości, których nie podzielasz i które w twoim odczuciu nie sprzyjają rozwiązywania problemów ani Polski ani świata,

jeśli podzielasz chociaż jedną lub dwie z powyższych obaw i wątpliwości – to twoim obowiązkiem jest przeciwko takiej reformie zaprotestować. Konieczność protestu w tej sprawie nie wynika jedynie z obowiązku obywatelskiej reakcji na coś co twoim zdaniem szkodzi twojemu krajowi. Ten protest jest przede wszystkim twoim obowiązkiem rodzicielskim, obowiązkiem wobec twojego dziecka. Bo jak każdy rodzic pragniesz dobrej przyszłości dla twojego dziecka, chcesz by żyło godnie, pożytecznie i z satysfakcją – by w przyszłości przydało się Polsce i światu.

Wiesz przecież, że Twoje dziecko tego właśnie od ciebie najbardziej oczekuje. Dlatego protest przeciwko systemowi edukacji, który w twoim odczuciu może szkodzić umysłowi, sercu i charakterowi twego dziecka. jest twoim bezwzględnym rodzicielskim obowiązkiem.

Wiesz przecież, że jeśli nie zaprotestujesz to, za kilka lat nie będziesz mógł ani sobie ani swemu dziecku spojrzeć w oczy gdy zapyta: Czemu wysłałeś mnie do takiej szkoły?

Czemu się na to godziłeś?

Czemu nic nie zrobiłeś w tej sprawie?

Czemu nie nauczyłeś mnie protestować i walczyć z przymusem, z indoktrynacją, z hipokryzją i manipulacją polityków?

Czemu nie nauczyłeś mnie cenić i bronić moich poglądów, przekonań i aspiracji?

Jak odpowiesz kiedyś na takie pytania jeśli teraz nie zaprotestujesz, jeśli teraz nie zrobisz wszystkiego co zrobić należy?

Wiesz przecież, że za los twojego dziecka nie odpowiadają ani państwowe ani religijne instytucje. Tylko ty odpowiadasz za przyszłość twojego dziecka.

Bo Ty wybierasz, decydujesz, zgadzasz się – a jak trzeba protestujesz i walczysz. Walczysz tak, jak walczyłbyś, gdyby ktoś fizycznie chciał skrzywdzić twoje dziecko. Wtedy nie wahałbyś się użyć twojej odwagi, determinacji i słusznego gniewu by obronić dziecko przed przemocą i krzywdą.

Więc teraz, gdy podejrzewasz lub wiesz, że twoje dziecko zagrożone jest ideologiczną i polityczną indoktrynacją i kiepskiej jakości edukacją – nie wahaj się sięgnąć do swojej rodzicielskiej odwagi, słusznego gniewu i determinacji – bo zamach na mentalną i emocjonalną suwerenność twojego dziecka jest w swoich odwleczonych skutkach jeszcze groźniejszy niż zamach na jego fizyczność.

Warszawa 21.03.2017

Relacja z konferencji KFON w Wałbrzychu

W dniach 9, 10 i 11 marca 2017 r. w Hotelu Maria w Wałbrzychu odbyła się konferencja Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej pt. „Praktyczna pomoc dla dyrektora szkoły niepublicznej w dobie zmian w prawie oświatowym i prawie pracy”. Jej organizatorami byli:  Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy Fundacji Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa w Wałbrzychu oraz Fundacja Oświatowa EKOLA z Wrocławia.

Celem konferencji była refleksja i dyskusja na temat zmian jakie czekają polskie szkolnictwo, a w szczególności szkolnictwo niepubliczne, w związku z nadchodzącą reformą oświatową. Dyrektorzy  reprezentujący wszystkie szczeble edukacji, wymieniali  doświadczenia  i pomysły mające zapewnić szkołom niepublicznym przejście przez proces skomplikowanych zmian w prawie, w sposób spokojny i jak najbardziej efektywny.

50. uczestników konferencji,  wśród  których znaleźli się dyrektorzy  szkół min. z Warszawy, Konstancina -Jeziornej, Krakowa, Słupska, Radomia, Lublina, Katowic, Szczecina, Jarocina, Łomży, Lubasza, Wijewa, Wojcieszyna, Wałbrzycha, Wrocławia, Zielonej Góry, Stargardu, Piły, Kamiennej Góry, Torunia, Żar, Łodzi, Bielsko-Białej, Tarnobrzegu, Nakła n.Notecią, Sopotu, Kościerzyny, Tczewa, Sosnowca, Białogardu, Pruszkowa i Gdańska.

