Wielkanoc 2020!

Wszystkim uczniom, ich rodzicom, nauczycielom, dyrektorom szkół oraz sympatykom naszego Stowarzyszenia, składamy najserdeczniejsze życzenia pełnych ciepła, radości, miłości oraz nadziei na lepsze jutro Świąt Wielkanocnych.

Wierzymy, że wspierając się wzajemnie, przetrwamy ten trudny czas. I że wkrótce znów się zobaczymy – w nie zmniejszonym składzie i w dobrym zdrowiu!

Zarząd Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej.

Podpisz petycję!

Rodzicu, czy wyślesz swoje dziecko na egzamin w terminie 21-23 IV?
Nauczycielu, czy uważasz, że przeprowadzenie egzaminów w tym terminie jest bezpieczne?

Udostępniamy petycję – efekt współpracy Koalicji „Nie dla chaosu w szkole” z grupą rodziców ósmoklasistów, którzy zredagowali jej treść. Rodzice oraz Koalicja proszą wszystkich, którym leży na sercu dobro młodych ludzi, o podpisywanie się pod nią i pomoc w jej rozpowszechnianiu.

„Zaczęło się od maila, którego początek brzmiał tak: „Piszę do Państwa trochę w akcje desperacji, mając świadomość, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej nie tak znowu liczna grupa tegorocznych maturzystów i ośmioklasistów nie jest grupą najbardziej słyszalną… Czy my – rodzice – możemy jakkolwiek wpłynąć na to, żeby te egzaminy zostały przełożone?”

A więc spróbujmy! Każdy podpis się liczy!

https://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_przeoenia_terminu_egzaminu_osmoklasisty?fbclid=IwAR3nl4tBTf7j32LhK7snnRlfOoMn4U6qw0HFAAD5kFNPkQv-XSTs1f4kShw#form

Nie – dla egzaminów: ósmoklasity i maturalnego!

Zarząd KFON skierował do ministra edukacji narodowej – Dariusza Piontkowskiego, pismo wyrażające nasz sprzeciw w sprawie przeprowadzenia w kwietniu egzaminu klas ośmych oraz w maju egzaminu maturalnego.

Uważamy, że ze względu na obecną sytuację w kraju oba te egzaminy powinny zostać odwołane.

Pełna treść naszego apelu:

Naprawmy edukację – apel organizacji pozarządowych do premiera i ministra edukacji

Organizacje społeczne apelują do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego o podjęcie natychmiastowych działań, które poprawią jakość funkcjonowania polskiej edukacji w czasie, kiedy placówki szkolne, przedszkolne i żłobkowe pozostają zamknięte a młodzież nie może wychodzić z domu bez pełnoletniego opiekuna.

List otwarty podpisały: Fundacja “Przestrzeń dla edukacji”Fundacja “Edu Tank”Ruch Społeczny „Obywatele dla edukacji”, Fundacja “Pole Dialogu”Centrum Praw KobietSpołeczny Monitor Edukacji , Kampania Przeciw HomofobiiInstytut Spraw PublicznychHelsińska Fundacja Praw CzłowiekaFundacja ePaństwoFundacja FeminotekaStowarzyszenie Otwarta RzeczpospolitaFundacja Wspomagania WsiFundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. KomeńskiegoFundacja Panoptykon, Fundacja Szkoła z Klasą, Fundacja Centrum Cyfrowe, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Inicjatywa „Protest z Wykrzyknikiem”, Fundacja „Rodzic mają głos”, Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy „Think”, Fundacja Idealna Gmina, Stowarzyszenie „Rodzice w edukacji”, Fundacja Ari Ari, PROJEKTOR – wolontariat studencki, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, Fundacja „Ja, nauczyciel”, Inicjatywa „Posłuchajcie Uczniów”, Koalicja „Nie dla chaosu w szkole”, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej.

