List otwarty do nowego ministra edukacji – Dariusza Piontkowskiego

 

W dniu zakończenia roku szkolnego Koalicja dla edukacji – skupiająca organizacje i ruchy społeczne, reprezentujące rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, organizacje obywatelskie oraz samorządy terytorialne, przekazała ministrowi edukacji, listę postulatów, których pilne podjęcie pozwoliłoby na złagodzenie negatywnych skutków ubocznych reformy systemu edukacji.

Wśród sygnatariuszy listu jest również Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej.

W naszej opinii realizacja przedstawionych propozycji, począwszy od roku szkolnego 2019/2020, mogłaby także pomóc w rozładowaniu napięcia, jakie w środowisku nauczycieli i rodziców  i uczniów wywołały zmiany w systemie edukacji.

Pełna treść listu do pobrania tutaj: Postulaty do MEN_19.06.19r.

 

Raport o stanie edukacji 1.06.2019

Reforma wprowadzana przez obecne władze oświatowe obejmuje zmianę struktury szkolnictwa, programów nauczania i zarządzania systemem edukacji. Niniejszy raport jest próbą zebrania w całość i prezentacji skutków wciąż jeszcze trwającej przebudowy systemu szkolnego.

Raport ten miał początkowo podsumować pierwszy rok wdrażania reformy. Jednak wydarzenia, do których doszło w roku szkolnym 2018/2019 są tak symptomatyczne, że trzeba je było uwzględnić. Niepokoje społeczne z ostatnich miesięcy swoje źródło mają bowiem właśnie w źle przeprowadzonej i szkodliwej reformie systemu szkolnego.

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej jest członkiem Koalicji Ne dla chaosu w szkole. Prezes KFON – Krystyna Starczewska jest jedną ze współautorek raportu.

Całość do pobrania tutaj:  Raport_o_stanie_edukacji

Z Rygi do Bielawy – wernisaż w Zespole Szkół Zawodowych

27 maja br. w Zespole Szkół Zawodowych CRR w Bielawie w ramach XXX Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki, Komitetem Organizacyjnym Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej oraz Polsko-Czeskim Klubem Artystycznym „Art.-Studio” zorganizował wernisaż wystawy malarstwa Vladimira Reshetova z Rygi pt.: „Posłaniec światła”.

Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka, witając przybyłych na wystawę gości, m.in. dyrektorów i nauczycieli bielawskich szkół wraz z przybyłą młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Oddziałami Gimnazjum oraz z Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie. Szczególnie gorąco powitała autora wystawy Vladimira Reshetova, który wraz z Ewą Glurą – Koordynatorem Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej po występie artystycznym uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielawie, oficjalnie otworzył wernisaż.

Godne podkreślenia jest to, że Vladimir Reshetov zawodowo pracował w dziennikach Kazachstanu i Rosji, a zamiłowania do sztuk pięknych miał od dzieciństwa. W malarstwie lubuje się w pastelach, olejach, akrylach i ołówku akwarelowym, wykonuje ilustracje do książek, a jego prace odnaleźć można w prywatnych kolekcjach Rygi, Sankt-Petersburga, Moskwy, Londynu, Rosji, Finlandii i Niemiec. Od 10 lat współpracuje z festiwalami muzyki sakralnej w Polsce.

Wystawa Vladimira Reshetova pt.: „Posłaniec światła” – pastele suche i mokre czynna jest do 31 maja 2019 roku i można ją odwiedzać w dni powszednie w siedzibie Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie przy ul. Polnej 2.

Autorka: Katarzyna Wierzbicka – Dyrektor Biura Cechu.

„Zawód od podszewki” – projekt kierowany do uczniów rzemiosła

W ramach działającego przy Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie Stowarzyszenia Przyjaciół Rzemiosła, zrealizowany został po raz kolejny projekt „Zawód od podszewki” skierowany do uczniów – pracowników młodocianych przygotowujących się do pracy w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych i innych. Głównym celem projektu było lepsze przygotowanie do zawodu i zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów, w tym młodocianych pracowników.  W ramach zaplanowanych działań zorganizowane zostały dwie wycieczki zawodoznawcze do dzierżoniowskich firm działających w branży motoryzacyjnej – MARKOS GRUP Marek Windysz oraz do Stacji Kontroli Pojazdów „Garaż 3”.