Konferencja rozpoczęła się 9 marca Walnym Zebraniem członków KFON, które otworzyła Pani Prezes Krystyna Starczewska. W drugim dniu konferencji przedstawiono nowe zadania dyrektora szkoły oraz zmiany w  Prawie Oświatowym, w tym w  nadzorze pedagogicznym. Tego samego dnia odbyła się druga część Walnego Zebrania.  Uczestnicy mieli także okazję zwiedzić wałbrzyski Park Wielokulturowy Stara Kopalnia.


W ramach programu konferencji  przygotowano  warsztat prowadzony przez Beatę i Bolesława Kotlińskich – trenerów w zakresie szkoleń dla zespołów i osób zarządzających, autorów podręcznika dla dyrektorów szkół  pt.: „STREFA SZEFA”.

Ostatniego dnia konferencji  przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy, przedstawił istotne z punktu widzenia dyrektora szkoły jako pracodawcy, zmiany w Prawie pracy jakie zaszły w ostatnim czasie. Prof. Marlena Plebańska mówiła o wykorzystania nowych mediów w edukacji, w wykładzie na temat znaczenia i  zastosowania nowych technologii w szkole.

Konferencja zakończyła się wystąpieniem  przedstawicieli firmy GROMAR, którzy przybliżyli możliwości pozyskania dotacji w okresie programowania 2014-2020 w poszczególnych obszarach edukacji. Wskazali jakie korzyści płyną z tego dla szkół oraz  jak wygląda harmonogram naborów w  2017 r..
Mamy nadzieję, że spotkanie przedstawicieli szkół niepublicznych  w Wałbrzychu  stało się inspiracją  i wsparciem  dla dyrektorów w dobie  wielu zmian w oświacie.

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszy ogólnopolski strajk rodziców

Koalicja „Nie dla chaosu w szkole”, której KFON jest Niepublicznej  oraz organizacje nauczycielskie z całej Polski, zdecydowały, że na znak protestu przeciwko wprowadzanej reformie edukacji, 10 marca br., rodzice mogą nie posłać dzieci do szkół. To pierwszy ogólnopolski strajk rodziców.  10 stycznia podobny protest miał miejsce w Zielonej Górze.

Społeczniczki

W wielką satysfakcją zawiadamiamy, że Krystyna Starczewska – prezes KFON oraz Marina Hulia – dyrektorka szkół demokratycznych dla Dzieci i Mam na dworcu w Brześciu, którym od początku ich istnienia patronujemy, zostały uhonorowane Nagrodą Specjalną w konkursie Społecznik Roku 2016.
Organizatorami konkursu są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, tygodnik Newsweek.
http://www.newsweek.pl/plus/spoleczenstwo/nagroda-newsweeka-spolecznik-roku-2016-dla-ewy-blaszczyk,artykuly,405553,1,z.html

Zdjęcia: Arek Markiewicz

Nie dla chaosu w szkole

Zarząd KFON na posiedzeniu 27 stycznia br., podjął decyzję o uczestnictwie w ramach Koalicji „Nie dla chaosu w szkole” w zbiórce podpisów na rzecz zorganizowania referendum dotyczącego wprowadzanej przez obecne władze reformy edukacji.
W komitecie organizacyjnym referendum uczestniczą przedstawiciele: ZNP, organizacji społecznych i partii opozycyjnych. 31 stycznia ogłoszone zostało rozpoczęcie zbiórki podpisów pod postulatem zorganizowania referendum. Propozycja pytania referendalnego brzmi: „Czy jest Pan/Pani przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017?”.
Obecnie zbierane są podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum. Osoby popierające organizację referendum, powinny podpisywać się na dołączonym blankiecie. Informację gdzie należy składać wypełnione arkusze, podamy w najbliższym czasie.
Informacje można też znaleźć na stronie internetowej ZNP i Koalicji „Nie dla chaosu w szkole”: http://niedlachaosuwszkole.pl/
Dobrze byłoby zainteresować sprawą rodziców, nauczycieli i jak najszersze grono znajomych.
Z wyrazami szacunku,
Krystyna Starczewska
Prezes KFON

Analiza przygotowana na zlecenie KFON

Dostosowanie szkół do nowego ustroju szkolnego

Art. 117.
1. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe.
2. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła podstawowa obejmująca strukturą organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły podstawowej staje się ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej.

