Zaproszenie na spotkanie Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA), Kampania Przeciw Homofobii (KPH) i Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) serdecznie zapraszają do udziału w 16. ogólnopolskim spotkaniu Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej pt. „Łączymy siły”! (Więcej o Koalicji można przeczytać tutaj: http://tea.org.pl/pl/SiteContent?item=koalicja]

„Tym razem zaproszenie na spotkanie kierowane jest nie tylko do organizacji tworzących Koalicję, ale także do naszych sojuszników i sojuszniczek: nauczycielek i nauczycieli, organizacji zrzeszających rodziców, do uczniów i uczennic oraz do dziennikarek i dziennikarzy piszących nt. edukacji.

Chociaż obecna sytuacja społeczno-polityczna nie sprzyja działaniom na rzecz edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach, to jesteśmy przekonani, że dzięki współpracy w tak szerokim gronie, misja, cele i postulaty Koalicji zdobędą większy zasięg i uzyskają większe poparcie społeczne.

Naszą siłą, szczególnie dziś, jest współpraca, oddolne działanie i nagłaśnianie postulatów Koalicji. Chcemy, żeby dotarły do jak najszerszego grona osób, którym zależy na bezpieczeństwie uczniów i uczennic i na szkołach wolnych od dyskryminacji – szczególnie do rodziców, młodzieży, dziennikarek i dziennikarzy. Dlatego szczególnie serdecznie zachęcamy do udziału w majowym spotkaniu Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej”.

Spotkanie odbędzie się 12 maja 2018 r. (sobota) w godzinach 10.30 – 17.30, w Warszawie, w siedzibie Austriackiego Forum Kultury. Program obejmuje dwie części:

1. W pierwszej części spotkania omówione  zostaną postulaty dotyczące wprowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej do szkół. Uczestnicy zapoznają  się ze sobą.
2. Druga część spotkania będzie miała nietypową formę:  wszyscy uczestnicy wezmą udział w warsztatach metodą Loesje (czytaj: „Lusie”) i stworzą kreatywne, nośne hasła na bazie postulatów Koalicji.

Przykładowe hasła Loesje:

Kto Ty jesteś? Polak mały,  żółty,  czarny albo biały. 

Różnorodność. Dlaczego lubimy ją w supermarketach. Ale nie na ulicy. 

Nie pozwól szkole stanąć Ci na drodze do dobrego wykształcenia. 

Zgłoszenie udziału w spotkaniu przyjmowane są do 5 maja, za pomocą elektronicznego formularza dostępnego pod  linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1ev2Moa2jhBXqp_Gb6ck0yQrUgc8cNldO4gehXbsTu-o/edit 

Niezauważalni zostali zauważeni

Tak napisała jedna ze szczecińskich gazet o tegorocznych kandydatach nominowanych do Nagrody „Niezauważalni” pochodzących z tego miasta.

Nagroda „Niezauważalni” dedykowana pamięci Ireny Sendlerowej przyznawana jest od 2017 r.  przez Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej i Rzecznika Praw Obywatelskich.  Jej celem jest docenienie osób, które wolontariacko działają na rzecz dzieci w potrzebie: niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją, uchodźców, migrantów i innych.

W tym roku Kapituła postanowiła przyznać cztery nominacje do Nagrody:

Danucie Kłaczyńskiej ze Szczecina – surdopedagożce, nauczycielce -wychowawcy, mamie opiekującej się dziećmi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie. Z jej sylwetką można zapoznać się tu:  Danusia niezauważalni

Adamowi Nowickiemu – nauczycielowi zawodu, życia i wrażliwości na słabszych, którzy są wśród nas i potrzebują pomocy z Centrum Kształcenia Zawodowego „Nauka” w Pile (sylwetka: Adam_niezauważalni)

Andrzejowi Wendrychowiczowi –  przez wiele lat ambasadorowi realnego wprowadzenia do szkół lekcji etyki, by zapewnić uczniom z wyznaniowych grup mniejszościowych oraz grupy bezwyznaniowej równouprawnienie (pełna sylwetka: Andrzej_niezauważalni)

Romanowi Zańko – podróżnikowi, pomysłodawcy akcji „Płonące miasto”. „Najlepszym uczczeniem pamięci tych, którzy ginęli w Warszawie, jest pomoc tym, którzy giną teraz w Damaszku” – to słowa Romka, twórcy Fundacji „Pod Sukniami” w  Szczecinie, promującej twórczość osób niepełnosprawnych (sylwetka: Roman_niezauważalni)

Laureatką II edycji Nagrody „Niezauważalni” dedykowanej pamięci Ireny Sendlerowej została Ewa Wróbel. 