W czasie zwiedzania lokalnych firm, uczniowie mieli okazję zaobserwować elementy kompleksowej naprawy mechanicznej i elektromechanicznej, poznać zasady montażu instalacji LPG oraz zobaczyć na czym polega diagnostyka komputerowa pojazdów. Ważnym elementem projektu był udział uczniów w eliminacjach do VIII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników przeprowadzony w formie testu internetowego. Tematyka obejmowała naprawę pojazdów samochodowych, diagnostykę silnika, układy napędowe w pojazdach hybrydowych i inne. Ostatnim etapem realizacji projektu był udział zakwalifikowanych  pracowników młodocianych w wycieczce edukacyjnej do Poznania na Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne Poznań Motor Show, które uważane są za największe targi motoryzacyjne w Europie środkowej. Uczestnicy obejrzeli pełną ekspozycję targów – 15 pawilonów podzielonych na 5 salonów tematycznych – samochodowy, motocyklowy, caravaningowy, truck oraz detailingu.

Podczas trwającego w ramach Poznań Motor Show Kongresu Move, uczniowie mieli możliwość wysłuchania przedstawicieli administracji publicznej, stowarzyszeń motoryzacyjnych, świata nauki oraz przedsiębiorców branżowych. Nowością podczas tegorocznej imprezy, były targi paliw alternatywnych Alternative Fuels Technology, które cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników targów. Udział we wszystkich wycieczkach  umożliwił uczniom obserwację procesów technologicznych, a wyjazd na targi do Poznania dodatkowo sprawił, że wszyscy przenieśli się na chwilę w niesamowitą podróż motoryzacji jutra, poznano najnowsze trendy w motoryzacji oraz nowinki technologiczne z tej dziedziny.

 

Realizacja projektu uatrakcyjniła program nauczania Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie poprzez możliwość zorganizowania wycieczek edukacyjnych, które przynoszą największe korzyści poznawcze. Dzięki nim przyszli absolwenci szkoły wzbogacili się o nową wiedzę i doświadczenia, będą mogli również skonfrontować swoją wiedzę teoretyczną z faktycznym i realnym działaniem przedsiębiorstw oraz zapoznać się z najnowszymi trendami i technologiami motoryzacji jutra w Polsce i na świecie.

Autorki: Katarzyna Wierzbicka Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Rzemiosła oraz Katarzyna Walczyk Dyrektor Zespołu Szkół CRR w Bielawie.

 

KFON popiera strajk nauczycieli

Oświadczenie Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej

Uczestnicy Ogólnopolskiego Zjazdu Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej  wyrażają swoje poparcie dla formułowanych  przez środowiska nauczycielskie  postulatów dotyczących podwyżek  pensji i  solidaryzują  się z zapowiadanym w tej sprawie ogólnopolskim strajkiem nauczycieli.

Wprowadzona  przez MEN „ reforma” systemu edukacji doprowadziła do sytuacji, w której szkoły w całej Polsce borykają się z  trudnościami lokalowymi, programowymi i kadrowymi. Niskie pensje, wydłużony czas awansu, ogólny chaos panujący w szkołach, przy jednoczesnym wzroście obciążeń biurokratycznych, zniechęcają do pracy wielu nauczycieli. Coraz mniej jest także chętnych do tego zawodu wśród młodzieży kończącej studia.    Dlatego jesteśmy przekonani, że sprawą w tej chwili  szczególnie ważną dla przyszłości polskiej edukacji  jest podniesienie prestiżu zawodu  nauczycielskiego.  Nie jest to możliwe bez zapewnienia nauczycielom godziwej płacy za ich trudną i odpowiedzialną pracę.

Solidaryzujemy się z zapowiadanym strajkiem nauczycieli, który   powinien doprowadzić do zwiększenia subwencji oświatowej i stanowić pierwszy krok do wycofania szkodliwych dla szkolnictwa polskiego zmian  wprowadzonych przez obecne władze.