Zwracamy się do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie natychmiastowych działań, które poprawią jakość funkcjonowania polskiej edukacji w czasie, kiedy placówki szkolne, przedszkolne i żłobkowe pozostają zamknięte a młodzież nie może wychodzić z domu bez pełnoletniego opiekuna.

Formułując nasze postulaty kierujemy się tym, co we wszystkich działaniach z obszaru edukacji i pracy z dziećmi, powinno być celem nadrzędnym – dobrem dziecka.

1)     Oczekujemy od rządzących rozpoczęcia działań, których efektem będzie zmniejszenie nierówności edukacyjnych. Nierówności te ujawniły się tuż po wprowadzeniu regulacji, dotyczących zdalnego nauczania. Część z uczniów nie ma w domu nie tylko sprzętu i szybkiego internetu, ale także kompetencji społecznych i poznawczych do zdalnej pracy. Działania mające na celu doposażenie uczennic i uczniów w sprzęt muszą być sprzężone z działaniami wspierającymi nauczycieli i samych uczniów.

2)   W obecnej sytuacji jednym z sensownych rozwiązań jest ograniczenie zakresu obowiązkowych treści programowych i sformułowanie jasnych wytycznych, wskazujących które elementy podstawy programowej należy realizować. Obecnie mamy brak jasności w komunikatach resortu edukacji. Jednocześnie rozporządzeniem nakłada się na nauczycieli obowiązek realizacji podstawy i w tym samym czasie namawia do ograniczania liczby zajęć. To wprowadza zamieszanie, które dotyka wszystkich – nauczycieli, uczniów i rodziców.

3)   Oczekujemy także sformułowania jasnych wytycznych dla nauczycieli przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej a także zapewnienia im realnej pomocy, uwzględniającej specyfikę ich pracy. 

4)   W związku z niepewnymi scenariuszami dalszego przebiegu pandemii koronawirusa oczekujemy, że egzamin ósmoklasisty zostanie przeniesiony lub odwołany. Wymaga to podjęcia pilnych prac nad zmianą zasad rekrutacji do szkół średnich. Uważamy równocześnie, że może okazać się konieczna zmiana terminów egzaminów maturalnych i opracowanie wspólnie z uczelniami wyższymi nowego terminarza rekrutacji. Ufamy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowuje plan działania na taką ewentualność. W sprawie egzaminu ósmoklasisty i matury konieczne są pilne decyzja i informacja. W tej sytuacji najgorsza dla wszystkich jest niepewność. 

5)   Ponieważ część rodzin z trudnością radzi sobie z łączeniem zadań opiekuńczych z wykonywaniem własnej pracy zdalnej oraz wspieraniem uczniów w uczeniu się online, proponujemy, by resort edukacji uruchomił telefon zaufania, gdzie specjaliści będą służyć wsparciem dla dzieci i rodziców.

6)     Oczekujemy, że po ustąpieniu pandemii resort edukacji zaproponuje uczniom  systemową pomoc psychologiczno–pedagogiczną. Obecnie część uczniów jest od tej opieki odcięta. Liczba osób, które będą takiej pomocy wymagać, z pewnością jednak wzrośnie.

Apelujemy również, by resort edukacji korzystał z dotychczasowych dobrych praktyk nauki zdalnej i edukacji domowej instytucji, osób i organizacji, które od kilku lat się tym zajmują. Liczymy na to, że nasze postulaty spotkają się nie tylko ze zrozumieniem, ale także, że będą one stanowiły pomoc w kształtowaniu polityki resortu edukacji, realizowanej w czasie pandemii.

Inicjatorzy apelu pozostają do dyspozycji ministra, w gotowości do pracy na rzecz lepszej edukacji w czasie pandemii i po jej ustąpieniu.

Nagroda dla propagatorów debaty o edukacji.

W tym roku po raz trzeci zostanie przyznana Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego. To wyróżnienie dla autorów artykułów, które przyczyniają się do pogłębiania debaty o edukacji
w Polsce. Podczas uroczystej gali, która odbędzie się w listopadzie zwycięzcy otrzymają statuetkę oraz nagrodę finansową. Wysokość nagrody pieniężnej w każdej kategorii wynosi 10 000 złotych.