Art. 118.
1. Z dniem 1 września 2017 r. uczniowie klas I-VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami odpowiednich klas ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe…

Dostosowanie szkół do nowego ustroju szkolnego

Szkoły ponadpodstawowe

Wręczenie nagrody im. Jerzego Zimowskiego

Z wielką satysfakcją zawiadamiamy iż tegoroczną laureatką nagrody im. Jerzego Zimowskiego, którą przyznają: Tygodnik Polityka i Instytut Spraw Publicznych, została nasza wolontariuszka – Marina Hulia.
Marina od września b.r. opiekuje się dziećmi czeczeńskimi, które koczują na dworcu w białoruskim Brześciu. Uczy ich rosyjskiego, polskiego, tańczy, śpiewa, rysuje, organizuje wycieczki do zoo, wesołego miasteczka, kina w 3D – zwraca im w ten sposób dzieciństwo, skradzione przez dorosłych.
Uciekinierzy z Czeczenii dotarli do Brześcia latem. W letnich ubraniach, butach, nie sądzili, że wiele miesięcy będą tkwili między granicznymi szlabanami. Kiedy skończyły się im pieniądze na wynajem mieszkania, zamieszkali z dziećmi na dworcu kolejowym. Niektóre rodziny próbowały przekroczyć białorusko – polską granicę ponad 40 razy. Straż Graniczna zawraca ich, nie chce przyjąć wniosku o azyl. Udało się nielicznym.
Na szczęście są dobrzy i wrażliwi ludzie, którzy nie odwrócili się od ludzi w potrzebie: mieszkańcy Brześcia, białoruska organizacja Human Constanta, polski oddział Fundacji Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna, KFON, Fundacja Helsińska, Rzecznik Praw Obywatelskich.
Dzieciaki obwołały Marinę, dyrektorką demokratycznej szkółki dworcowej. Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej objęło patronat nad tą baaardzo nietypową szkołą. Szkoły zrzeszone w KFON – nie od początku pomagają tym dzieciakom. Przeprowadziły zbiorki pieniężne, ciepłych ubrań, butów, koców, słodyczy, flamastrów, kolorowanek, naklejek, książeczek itp…
Założyliśmy na facebooku profil: Dzieci z Dworca Brześć (https://www.facebook.com/Dzieci-z-Dworca-Brze%C5%9B%C4%87-307063089678726/). Za jego pośrednictwem nadeszła kolejna pomoc: od innych szkół niepublicznych i publicznych, organizacji pozarządowych, mediów, osób prywatnych. Wszystkim ogromnie dziękujemy! Nie uwierzycie: nikt nie napisał ani jednego negatywnego komentarza!
Laudację na cześć laureatki, wygłosiła Krystyna Starczewska – prezes KFON oraz laureatka nagrody im. Zimowskiego z roku 2011. Opowiedziała o kilkunastoletniej działalności społecznej Mariny Hulii na rzecz: uchodźców; więźniów; dzieci niepełnosprawnych; dzieci z poczekalni Aresztu Śledczego Warszawa – Mokotów na ul. Rakowieckiej w Warszawie dla których odgrywała z wolontariuszami bajki, kiedy czekały godzinami na widzenie ze swoimi tatusiami; „starych dzieci” z domu opieki w Radości pod Warszawą.
Tegoroczna laureatka jest chyba najbardziej nietypową laureatką w całej historii nagrody. Zamiast zwyczajowych słów podziękowania, były… piosenki. O więźniu, który pragnie się zakochać; Basi, Teresce i Róży z domu szczęśliwej starości w Radości; muzyka i słowa: Marina Hulia. A na finał: ulubiona piosenka dzieci z dworca w Brześciu – o leniwym Antoszcze, który nie chciał kopać ziemniaków. Wykonawcy: laureatka, redaktor naczelny Polityki – Jerzy Baczyński, dyrektor Instytutu Spraw Publicznych – dr. Jacek Kucharczyk, Rzecznik Praw Obywatelskich – Adam Bodnar, Prezes Najwyższej Izby Kontroli – Krzysztof Kwiatkowski, prawniczki z Fundacji Helsińskiej, zespół Ritmo Bloco i cała publiczność.

Dzień Praw Człowieka i Dziecka w Szkole Podstawowej „Słoneczna” w Szczecinie

Dzień Praw Człowieka i Dziecka, Szkoła Podstawowa „Słoneczna” w Szczecinie obchodziła w tym roku w sposób wyjątkowy . Gościli bowiem Panią Marinę Hulię- nauczycielkę, pisarkę, działaczkę i wolontariuszkę na rzecz uchodźców i polskich więźniów. Obecnie prowadzi szkołę demokratyczną dla dzieci uchodźców czeczeńskich w Brześciu na Białorusi Co w fascynujący sposób przybliżała  naszym uczniom podczas warsztatów.