Nauczyciele szkół niepublicznych, którzy z powodów formalno-prawnych nie będą mogli wziąć czynnego udziału w sporze zbiorowym jakim jest strajk, wyrażą w różnej formie swoją solidarność ze strajkującymi kolegami  ze szkół publicznych.

22 marca 2019                                                         Prezes KFON 

                                                                                Krystyna Starczewska            

Giełda Edukacji i Pracy w Bielawie

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Bielawa Andrzeja Hordyja, w ramach tworzenia forum współpracy i dyskusji na temat rozwoju szkolnictwa zawodowego zorganizował 6 marca 2019 roku II Giełdę Edukacji i Pracy. Organizacja Giełdy była możliwa, dzięki realizowanemu przez bielawski Cech i wałbrzyską Fundację „Merkury” projektu  dofinansowanego z Funduszy Europejskich ”Rzemieślnicy na start”.

Tematem przewodnim Giełdy było dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do potrzeb lokalnych pracodawców, a głównym celem wykreowanie pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego.

Do zaprezentowania swoich ofert edukacyjnych zaproszone zostały bielawskie placówki kształcące w zawodach, tj. Szkoły Niepubliczne w Bielawie, Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie oraz Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie. Ponadto własne oferty przedstawiły również liczne placówki wspomagające edukację, takie jak: Hufce Pracy, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkt Pośrednictwa Pracy.

Adresatami giełdy byli uczniowie klas trzecich bielawskich gimnazjów oraz klas VIII szkoły podstawowej, którym zaprezentowane zostały różnorodne, dostosowane do możliwości i zainteresowań ucznia, oferty edukacyjne szkół zawodowych mieszczących się w Bielawie wraz ze wskazaniem możliwości zatrudnienia nie tylko u lokalnych pracodawców. W tym miejscu godne podkreślenia jest to, że tegoroczną giełdę odwiedziło ok. 400 młodych osób, które już w czerwcu opuszczą swoje macierzyste szkoły i zdecydują się na dalszą ścieżkę edukacyjną.

Głównym celem Giełdy było przełamywanie stereotypów myślowych na temat szkolnictwa zawodowego. Chcieliśmy pokazać uczestnikom atrakcyjne strony takiego wyboru przyszłej drogi życiowej, który jest związany z kształceniem zawodowym. Ponadto podkreślaliśmy liczne korzyści wynikające z tej decyzji, czyli: różnorodność ofert pracy dla fachowców, szybsze wejście na rynek pracy, wiele możliwości rozwoju własnej kariery zawodowej, nie bez znaczenia były oczywiście korzyści finansowe i satysfakcja z dobrze opłacanej pracy.

II Giełda Edukacji i Pracy oprócz prezentacji stanowisk poszczególnych oferentów wzbogacona była o profesjonalne poradnictwo zawodowe, grupowe i indywidualne, prowadzone przez doświadczonych doradców zawodowych na panelach dyskusyjnych. W tym miejscu godne podkreślenia jest to, że  panele dyskusyjne cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników Giełdy, co niezmiernie cieszy organizatorów, ponieważ jest to dowód na to, że młodzież otwarta jest na rozmowy, które mogą wpłynąć na ich dalszą ścieżkę edukacyjną. Organizacja Giełdy nie powiodłaby się, gdyby nie Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., która fantastycznie przygotowała na potrzeby Giełdy wszystkie pomieszczenia w siedzibie Art.-Inkubatora, za co bardzo dziękujemy. Podziękowania należą się również wszystkim instytucjom, które zechciały zapoznać młodzież ze swoją ofertą, a także Powiatowemu Urzędowi Pracy z Filą w Bielawie.

Giełda została bardzo pozytywnie odebrana przez bielawską młodzież, dlatego uważamy że warto kontynuować takie przedsięwzięcie i być może stanie się ono bielawską tradycją.

 

Autorka : Katarzyna Wierzbicka, dyrektorka Biura Cechu, koordynatorka projektu „Rzemieślnicy na start”.

Co niepokoi w oświacie?

Zapraszamy na doroczną konferencję Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej pt.” Co niepokoi w oświacie…”, w dniach 21 – 22 marca w Słupsku oraz malowniczej „Dolinie Charlotty”.