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego przyznawana jest w trzech kategoriach – publicystycznej, naukowej i specjalistycznej. Laureatami Nagrody są naukowcy, edukatorzy i dziennikarze piszący o edukacji merytorycznie, nieszablonowo, odpowiedzialnie i z zaangażowaniem podchodzący do tematyki polskiego szkolnictwa. Inspiracją do jej stworzenia była postać Romana Czerneckiego – nauczyciela, wykładowcy, dyrektora szkół, który całe życie poświęcił nauczaniu.

Konkurs składa się z dwóch etapów: w pierwszym prace są oceniane przez recenzentów, a w drugim laureatów Nagrody wyłania kapituła, w której składzie zasiadają przedstawiciele Polskiej Akademii Nauki, Uniwersytetu Warszawskiego i organizacji społecznych. Do 31 maja kandydaci mogą zgłaszać swoje prace przez formularz umieszczony na stronie internetowej https://efc.edu.pl/programy/NagrodaCzerneckiego

Kapituła Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego:

 • Krzysztof Arciszewski, założyciel szkoły brytyjskiej w Wilanowie,
 • Dr Grażyna Czetwertyńska, adiunkt na wydziale Artes Liberales UW,
  Dr hab. Roman Dolata, prof. UW, Kierownik Katedry Polityki Oświatowej i Społecznych badań nad Edukacją Wydziału Pedagogicznego,
 • Prof. Michał Federowicz, Kierownik Zespołu Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji w Instytucie Filozofii i Socjologii (IFiS) PAN,
  Dr Mikołaj Herbst, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych,
 • Ula Malko, psycholożka, wspiera nauczycieli w lepszym rozumieniu potrzeb rozwojowych dzieci,
  Alicja Pacewicz, współzałożycielka Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej,
 • Dr Przemysław Sadura, adiunkt w Instytucie Socjologii UW, założyciel Fundacji „Pole Dialogu”,
 • Dr Michał Sitek, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz w Instytucie Badań Edukacyjnych.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin konkursu oraz nazwiska dotychczasowych laureatów znajdują się na stronie www.efc.edu.pl/NagrodaCzerneckiego

Laureaci Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego 2019

Kategoria Artykuł Naukowy

dr Joanna Smogorzewska, Theory of mind development in school environment: A case of children with mild intellectual disability learning in inclusive and special education classrooms; Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities

Kategoria Artykuł Publicystyczny

Joanna Cieśla, Bunt nauczycieli, Z ziemi polskiej do wolski, Wabiki na ajbika, tygodnik Polityka

Kategoria Artykuł Profesjonalny

Anna Abramczyk, Kooperatywne uczenie się – recepta na równoczesną  realizację celów poznawczych i rozwijanie kompetencji społecznych, kwartalnik „Języki obce w szkole”

Małgorzata Minchberg, Edukacja przez sztukę: artysta w szkole, Edukacyjna Analiza Transakcyjna

Nagroda Specjalna

Jarosław Pytlak, za systematyczność i konsekwencję w podejmowaniu istotnych dla polskiej edukacji tematów oraz umiejętność prowadzenia dyskusji o problemach edukacji w sposób rzetelny, dociekliwy i rzeczowy.

Więcej informacji:

Magdalena Gołębiowska

mail: mgolebiowska@efc.edu.pl,

tel. +48 503061669

www.efc.edu.pl

Fundacja EFC działa na rzecz edukacji w Polsce. Od 2009 roku wspiera wszechstronny rozwój młodzieży, podnosi kompetencje zawodowe pedagogów, wyróżnia działaczy społecznych i publicystów wpływających na kształt współczesnej edukacji. Promuje postawy zaangażowania społecznego i filantropii. Stanowi aktywny, słyszalny głos w debacie na temat jakości uczenia i uczenia się. To jedna z największych fundacji rodzinnych w Polsce. Utworzona przez polskiego biznesmena i filantropa – Andrzeja Czerneckiego – prowadzi programy edukacyjne, między innymi najbardziej kompleksowy program stypendialny dla uczniów szkół średnich w Polsce. Obecnie Fundacja jest zarządzana przez synów Fundatora – Andrzeja i Igora Czerneckich.