Ewa Wróbel jest nauczycielką historii w Społecznym Liceum nr 25 imienia Marzeny Okońskiej. To jest jedyna praca, za którą pobiera wynagrodzenie. Resztę robi wolontariacko. Od 10 lat Ewa opiekuje się dziećmi – uchodźcami. Zaczynała w nieistniejących już warszawskich ośrodkach dla uchodźców na ul. Ciołka i Bielańskiej. Współorganizowała pierwszy w życiu tych dzieci wyjazd integracyjny na Podlasie. Tak po prostu, dogadała się z dyrektorem podstawówki w miejscowości Jabłonna Lacka, zebrała pieniądze na bilety i powiozła dzieciaki do polskich rówieśników. Przez dwa tygodnie była ich opiekunką, towarzyszką zabaw, kucharką – taką mamą. Organizowała liczne wystawy fotograficzne (własne zdjęcia) przedstawiające losy mieszkańców ośrodków dla uchodźców, dzieci niepełnosprawnych, dzieci więźniów. W szkole pełni rolę „niedyplomowanego” psychologa, gdyż dzieci przychodzą do niej po radę i żeby się przytulić. Opiekuje się uczniami z zespołem Aspergera. Ewa od wielu lat prowadzi teatr szkolny, do którego angażuje nie tylko uczniów artystycznie uzdolnionych ale i tych z różnymi chorobami i niepełnosprawnościami. Po lekcjach prowadzi próby, angażuje nawet nie chcących się angażować nauczycieli. Ulegają, grają, pomagają. Od dawna Ewa opiekuje się gazetką szkolną, która cztery razy z rzędu wygrywała konkurs ogłoszony przez byłego Marszałka Sejmu Marka Borowskiego. Rano Ewa otwiera szkołę, wieczorem zamyka. Od września 2017 nie pracuje – uniemożliwia jej to choroba nowotworowa. Tak ogromnie zaangażowanej osoby, która zauważa wszystkich ludzi w potrzebie i pomaga całą sobą, trudno jest znaleźć.

Wręczenie Nagrody miało bardzo kameralny charakter – u niej w domu – ze względu na bardzo ciężką chorobę Ewy.

 

(Nie) oczekiwane skutki reformy oświaty

27 marca br. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się seminarium dotyczące skutków reformy edukacji.

Prezes ZNP, Sławomir Broniarz,  poinformował zebranych o skutkach  zmian w systemie edukacji, która dotknęła nauczycieli. Po likwidacji gimnazjów pracę w pierwszym roku wprowadzanej reformy straciło około 7 tys. nauczycieli, a ograniczone etaty ma ponad 18 tys. Muszą oni, aby zachować liczbę etatową godzin, uczyć w kilku szkołach.

Dorota Łoboda z fundacji „Rodzice mają głos” poinformowała o  trudnościach lokalowych związanych z reformą, w wyniku których wiele szkół musi pracować na zmiany, a zajęcia odbywają się często w niedostosowanych do nauki pomieszczeniach. Zwrócono także uwagę na przeciążenie siódmoklasistów i na zideologizowanie podstaw programowych.

W konferencji brali także udział gimnazjaliści z Ostrowca Świętokrzyskiego. Wyrazili oni opinię, że w  reformie nie wzięto pod uwagę zdania osób najbardziej szkołą zainteresowanych, czyli uczniów. Nikt nie pytał uczniów, co sądzą o sprawie, która właśnie ich dotyczy najbardziej. Wyrażali także swój sprzeciw  wobec faktu likwidacji gimnazjów i przedstawiali trudności, z jakimi muszą się borykać  po wprowadzeniu zmian.

Rzecznik Praw Obywatelskich  –  Adam Bodnar zadeklarował, że będzie monitorować sytuację i reagować, kiedy łamane będą prawa  uczniów, nauczycieli i rodziców.  Prosił, aby zgłaszać do niego problemy, które  wymagać będą jego interwencji.