PROGRAM KONFERENCJI:

21 marca (czwartek) – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupsku  ul. Przemysłowa 100

9. 30 – 10. 00 – rejestracja uczestników, rozpoczęcie konferencji

10. 00 – 11. 45

1.  „Współpraca z samorządem oraz organizacjami lokalnymi. Twoja placówka na rynku usług edukacyjnych – praktyczne rozwiązania”. Panel poprowadzi Ewa Szymanek – Płaska, wieloletni nauczyciel,  edukator, wykładowca akademicki, szkoleniowiec oświatowych kadr zarządzających. Związana z oświatą od 26 lat. Od 10 lat zajmuje się organizacją pracy szkół i placówek oświatowych w samorządzie terytorialnym  oraz współpracą z organizacjami wspierającymi szkołę.

11. 45 – 12. 00 – przerwa kawowa

12.00 – 16. 30 / w trakcie przerwa – poczęstunek/

2.  „Zmiany w prawie oświatowym”. Panel poprowadzi dr. hab. Mateusz Pilich, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Biura Studiów  i Analiz Sądu Najwyższego. W swojej praktyce prawnej pracował m.in. na stanowiskach związanych z obsługą prawną podmiotów prowadzących działalność w sektorze edukacji niepublicznej i publicznej. Autor licznych opracowań z zakresu prawa m.in. „ Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające. Komentarz”.

Około godz. 17. 00 –  przejazd do „Doliny Charlotty”, Strzelinko 14 k/Słupska

19. 00 – bankiet w hotelu

22 marca (piątek)  – „Dolina Charlotty

9. 30 – 10. 30

1.   Walne Zebranie członków KFON

10. 30 – 15. 00 / w trakcie przerwa kawowa /

2.  „Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych”. Panel poprowadzi Grzegorz Pochopień. Autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, tzw. dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych. Nieocenione doświadczenie w obszarze finansowania oświaty, wiedza z zakresu analiz oraz wieloletnia współpraca z samorządami, szkołami i instytucjami oświatowymi.

15. 00 – obiad i zakończenie konferencji.

Koszt konferencji: 450 zł.. Opłata obejmuje: udział w wykładach, wynajem sal konferencyjnych, wynagrodzenie dla prelegentów, materiały konferencyjne, obiad, bankiet, poczęstunek, barki kawowe.

Zakwaterowanie:  „Dolina Charlotty”, Strzelinko 14 k/Słupska ( https://www.dolinacharlotty.pl/). Pokój 1 os. – 190 zł; pokój 2 os. – 260 zł (ceny brutto).

Karta zgłoszenia dostępna tutaj: KARTA ZGŁOSZENIA_KFON2019

 

 

Inny nie znaczy obcy

„Inny to obcy, wróg, który nam zagraża, przed którym musimy się bronić za wszelką cenę” – taki przekaz płynie obecnie rozmaitymi kanałami do świadomości młodych Polaków.

Jako „obcego” uczniowie mogą traktować kolegę z Ukrainy, którego rodzice podjęli w Polsce pracę. „Obcą” może być dla sąsiadów matka z trójką dzieci przybyła z Czeczenii po tym, jak w tragicznych okolicznościach straciła męża i najstarszego syna. „Obcym” może być tez syn Wietnamskich uchodźców mieszkających w naszym kraju od ponad 40 lat. Nacjonaliści „obcymi” nazywają Romów żyjących tu od stuleci, Polaków, którzy mają przodków Żydów, lub przedstawicieli wielu mniejszości etnicznych i narodowych od dawna związanych losami z Polską.

Kolor skóry, specyficzny akcent, strój będący oznaką wyznawania innej religii niż rzymskokatolicka – to zewnętrzne, łatwo rozpoznawalne znaki „obcości” Można takiego „obcego” wyśmiać w miejscu publicznym, a nawet dotkliwie pobić. Niestety jest coraz więcej młodych ludzi, którzy tego typu agresję traktują jako przejaw polskiej dumy narodowej i swoiście pojmowanego patriotyzmu, manifestowanego na organizowanych przez narodowców marszach hasłami typu: „Śmierć wrogom ojczyzny”, „Polska dla Polaków, ziemia dla robaków”, „Biała rasa – bij brudasa”.