Zdalne Walne Zebranie członków KFON

Wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska w jednym z ostatnich wywiadów, powiedziała, że w związku w panującym w Polsce stanem epidemii, resort planuje przyjęcie aktu prawnego zmieniającego przepisy dotyczące głosowań w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach i fundacjach. Rozważane jest wprowadzenie głosowania na odległość. Najprawdopodobniej zostanie też wydłużony czas na przyjęcie sprawozdań merytorycznych, finansowych i udzielenie absolutorium zarządom. Będziemy informować  na bieżąco o rozwoju sytuacji.  Jesteśmy gotowi do wprowadzenia takiego rozwiązania w naszym stowarzyszeniu.

Ankieta dla nauczycieli

Przedstawiamy przykładową ankietę dla nauczycieli, która może być pomocna do opracowania regulaminu oceniania na odległość. Ma ona pomóc szkole w organizacji kształcenia na odległość od 25 marca b.r. Zakres informacji w niej zawartych opiera się przede wszystkim na rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a także własnych potrzebach szkoły.

Ankietę opracowała i zgodziła się ją udostępnić: Małgorzata Leniec – dyrektor szkół młodzieżowych Centrum Kształcenia „Nauka” w Pile.

Oto fragment listu, który pani dyrektor skierowała do swoich nauczycieli, który może być źródłem cennych wskazówek:

„ Jest mi bardzo niekomfortowo prosić Was o kolejne zadania do wykonania, które tak naprawdę wynikają z faktu, że przez wiele lat MEN nie potrafiło wprowadzić szkół w XXI wiek, natomiast od nas dyrektorów i nauczycieli oczekuje się, że wykonamy to zadanie w zaledwie kilka dni… Jednak musimy podjąć działania, ponieważ nakazują nam to obecnie obowiązujące regulacje prawne.
Lista odpowiedzialności, która spoczywa na mnie jako dyrektorze szkoły jest dość długa. Sama tego po prostu nie jestem w stanie ogarnąć. Dlatego po raz kolejny zmuszona jestem prosić Was o wypełnienie dokumentu, który pomoże zorganizować naszą pracę w najbliższym czasie.

Ankieta uwzględnia zapisy wspomnianego rozporządzenia MEN. Na jej podstawie przedstawię (rodzicom, uczniom oraz Wam) sposób i tryb realizacji zadań, które jesteśmy zobligowani wypełniać jako szkoła. A konkretnie:

1. Każdej klasie zostanie przedstawiony plan lekcji na każdy dzień tygodnia. Nie będzie on zawierał wszystkich godzin zgodnie z dotychczasowym planem lekcji. Powodowałoby to natłok obowiązków zarówno dla uczniów jak i dla Państwa. Realizacja planu lekcji będzie polegała na przesłaniu uczniom przez nauczycieli materiałów (linki do stron, pliki, możliwość umawiania się na lekcje on-line) niezbędnych do nauki. Materiały będzie trzeba rozesłać uczniom najpóźniej do godziny 9.00 dnia, w którym będą zaplanowane zajęcia. (..).
2. Tygodniowy plan konsultacji z nauczycielem dla każdej klasy. Nie chodzi tu o możliwość wysyłania/odbierania wiadomości e-mail, ponieważ na te wiadomości będziecie mieli Państwo obowiązek odpowiadać w ramach swojego czasu pracy. Chodzi o określenie terminu i godziny dostępności nauczyciela dla uczniów w czasie rzeczywistym. Proszę o wskazanie sposobu komunikowania się np. komunikatory, skype, telefon (jeżeli ten sposób komunikacji wchodzi w grę, wówczas należy podać numer telefonu).
3. Sposoby monitorowania postępów ucznia oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach (preferowany sposób poprzez dziennik Librus, ale dopuszczalne są inne sposoby, które należy opisać).
4. Wskazanie źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice będą mogli korzystać (preferowany sposób dziennik Librus (..).

