Powstały zespoły robocze – zapraszamy do współpracy.

17 kwietnia 2020 r. odbyło się wspólne zdalne posiedzenie Zarządu Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej oraz Komisji Rewizyjnej, na którym powołano życia zespoły robocze, które będą zajmowały się różnymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania:

przedszkoli – lider: Ewa Piątek, kontakt: piatekewa@op.pl;

szkół podstawowych – Mirosława Potyra: m.potyra@wp.pl;

liceów – Jolanta Węglowska: jolawe@wp.pl;

szkolnictwa zawodowego i szkół dla dorosłych – Małgorzata Iwańska: m.iwanska@gazeta.pl;

oraz:

finansowania oświaty – Magdalena Wontek: magwon@op.pl;

prawa oświatowego – Maciej Konieczny: maciej2@op.pl.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania problemów z którymi się borykacie – bezpośrednio do liderów poszczególnych zespołów.

Zapraszamy również wszystkich chętnych do współpracy.

Wielkanoc 2020!

Wszystkim uczniom, ich rodzicom, nauczycielom, dyrektorom szkół oraz sympatykom naszego Stowarzyszenia, składamy najserdeczniejsze życzenia pełnych ciepła, radości, miłości oraz nadziei na lepsze jutro Świąt Wielkanocnych.

Wierzymy, że wspierając się wzajemnie, przetrwamy ten trudny czas. I że wkrótce znów się zobaczymy – w nie zmniejszonym składzie i w dobrym zdrowiu!

Zarząd Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej.

Podpisz petycję!

Rodzicu, czy wyślesz swoje dziecko na egzamin w terminie 21-23 IV?
Nauczycielu, czy uważasz, że przeprowadzenie egzaminów w tym terminie jest bezpieczne?

Udostępniamy petycję – efekt współpracy Koalicji „Nie dla chaosu w szkole” z grupą rodziców ósmoklasistów, którzy zredagowali jej treść. Rodzice oraz Koalicja proszą wszystkich, którym leży na sercu dobro młodych ludzi, o podpisywanie się pod nią i pomoc w jej rozpowszechnianiu.

„Zaczęło się od maila, którego początek brzmiał tak: „Piszę do Państwa trochę w akcje desperacji, mając świadomość, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej nie tak znowu liczna grupa tegorocznych maturzystów i ośmioklasistów nie jest grupą najbardziej słyszalną… Czy my – rodzice – możemy jakkolwiek wpłynąć na to, żeby te egzaminy zostały przełożone?”

A więc spróbujmy! Każdy podpis się liczy!

https://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_przeoenia_terminu_egzaminu_osmoklasisty?fbclid=IwAR3nl4tBTf7j32LhK7snnRlfOoMn4U6qw0HFAAD5kFNPkQv-XSTs1f4kShw#form

Zdalne Walne Zebranie członków KFON

Wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska w jednym z ostatnich wywiadów, powiedziała, że w związku w panującym w Polsce stanem epidemii, resort planuje przyjęcie aktu prawnego zmieniającego przepisy dotyczące głosowań w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach i fundacjach. Rozważane jest wprowadzenie głosowania na odległość. Najprawdopodobniej zostanie też wydłużony czas na przyjęcie sprawozdań merytorycznych, finansowych i udzielenie absolutorium zarządom. Będziemy informować  na bieżąco o rozwoju sytuacji.  Jesteśmy gotowi do wprowadzenia takiego rozwiązania w naszym stowarzyszeniu.

Ankieta dla nauczycieli

Przedstawiamy przykładową ankietę dla nauczycieli, która może być pomocna do opracowania regulaminu oceniania na odległość. Ma ona pomóc szkole w organizacji kształcenia na odległość od 25 marca b.r. Zakres informacji w niej zawartych opiera się przede wszystkim na rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a także własnych potrzebach szkoły.

Ankietę opracowała i zgodziła się ją udostępnić: Małgorzata Leniec – dyrektor szkół młodzieżowych Centrum Kształcenia „Nauka” w Pile.

Oto fragment listu, który pani dyrektor skierowała do swoich nauczycieli, który może być źródłem cennych wskazówek:

„ Jest mi bardzo niekomfortowo prosić Was o kolejne zadania do wykonania, które tak naprawdę wynikają z faktu, że przez wiele lat MEN nie potrafiło wprowadzić szkół w XXI wiek, natomiast od nas dyrektorów i nauczycieli oczekuje się, że wykonamy to zadanie w zaledwie kilka dni… Jednak musimy podjąć działania, ponieważ nakazują nam to obecnie obowiązujące regulacje prawne.
Lista odpowiedzialności, która spoczywa na mnie jako dyrektorze szkoły jest dość długa. Sama tego po prostu nie jestem w stanie ogarnąć. Dlatego po raz kolejny zmuszona jestem prosić Was o wypełnienie dokumentu, który pomoże zorganizować naszą pracę w najbliższym czasie.