Wspólne działania

Dyrektor Szkoły - Wolters Kluwer

Jak możemy przeciwstawić się narastającej wrogości wobec uchodźców, imigrantów, przedstawicieli etnicznych i narodowych mniejszości? Co powinniśmy robić my – nauczyciele i wychowawcy, aby powstrzymać propagowanie nacjonalizmu, który przyjmując formę szowinizmu, rodzi postawy ksenofobiczne i antysemickie, sankcjonuje agresję i przemoc?

Podejmując próbę odpowiedzi na te pytania, odwołam się do własnych wychowawczych doświadczeń. Wynika z nich jednoznacznie, ze najskuteczniejszą metodą wychowania w duchu tolerancji i akceptacji kulturowej różnorodności jest stworzenie warunków bezpośredniej współpracy polskich uczniów z ich rówieśnikami, którzy przybyli do naszego kraju jako uchodźcy czy imigranci bądź są przedstawicielami zamieszkujących tu od dawna mniejszości narodowych i etnicznych. Osobiste poznanie tych „obcych” i podjęcie z nimi działań w zakresie ważnych i interesujących spraw pomaga młodym ludziom zrozumieć, że „inny” nie jest kimś wrogim, że może stać się bliskim kolegą, od którego mogą się nauczyć wielu ważnych i ciekawych rzeczy.

Od lat do Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących „Bednarska” w Warszawie przyjmujemy dzieci osób, które z różnych powodów musiały opuścić swój kraj i ubiegać się o status uchodźcy w Polsce. Uczęszczali do nas uczniowie aż z 16 różnych krajów. W naszym gimnazjum przy ul. Raszyńskiej powstał przed laty Klub Wielokulturowy, organizujący np. wieczory kultury wietnamskiej, czeczeńskiej, ukraińskiej, tybetańskiej. Prezentowano na tych wieczorach tańce w narodowych strojach i częstowano potrawami z krajów naszych uczniów – uchodźców. Występy i poczęstunek przygotowywali uchodźcy wspólnie z polskimi kolegami.

Zorganizowano także w szkole świetlicę dla małych dzieci z ośrodka dla uchodźców w Dębaku. Przywożono je tu autokarem dwa razy w tygodniu, a zajmowali się nimi wolontariusze uczniowie polscy i uchodźcy. Na Dzień Dziecka organizowali dla dzieci wielką imprezę z występami, prezentami i różnorodnymi atrakcjami. Te wspólnie podejmowane działania zbliżały do siebie polskich uczniów i przybyszy z różnych stron świata. „Inny” nie mógł być postrzegany jako „obcy”, był po prostu kolegą, z którym można się zaprzyjaźnić, współpracować i nauczyć się od niego wielu ciekawych rzeczy. Wspólnie przygotowywane występy sceniczne, kręcone razem filmy, robione wystawy pozwalały lepiej się poznać i nawiązać dobre relacje.

Wzajemna pomoc

W tworzeniu dobrych relacji pomiędzy polskimi uczniami i ich przybyłymi z różnych stron świata rówieśnikami pomaga nam współpraca z dorosłymi uchodźcami. Dla przykładu, przez pewien czas pracowała w naszym Zespole Szkół Marina Hulia, która przyjechała z Ukrainy w 1992 r. i pozostała w Polsce na stałe. Marina prowadziła zajęcia indywidualne dla naszych uczniów uchodźców dotkniętych ciężkim stresem pourazowym i mającym poważne trudności w zaaklimatyzowaniu się w polskim środowisku. Metody przez nią stosowane umożliwiały dzieciom stopniową integrację z otoczeniem, a jednocześnie pozwalały im zachować własną narodową i kulturową tożsamość.

Obecnie Marina organizuje pomoc dla środowisk uchodźczych w skali ogólnopolskiej, realizując integracyjne projekty, np. „Dni radości” dla dzieci czeczeńskich w różnych miejscach w Polsce. Dwa razy w miesiącu jeździ też do koczujących na dworcu w Brześciu rodzin czeczeńskich, których nie wpuszczono do naszego kraju. Prowadzi tam dla dzieci tzw. szkołę dworcową, przywozi książki, zabawki, pomaga matkom.