Nie jestem zwolenniczką planowania wszystkich lekcji w czasie rzeczywistym. Powodowałoby to, że uczniowie spędzaliby przed komputerem zbyt wiele czasu. Ponadto uczniowie w różnym czasie mają możliwość skorzystania z komputera (a niektórzy takiej możliwości nie mają wcale…). Natomiast samą próbę zorganizowania takiej lekcji, w celu urozmaicenia procesu dydaktycznego można podjąć. Nawet jeżeli nie udałoby się zebrać całej klasy, warto spróbować. Myślę, że musiałaby ona trwać maksymalnie 30 minut, ale to już sami oceńcie.

Możecie przygotować pokazy/wykłady i zamieścić je w sieci, czy na platformie, rozesłać za pośrednictwem dziennika/maila. Jednak uczniowie powinni z nich korzystać w dogodnym czasie. Chciałam jeszcze zachęcić Was do podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z pracą w Internecie. Być może niektórzy korzystają ze świetnych narzędzi, które mogliby wykorzystać inni (…).

Wypełniając ankiety proszę Was:
1. Zachowajcie zdrowy rozsądek podczas planowania materiału, który będziemy zadawać uczniom.
2. Spuśćcie z siebie trochę napięcia w temacie: podstawa programowa. Bez kilku tematów z tejże podstawy świat istniał i istnieć będzie. Ja już to uczyniłam.
3. Odpuśćcie sobie myślenie o ocenianiu w dotychczasowych kategoriach. Po prostu doceniajmy, że uczeń jest aktywny, że próbuje… i nie podejrzewajmy, że pracę napisała cała rodzina, wujek Google, czy może nawet ciocia z Ameryki…a jeśli nawet, to może to i dobrze…
4. Bądź w dobrej relacji z uczniami i rodzicami – czasem potrzebują dobrego słowa.
6. Jeśli nie masz klasy wychowawczej, to bądź w gotowości do kontaktu z uczniami, którzy potrzebują szczególnego wsparcia.
7. Jeśli uczniowie, będą mieć potrzebę rozmowy o tym, co się dzieje tu i teraz, możesz zdecydować, że to jest ważniejsze od bieżącego tematu – rozmawiaj.
8. Bądź elastyczny i uważny – jeśli propozycja grafiku pracy nie będzie się sprawdzać, zaproponuj inne rozwiązania. Jesteśmy na nie otwarci.
9. Sposób dokumentowania naszej pracy w zasadzie już wymyśliliśmy. Będziecie składać tygodniowe raporty z realizacji Waszej pracy. Być może wzór ulegnie modyfikacji. Dlatego zgłaszaj do niego uwagi, jeśli da się go ulepszyć.
10. Jeśli będzie Ci trudno, nie będziesz wiedzieć co i jak zrobić, zadzwoń do mnie, zadzwoń do pozostałych członków dyrekcji. Postaramy się wspólnie rozwiązać problem. Nie ma sytuacji bez wyjścia. Nie unikaj kontaktu z nami.

Jestem pełna nadziei, że uda nam się przetrwać ten trudny dla wszystkich okres. Jestem również przekonana, że zmiana sposobu pracy wyjdzie nam prędzej, czy później tylko na dobre. Ale najważniejsze, to żebyśmy wszyscy zdrowi wrócili do pracy „.