Z ramienia KFON w seminarium wzięły udział Krystyna Starczewska oraz Maria Kotowska.  Ze naszym stanowiskiem w tej sprawie można zapoznać się tutaj:

Skutki_reformy_oswiaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja Jubileuszowa KFON

W dniach 15-17  marca 2018 r. w Zagórzu Śląskim odbyły się obchody jubileuszu 25-lecia działalności Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej. Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w Wałbrzychu działający przy Fundacji „CLEVER” a także Fundacja EKOLA z Wrocławia.

Jubileusz działalności 25. lat placówek niepublicznych stał się  refleksją  nad przestrzeganiem praw dziecka w dzisiejszych szkołach oraz nad tym czy stwarzają one  optymalne warunki do rozwoju  młodego człowieka i przygotowania do samodzielności w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Z tej okazji odbyła się konferencja pt. „Jak uczyć i wychowywać szanując prawa dziecka” pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka p. Marka Michalaka.

W konferencji wzięło udział 44 członków z  37 niepublicznych placówek oświatowych. Uroczystość rozpoczął swoim wystąpieniem  Roman Szełemej – Prezydent Miasta Wałbrzycha. Gościli na niej m.in. a Izabela Katarzyna Mrzygłocka- Poseł na Sejm RP, Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, Janusz Wrzal – Dolnośląski Wicekurator Oświaty. Wykład inauguracyjny wygłosił Marek Michalak Rzecznika Praw Dziecka, który wręczył 9 Odznak Honorowych  za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka  INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI (OBROŃCY GODNOŚCI DZIECI).

Wystąpienie Janusza Wrzala – Wicekuratora Dolnośląskiego zakończyło  wręczenie 20 (z 54 przyznanych) medali Komisji Edukacji Narodowej  zasłużonym nauczycielom, przyznanych przez Annę Zalewską – Ministra Edukacji.

Krystyna Starczewska, prezes KFON wręczyła 6  Certyfikatów Jakości KFON wybranym szkołom, udzieliła informacji o nagrodzie „NIEZAUWAŻALNI” i wygłosiła wykład na temat  twórczej roli szkół zrzeszonych  w Krajowym Forum Oświaty Niepublicznej w rozwoju polskiej edukacji.

W dniu otwarcia konferencji odbył się też  panel dyskusyjny na temat praw dziecka we współczesnej  szkole – wymiana poglądów i doświadczeń. Udział w panelu wzięli:  Izabella  Gorczyca, Adam Kalbarczyk, Małgorzata Kurpiewska, Krystyna Starczewska oraz Jolanta Węglowska, która była moderatorem.

W kolejnym dniu  spotkania  tj. 16.03.2018 r.  odbyły się :
– konsultacje nt. interpretacji niektórych zapisów dot. szkolnictwa niepublicznego w Ustawie
z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – prowadzone przez  Krzysztofa Tusińskiego –  Kancelaria Radcy Prawnego,
– wykład   prof. Mariusza  Jędrzejko – „Socjopedagogiczne spojrzenie na zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Wyzwania dla profilaktyki szkolnej”.
– warsztaty – „Technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny i edukacyjny dzieci
i młodzieży. Modelowanie relacji dziecko-nowe technologie” – prowadzone przez  Macieja Szczodrowskiego z Centrum Profilaktyki Społecznej prof. Mariusza Jędrzejko .
Tego dnia odbyło się również walne zgromadzenie  członków KFON.

Konferencję zakończyło w ostatnim dniu szkolenie w zakresie przepisów dotyczących przetwarzania i ochrony  danych osobowych z uwzględnieniem najnowszych zmian (RODO) prowadzone przez eksperta i audytora –  Ewę K. Cecko.

Wydarzenia bez wątpienia spełniło swój cel – stało się bowiem dla uczestników swoistym forum wymiany poglądów, umożliwiającym konfrontację swojej wiedzy i umiejętności z wiedzą wykładowców  oraz innych uczestników.

Arytmetyka mentalna. Co to jest?