Ankieta uwzględnia zapisy wspomnianego rozporządzenia MEN. Na jej podstawie przedstawię (rodzicom, uczniom oraz Wam) sposób i tryb realizacji zadań, które jesteśmy zobligowani wypełniać jako szkoła. A konkretnie:

1. Każdej klasie zostanie przedstawiony plan lekcji na każdy dzień tygodnia. Nie będzie on zawierał wszystkich godzin zgodnie z dotychczasowym planem lekcji. Powodowałoby to natłok obowiązków zarówno dla uczniów jak i dla Państwa. Realizacja planu lekcji będzie polegała na przesłaniu uczniom przez nauczycieli materiałów (linki do stron, pliki, możliwość umawiania się na lekcje on-line) niezbędnych do nauki. Materiały będzie trzeba rozesłać uczniom najpóźniej do godziny 9.00 dnia, w którym będą zaplanowane zajęcia. (..).
2. Tygodniowy plan konsultacji z nauczycielem dla każdej klasy. Nie chodzi tu o możliwość wysyłania/odbierania wiadomości e-mail, ponieważ na te wiadomości będziecie mieli Państwo obowiązek odpowiadać w ramach swojego czasu pracy. Chodzi o określenie terminu i godziny dostępności nauczyciela dla uczniów w czasie rzeczywistym. Proszę o wskazanie sposobu komunikowania się np. komunikatory, skype, telefon (jeżeli ten sposób komunikacji wchodzi w grę, wówczas należy podać numer telefonu).
3. Sposoby monitorowania postępów ucznia oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach (preferowany sposób poprzez dziennik Librus, ale dopuszczalne są inne sposoby, które należy opisać).
4. Wskazanie źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice będą mogli korzystać (preferowany sposób dziennik Librus (..).

Nie jestem zwolenniczką planowania wszystkich lekcji w czasie rzeczywistym. Powodowałoby to, że uczniowie spędzaliby przed komputerem zbyt wiele czasu. Ponadto uczniowie w różnym czasie mają możliwość skorzystania z komputera (a niektórzy takiej możliwości nie mają wcale…). Natomiast samą próbę zorganizowania takiej lekcji, w celu urozmaicenia procesu dydaktycznego można podjąć. Nawet jeżeli nie udałoby się zebrać całej klasy, warto spróbować. Myślę, że musiałaby ona trwać maksymalnie 30 minut, ale to już sami oceńcie.

Możecie przygotować pokazy/wykłady i zamieścić je w sieci, czy na platformie, rozesłać za pośrednictwem dziennika/maila. Jednak uczniowie powinni z nich korzystać w dogodnym czasie. Chciałam jeszcze zachęcić Was do podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z pracą w Internecie. Być może niektórzy korzystają ze świetnych narzędzi, które mogliby wykorzystać inni (…).

Wypełniając ankiety proszę Was:
1. Zachowajcie zdrowy rozsądek podczas planowania materiału, który będziemy zadawać uczniom.
2. Spuśćcie z siebie trochę napięcia w temacie: podstawa programowa. Bez kilku tematów z tejże podstawy świat istniał i istnieć będzie. Ja już to uczyniłam.
3. Odpuśćcie sobie myślenie o ocenianiu w dotychczasowych kategoriach. Po prostu doceniajmy, że uczeń jest aktywny, że próbuje… i nie podejrzewajmy, że pracę napisała cała rodzina, wujek Google, czy może nawet ciocia z Ameryki…a jeśli nawet, to może to i dobrze…
4. Bądź w dobrej relacji z uczniami i rodzicami – czasem potrzebują dobrego słowa.
6. Jeśli nie masz klasy wychowawczej, to bądź w gotowości do kontaktu z uczniami, którzy potrzebują szczególnego wsparcia.
7. Jeśli uczniowie, będą mieć potrzebę rozmowy o tym, co się dzieje tu i teraz, możesz zdecydować, że to jest ważniejsze od bieżącego tematu – rozmawiaj.
8. Bądź elastyczny i uważny – jeśli propozycja grafiku pracy nie będzie się sprawdzać, zaproponuj inne rozwiązania. Jesteśmy na nie otwarci.
9. Sposób dokumentowania naszej pracy w zasadzie już wymyśliliśmy. Będziecie składać tygodniowe raporty z realizacji Waszej pracy. Być może wzór ulegnie modyfikacji. Dlatego zgłaszaj do niego uwagi, jeśli da się go ulepszyć.
10. Jeśli będzie Ci trudno, nie będziesz wiedzieć co i jak zrobić, zadzwoń do mnie, zadzwoń do pozostałych członków dyrekcji. Postaramy się wspólnie rozwiązać problem. Nie ma sytuacji bez wyjścia. Nie unikaj kontaktu z nami.