Odwołujemy Walne Zebranie członków KFON

W związku z  zagrożeniem epidemiologicznym oraz zakazem gromadzenia się wydanym przez władze, odwołujemy Walne Zebranie członków Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, które miało odbyć się  19 marca 2020 r. o godz. 16 – podczas konferencji we Wrocławiu pt.”Oto szkoła! Czyli system o właściwościach emergentnych”. Będziemy informować na bieżąco, co do do dalszych kroków.

Konferencja odwołana!

W związku z  sytuacją epidemiologiczną, koniecznością zachowania rozsądku oraz przesyłanymi rezygnacjami, Zarząd Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej podjął decyzję o odwołaniu konferencji pt.”OTO SZKOŁA! Czyli system o właściwościach emergentnych”, która miała odbyć się 19 i 20 marca b.r. we Wrocławiu. Jeśli będzie to możliwe, konferencją odbędzie się w późniejszym terminie. Będziemy informować o tym na bieżąco.

Doroczna konferencja KFON

Fundacja Oświatowa EKOLA oraz Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej zapraszają na konferencję „OTO SZKOŁA! Czyli system o właściwościach emergentnych”, która odbędzie się we Wrocławiu 19 – 20 marca 2020 roku.

PROGRAM:

I dzień – sala konferencyjna  – NOVOTEL Wrocław Centrum, ul. Powstańców Śląskich.

10.00 – 11.00      Rejestracja uczestników/ poczęstunek

11.00 – 11.10      Otwarcie konferencji –  Jolanta Węglowska, Prezes FO EKOLA

11.10 – 12.10      Wykład„Najważniejsze zjawiska współczesnej polszczyzny” – prof. dr hab. Jan Miodek, Uniwersytet Wrocławski 

12.10 – 13.10      Wykład – „Nauczanie czynnościowe. Założenia i realizacja…” – prof. dr hab.Stanisław Dylak, Uniwersytet AM w Poznaniu

13.15 – 14.15      Przerwa obiadowa- lunch – restauracja NOVOTEL

14.15 – 15.00      Wykład: – „Czy szkoła może być wolna czyli edukacyjne mity, tereotypy i opresje” – prof. dr hab. Mirosława Nowak – Dziemianowicz, Uniwersytet Opolski

15.00 – 15.50      Wykład – „Arytmetyka mentalna – uwolnij potencjał swojego     ucznia” –  Katarzyna Skibińska  oraz  Anvar Bagautidnov  -prelegenci Abakus Europe – Centrum Arytmetyki Mentalnej i  Brainfitness


15.50– 16.10       Przerwa kawowa

16.10 – 18.00     Walne Zgromadzenie członków Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej

18.30  –         przejazd autokarem na wieczór w Mleczarni ( ul. p. Włodkowica 5)

II dzień – aula Zespołu Szkół EKOLA – ul.Zielińskiego 56 

9.50  – 10.00      Przywitanie uczestników – Dyrektor Joanna Lejza 

10.00 – 11.00    Wykład – „Wokół problemów nowoczesnego nauczania – czy procesy poznawcze mają charakter emergentny?” – dr Robert Martuszka, Fundacja Oświatowa EKOLA


11.00 – 12.00    Wykład – „Monitoring wizyjny w placówce„.

12.00 – 12.30    Przerwa kawowa

12.30 – 13.30    Wykład  – „Kontrola Państwowej  Inspekcji Pracy w placówce niepublicznej”. Alternatywnie: „Kompetencje kluczowe w edukacji”.

13.30 – 15.00   Spotkania eksperckie 

Zagadnienia:

– prawo oświatowe – Ewa Norkowska

– szkolnictwo zawodowe-  Marian Ramut

– ochrona danych osobowych – Tomasz Paprocki

– Państwowa Inspekcja Pracy

15.00 – 15.45  Przerwa obiadowa 

15.45  – 16.00  – Zamknięcie  konferencji 

Dla zainteresowanych spektakl Teatru Komedia „Kolacja dla  głupca” godz. 19.00 (budynek Teatru Lalek plac Teatralny 4 , dojazd tramwajem 6,7,17 – 4 przystanki).