W różnych miejscowościach w Polsce Marina Hulia na zajęciach dla uczniów i szkoleniach dla nauczycieli uczy otwartości wobec „innych”, skutecznie przełamując stereotypy niechęci wobec „obcych” Uczestnictwo w realizowanych przez Marinę projektach i osobisty kontakt z nią są dla młodych ludzi praktyczną lekcją akceptacji kulturowej różnorodności.

W naszym Zespole Szkół pracuje także Timur Jalijew, pierwszy przyjęty przed laty uczeń uchodźca. Zdał u nas maturę, ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim i powrócił do szkoły w roli nauczyciela. Nikt lepiej od niego nie rozumie uczniów, którzy często po ciężkich przeżyciach znaleźli się w nieznanym środowisku i przeżywają trudny proces adaptacji sam przecież tak niedawno tego doświadczał. Timur znakomicie potrafi integrować uczniów uchodźców z polskimi kolegami, odwołując się do własnych doświadczeń.

Aby przeciwstawić się narastającej wrogości wobec „obcych”, powinniśmy też uświadamiać uczniom, że w przeszłości to my – Polacy często korzystaliśmy jako uchodźcy z pomocy innych. Nasz Zespół Szkół przyjął za swego patrona hinduskiego maharadżę Jama Saheba Digvijay Sinhji. W czasie II wojny światowej otoczył on opieką ponad tysiąc polskich dzieci, które po strasznych przeżyciach na syberyjskim zesłaniu i śmierci rodziców uchodziły wraz z przyszłymi żołnierzami Armii Andersa z terenu Związku Radzieckiego. Naszym uczniom opowiedział o tym prof. Krzysztof Byrski, były polski ambasador w Indiach. Społeczność szkolna w przeprowadzonym referendum zdecydowała, że placówka powinna przyjąć maharadżę za swego patrona. Od tego czasu jesteśmy Zespołem Społecznych Szkół im. Maharadży Jama Saheba Digvijay Sinhji. Nasi uczniowie rozumieją, że mając takiego patrona, powinni odnosić się do uchodźców z życzliwością, której przykład on dał przed laty, otaczając opieką polskie dzieci.

Konkurs „Poznajmy Się”

Ważne, aby jak najwięcej młodych Polaków zrozumiało, że traktowanie uchodźców, imigrantów oraz osób pochodzących ze środowisk mniejszości etnicznych i narodowych jako zagrażających nam „obcych” jest bezpodstawne. Dlatego stwórzmy młodzieży szansę na twórczą współpracę z rówieśnikami z różnych stron świata, która będzie rozwijać akceptację dla kulturowej różnorodności oraz empatię i życzliwość wobec osób, które często po tragicznych przeżyciach musiały opuścić swoją ojczyznę.

Stąd nasz pomysł zorganizowania Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajmy się” na projekty prezentujące uchodźców i imigrantów oraz przedstawicieli żyjących od dawna w naszym kraju mniejszości etnicznych i narodowych.

Konkurs „POZNAJMY SIĘ”

Projekty prezentujące konkretne osoby, określone środowiska i ich kulturowe tradycje mogą mieć formę filmu, prezentacji scenicznej, wystawy plastycznej lub fotograficznej, opracowanego wywiadu i reportażu lub inną, wymyśloną przez uczestników. Ważne, aby praca konkursowa została przygotowana wspólnie przez polską młodzież oraz osoby będące uchodźcami, imigrantami lub reprezentujące mniejszości etniczne i narodowe. Stworzy to okazję do przeżycia doświadczeń współpracy z „innymi”, poznania ich kultury, zrozumienia sytuacji, w jakiej się znajdują, nawiązania bliskiej znajomości, a może nawet przyjaźni. „Inny” przestanie być postrzegany jako wróg, który nam zagraża i przed którym musimy się bronić za wszelką cenę.

Do udziału w konkursie można się zgłaszać do końca marca 2019 r., a projekty realizować do końca roku szkolnego 2018/2019 (w uzasadnionych przypadkach kapituła przedłuży termin prezentacji gotowego projektu do końca września 2019 r.). Na laureatów i finalistów czekają wartościowe i ciekawe nagrody. Konkurs zakończymy uroczystą wielokulturową galą, która odbędzie się w listopadzie 2019 r.