Jestem pełna nadziei, że uda nam się przetrwać ten trudny dla wszystkich okres. Jestem również przekonana, że zmiana sposobu pracy wyjdzie nam prędzej, czy później tylko na dobre. Ale najważniejsze, to żebyśmy wszyscy zdrowi wrócili do pracy „.

Święto rzemieślnicze- pasowanie uczniów, absolwentów i mistrzów

W Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie od kilku lat kontynuowana jest tradycja pasowania rzemieślników na mistrzów, absolwentów szkoły zawodowej na czeladników, a uczniów klas I na uczniów rzemiosła. Tegoroczna uroczystość pasowania miała miejsce 9 października br. podczas Święta Szkoły. Zanim jednak nastąpiło to podniosłe wydarzenie, uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni do Kina MOKiS w Bielawie na premierę filmu w reżyserii Kingi Kowalczyk promującego rzemiosło i Zespół Szkół CRR w Bielawie „Rzemieślnicy górą”. Następnie na oficjalnej części uroczystości w Art – Inkubatorze, decyzją Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie za szczególne zasługi oraz wieloletnią działalność w realizacji społeczno – zawodowych i gospodarczych zadań rzemiosła wyróżniono honorowym odznaczeniem bielawskiego Cechu i nadano tytuł Honorowego Członka Cechu: Tadeuszowi Łazowskiemu – bielawskiemu fotografikowi z zamiłowania, Julianowi Golakowi – mistrz w zawodzie drukarz oraz Leszkowi Stróżykowi – wieloletniemu Przewodniczącemu Rady Miasta Bielawa. Cała trójka to przyjaciele bielawskiego rzemiosła, wspierający wszelkie inicjatywy Cechu i Zespołu Szkół CRR w Bielawie.

Po wręczeniu odznaczeń, w związku z premierą filmu „Rzemieślnicy górą” nastąpiła Gala Gwiazd, podczas której Dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka wraz z dyrektorem ZS CRR w Bielawie Katarzyną Walczyk podziękowały reżyserowi filmu Kindze Kowalczyk za innowacyjny film, który powstał dzięki ciężkiej pracy uczniów szkoły, nauczycieli, pracodawców oraz licznych przyjaciół szkoły, następnie wręczyły Pani Kindze statuetkę dla Najlepszego Producenta Filmowego. Statuetki w kategorii najlepszy aktor, najlepsza aktorka oraz podziękowania z rąk pani reżyser otrzymali aktorzy oraz osoby, które przyczyniły się do zrealizowania tej produkcji.

Następnie w obecności zastępcy Burmistrza Miasta Bielawa Aleksandra Siódmaka, radnego miasta Krzysztofa Możejko, Zarządu Cechu, wieloletnich przyjaciół szkoły rzemieślniczej Mirosława Przychodniaka, Ewy Glury, Tadeusza Łazowskiego, Kingi Kowalczyk oraz Juliana Golaka, Dyrektora MZPO w Bielawie Ewy Kowalik oraz Kierownika PUP filia w Bielawie Małgorzaty Buczyńskiej, przedstawicieli Hufca Pracy z Bielawy i Dzierżoniowa, dyrektorów szkół oraz pracowników i uczniów Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie Starszy Cechu Kazimierz Rachowiecki, najwyższym odznaczeniem w rzemiośle – Szablą im. Jana Kilińskiego, pasował na czeladników absolwentów ZSZ CRRiMP w Bielawie – Wiktorię Zakrzewską w zawodzie fryzjer oraz Kacpra Kumórek w zawodzie blacharz samochodowy. Po akcie pasowania czeladników, przyszła kolej na mistrzów w zawodzie fryzjer. Dyplom mistrzowski po pasowaniu szablą im. Jana Kilińskiego z rąk członkini Zarządu bielawskiego Cechu Barbary Buczek otrzymały Maja Zawadzka oraz Renata Wyligała.

Uroczystości szkolne zakończyły się złożeniem przez uczniów klas I Branżowej Szkoły I Stopnia CRRiMP w Bielawie na Sztandar Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych ślubowania oraz pasowaniem na uczniów szkoły rzemiosła. Aktu pasowania dokonała dyrektor ZS CRR w Bielawie Katarzyna Walczyk.

Autorka: Katarzyna Wierzbicka, Dyrektor Biura Cechu.

                                                                                   

                                                                                                     

Z Rygi do Bielawy – wernisaż w Zespole Szkół Zawodowych

27 maja br. w Zespole Szkół Zawodowych CRR w Bielawie w ramach XXX Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki, Komitetem Organizacyjnym Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej oraz Polsko-Czeskim Klubem Artystycznym „Art.-Studio” zorganizował wernisaż wystawy malarstwa Vladimira Reshetova z Rygi pt.: „Posłaniec światła”.

Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka, witając przybyłych na wystawę gości, m.in. dyrektorów i nauczycieli bielawskich szkół wraz z przybyłą młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Oddziałami Gimnazjum oraz z Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie. Szczególnie gorąco powitała autora wystawy Vladimira Reshetova, który wraz z Ewą Glurą – Koordynatorem Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej po występie artystycznym uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielawie, oficjalnie otworzył wernisaż.

Godne podkreślenia jest to, że Vladimir Reshetov zawodowo pracował w dziennikach Kazachstanu i Rosji, a zamiłowania do sztuk pięknych miał od dzieciństwa. W malarstwie lubuje się w pastelach, olejach, akrylach i ołówku akwarelowym, wykonuje ilustracje do książek, a jego prace odnaleźć można w prywatnych kolekcjach Rygi, Sankt-Petersburga, Moskwy, Londynu, Rosji, Finlandii i Niemiec. Od 10 lat współpracuje z festiwalami muzyki sakralnej w Polsce.

Wystawa Vladimira Reshetova pt.: „Posłaniec światła” – pastele suche i mokre czynna jest do 31 maja 2019 roku i można ją odwiedzać w dni powszednie w siedzibie Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie przy ul. Polnej 2.

Autorka: Katarzyna Wierzbicka – Dyrektor Biura Cechu.

„Zawód od podszewki” – projekt kierowany do uczniów rzemiosła

W ramach działającego przy Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie Stowarzyszenia Przyjaciół Rzemiosła, zrealizowany został po raz kolejny projekt „Zawód od podszewki” skierowany do uczniów – pracowników młodocianych przygotowujących się do pracy w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych i innych. Głównym celem projektu było lepsze przygotowanie do zawodu i zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów, w tym młodocianych pracowników.  W ramach zaplanowanych działań zorganizowane zostały dwie wycieczki zawodoznawcze do dzierżoniowskich firm działających w branży motoryzacyjnej – MARKOS GRUP Marek Windysz oraz do Stacji Kontroli Pojazdów „Garaż 3”.

W czasie zwiedzania lokalnych firm, uczniowie mieli okazję zaobserwować elementy kompleksowej naprawy mechanicznej i elektromechanicznej, poznać zasady montażu instalacji LPG oraz zobaczyć na czym polega diagnostyka komputerowa pojazdów. Ważnym elementem projektu był udział uczniów w eliminacjach do VIII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników przeprowadzony w formie testu internetowego. Tematyka obejmowała naprawę pojazdów samochodowych, diagnostykę silnika, układy napędowe w pojazdach hybrydowych i inne. Ostatnim etapem realizacji projektu był udział zakwalifikowanych  pracowników młodocianych w wycieczce edukacyjnej do Poznania na Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne Poznań Motor Show, które uważane są za największe targi motoryzacyjne w Europie środkowej. Uczestnicy obejrzeli pełną ekspozycję targów – 15 pawilonów podzielonych na 5 salonów tematycznych – samochodowy, motocyklowy, caravaningowy, truck oraz detailingu.

Podczas trwającego w ramach Poznań Motor Show Kongresu Move, uczniowie mieli możliwość wysłuchania przedstawicieli administracji publicznej, stowarzyszeń motoryzacyjnych, świata nauki oraz przedsiębiorców branżowych. Nowością podczas tegorocznej imprezy, były targi paliw alternatywnych Alternative Fuels Technology, które cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników targów. Udział we wszystkich wycieczkach  umożliwił uczniom obserwację procesów technologicznych, a wyjazd na targi do Poznania dodatkowo sprawił, że wszyscy przenieśli się na chwilę w niesamowitą podróż motoryzacji jutra, poznano najnowsze trendy w motoryzacji oraz nowinki technologiczne z tej dziedziny.