W skład organizującej konkurs koalicji wchodzą przedstawiciele: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, Fundacji Ludzi Otwartej Wyobraźni, Jezuickiego Centrum Społecznego „W Akcji”, Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Koalicji NIE dla chaosu w szkole, Fundacji SINTAR, Portalu Edukacyjnego etykawszkole.pl. Prace konkursowe będzie oceniać kapituła powołana przez koalicję. Konkurs został objęty patronatem przez: Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospolita” i wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Szczegółowe informacje o konkursie i formularze zgłoszeń do udziału w nim znajdą Państwo na stronie internetowej: www.konkurspoznajmysie.pl.

Krystyna Starczewska
współzałożycielka I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego „Bednarska”, prezes Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej.


Artykuł opublikowany dzięki uprzejmości redakcji „Dyrektor Szkoły”.

Dyrektor Szkoły - Wolters Kluwer

„Jak przejść przez nową licealną podstawę programową?”

Zapraszamy na konferencję „Jak przejść przez nową licealną podstawę programową?” , która odbędzie się w dniach 27 i 28 lutego 2019 r. w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 41 C.

Organizatorem konferencji jest Instytut Dobrej Edukacji. Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej jest Partnerem organizacji konferencji.

Konferencja adresowana jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników naukowych zajmujących się problemami oświaty oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły.

Ramowy program konferencji: 

27 lutego, środa

godz. 15–18

Przywitanie uczestników przez organizatorów

Krytyczna analiza rozporządzeń o podstawie programowej i ramowych planach nauczania, które wejdą w życie od 1 września 2019 roku dla czteroletnich liceów ogólnokształcących – Katarzyna Hall, Instytut Dobrej Edukacji

Krótkie prezentacje projektowanych rozwiązań organizacyjnych spełniających nowe przepisy i mogących być inspiracją dla innych (przyjmujemy zgłoszenia zainteresowanych przedstawieniem swoich pomysłów)

Dyskusja

godz. 19

Spotkanie integracyjne w restauracji w pobliżu

28 lutego, czwartek

godz. 9–10

Możliwość obserwowania zajęć i zwiedzenia Liceum ADE prowadzonego przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja w Gdańsku

godz. 10–13

Inne istotne zmiany w prawie oświatowym mające wpływ na pracę w szkołach w roku szkolnym 2019/20 – jak sobie z nimi najlepiej poradzić?  – Joanna Berdzik, Instytut Dobrej Edukacji

Wystąpienia dotyczące głównych wyzwań związanych z wdrażaniem zmian w systemie oświaty (czekamy na zgłoszenia)

Dyskusja

Koszt udziału w konferencji to 180 zł. 

Zapisać się na konferencję należy przez formularz zgłoszeniowy do 10 lutego 2019 r..

Wszystkie informacje o konferencji dostępna są tutaj: http://dobraedukacja.edu.pl/pl/konferencja-licealna/.

Oświadczenie Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej

Jesteśmy przekonani, że przyszłość naszego kraju zależy od poziomu edukacji młodego pokolenia Polaków.  To, czy szkoły będą spełniały we właściwy sposób zadania wychowawcze i dydaktyczne, zależy przede wszystkim od poziomu i zaangażowania kadry pedagogicznej.

Obecnie, po wprowadzonej przez MEN reformie systemu edukacji, szkoły borykają się z trudnościami  lokalowymi, programowymi i przede wszystkim kadrowymi. Niskie pensje i wydłużony czas nauczycielskiego awansu, przy jednoczesnym wzroście obciążeń biurokratycznych  i ogólnym chaosie panującym w szkołach, zniechęciły do pracy wielu nauczycieli. Z tych samych powodów jest coraz mniej chętnych do tego zawodu wśród młodzieży kończącej studia.

Sprawą zasadniczą dla przyszłości polskiej edukacji jest w tej sytuacji podniesienie prestiżu zawodu nauczycielskiego.  Nie jest to możliwe bez zapewnienia nauczycielom godziwej płacy za ich trudną i odpowiedzialną pracę.  Dlatego popieramy  formułowane przez  środowiska nauczycielskie postulaty dotyczące podwyżek  pensji.