 

Realizacja projektu uatrakcyjniła program nauczania Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie poprzez możliwość zorganizowania wycieczek edukacyjnych, które przynoszą największe korzyści poznawcze. Dzięki nim przyszli absolwenci szkoły wzbogacili się o nową wiedzę i doświadczenia, będą mogli również skonfrontować swoją wiedzę teoretyczną z faktycznym i realnym działaniem przedsiębiorstw oraz zapoznać się z najnowszymi trendami i technologiami motoryzacji jutra w Polsce i na świecie.

Autorki: Katarzyna Wierzbicka Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Rzemiosła oraz Katarzyna Walczyk Dyrektor Zespołu Szkół CRR w Bielawie.

 

Giełda Edukacji i Pracy w Bielawie

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Bielawa Andrzeja Hordyja, w ramach tworzenia forum współpracy i dyskusji na temat rozwoju szkolnictwa zawodowego zorganizował 6 marca 2019 roku II Giełdę Edukacji i Pracy. Organizacja Giełdy była możliwa, dzięki realizowanemu przez bielawski Cech i wałbrzyską Fundację „Merkury” projektu  dofinansowanego z Funduszy Europejskich ”Rzemieślnicy na start”.

Tematem przewodnim Giełdy było dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do potrzeb lokalnych pracodawców, a głównym celem wykreowanie pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego.

Do zaprezentowania swoich ofert edukacyjnych zaproszone zostały bielawskie placówki kształcące w zawodach, tj. Szkoły Niepubliczne w Bielawie, Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie oraz Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie. Ponadto własne oferty przedstawiły również liczne placówki wspomagające edukację, takie jak: Hufce Pracy, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkt Pośrednictwa Pracy.

Adresatami giełdy byli uczniowie klas trzecich bielawskich gimnazjów oraz klas VIII szkoły podstawowej, którym zaprezentowane zostały różnorodne, dostosowane do możliwości i zainteresowań ucznia, oferty edukacyjne szkół zawodowych mieszczących się w Bielawie wraz ze wskazaniem możliwości zatrudnienia nie tylko u lokalnych pracodawców. W tym miejscu godne podkreślenia jest to, że tegoroczną giełdę odwiedziło ok. 400 młodych osób, które już w czerwcu opuszczą swoje macierzyste szkoły i zdecydują się na dalszą ścieżkę edukacyjną.

Głównym celem Giełdy było przełamywanie stereotypów myślowych na temat szkolnictwa zawodowego. Chcieliśmy pokazać uczestnikom atrakcyjne strony takiego wyboru przyszłej drogi życiowej, który jest związany z kształceniem zawodowym. Ponadto podkreślaliśmy liczne korzyści wynikające z tej decyzji, czyli: różnorodność ofert pracy dla fachowców, szybsze wejście na rynek pracy, wiele możliwości rozwoju własnej kariery zawodowej, nie bez znaczenia były oczywiście korzyści finansowe i satysfakcja z dobrze opłacanej pracy.

II Giełda Edukacji i Pracy oprócz prezentacji stanowisk poszczególnych oferentów wzbogacona była o profesjonalne poradnictwo zawodowe, grupowe i indywidualne, prowadzone przez doświadczonych doradców zawodowych na panelach dyskusyjnych. W tym miejscu godne podkreślenia jest to, że  panele dyskusyjne cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników Giełdy, co niezmiernie cieszy organizatorów, ponieważ jest to dowód na to, że młodzież otwarta jest na rozmowy, które mogą wpłynąć na ich dalszą ścieżkę edukacyjną. Organizacja Giełdy nie powiodłaby się, gdyby nie Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., która fantastycznie przygotowała na potrzeby Giełdy wszystkie pomieszczenia w siedzibie Art.-Inkubatora, za co bardzo dziękujemy. Podziękowania należą się również wszystkim instytucjom, które zechciały zapoznać młodzież ze swoją ofertą, a także Powiatowemu Urzędowi Pracy z Filą w Bielawie.

Giełda została bardzo pozytywnie odebrana przez bielawską młodzież, dlatego uważamy że warto kontynuować takie przedsięwzięcie i być może stanie się ono bielawską tradycją.

 

Autorka : Katarzyna Wierzbicka, dyrektorka Biura Cechu, koordynatorka projektu „Rzemieślnicy na start”.