Wyjaśnia Agata Rosowska:

„Jako pierwsza certyfikowana w Polsce trenerka arytmetyki mentalnej w Centrum Arytmetyki Mentalnej ABAKUS EUROPE zapraszam Państwa do udziału w bezpłatnej mini-konferencji poświęconej prezentacji tej innowacyjnej metody rozwoju mózgu dziecka. Celem zajęć z arytmetyki mentalnej jest rozwój obu półkul mózgu, a co za tym idzie – umożliwienie dziecku wykorzystania całego jego potencjału zarówno w szkole, jak i w późniejszym, dorosłym życiu. Rezultaty udziału dzieci w kursie arytmetyki mentalnej będą Państwo mogli osobiście ocenić podczas Międzynarodowej Olimpiady Arytmetyki Mentalnej, która odbędzie się dzień po konferencji”.

Oba wydarzenia odbędą się w Warszawie – mini-konferencja w dniu 9 marca br.,  a Olimpiada w dniu 10. marca br.

Udział w mini-konferencji oraz w Olimpiadzie  jest bezpłatny dla członków KFON.

Zgłoszenie udziału w mini-konferencji oraz opcjonalnie w Olimpiadzie należy przesyłać e-mailem na adres: biuro@centrumedukacja.pl najpóźniej do 28.02.2018 r.

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika (uczestników), nazwę i adres reprezentowanej placówki oraz informację, czy uczestnik będzie brać udział tylko w mini-konferencji czy również w Olimpiadzie.

Szczegółowe informacje dotyczące obu wydarzeń zawarte są w załączonych na końcu materiałach oraz na stronie Organizatora Konferencji: www.abakus-center.eu/pl-pl/pl/aktualnosci/mini-konferencja-2018.html.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu oraz noclegów dla uczestników mini-konferencji oraz Olimpiady.

Mini-Konferencja Program

Olimpiada GENIUS KID program

Jubileusz 25 – lecia KFON

Zapraszamy na konferencję z okazji 25 lat działalności Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej.

Zatytułowaną: „JAK UCZYĆ I WYCHOWYWAĆ  SZANUJĄC PRAWA DZIECKA”.

Patronat nad nią objął Rzecznik Praw Dziecka.

15 – 17 marca 2018  – ZAGÓRZE ŚLĄSKIE

PROGRAM: 

15 marca – czwartek

15.00 – rozpoczęcie konferencji.

15.10 – 15.50 – wykład inauguracyjny  Rzecznika Praw Dziecka, p. Marka Michalaka : ‚Dziecko – uczeń, podmiot czy przedmiot”.

15.50 – 17.00 – wręczenie medali przyznanych przez Rzecznika Praw Dziecka/ medali Komisji Edukacji Narodowej/ nagrody „Niezauważalni” przyznawanej wspólnie przez KFON i RzPD oraz wystąpienia zaproszonych gości.

17.00 – 17.30 – wykład  dr Krystyny Starczewskiej na temat  twórczej roli szkół zrzeszonych w Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej w rozwoju polskiej edukacji.

17.30- 19.00 – panel dyskusyjny na temat praw dziecka we współczesnej  szkole – wymiana poglądów i doświadczeń  (panelistki :  Izabella  Gorczyca, Marina Hulia, Ewa Korulska, Małgorzata Kurpiewska, Krystyna Starczewska, moderator: Jolanta Węglowska).

20.00 – 24.00 – bankiet z okazji 25-lecia KFON  –  w programie muzyczne i inne niespodzianki.

 16 marca – piątek

9.00 – 10.30 – interpretacja niektórych zapisów dot. szkolnictwa niepublicznego w Ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowychKrzysztof Tusiński –  Kancelaria Radcy Prawnego;  konsultacje indywidualne do g.12.30.

10.30 – 11.00 – przerwa kawowa.

11.00 – 12.30 – wykład  wprowadzający  prof. Mariusza  Jędrzejko – „Socjopedagogiczne spojrzenie na zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Wyzwania dla profilaktyki szkolnej”.

12.45 – 14.15 – warsztaty – „Technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny i edukacyjny dzieci i młodzieży”. Modelowanie relacji dziecko-nowe technologie” – prof.  Mariusz Jędrzejko, Agnieszka Taper ( uczestnicy otrzymują certyfikat).

14.30 – 15.15  – przerwa obiadowa.

15.30 – 17.30 – Walne Zgromadzenie  członków KFON.

19.00 – kolacja / teatr dla zainteresowanych – spektakl w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego „Być jak dr Strangelove”.

17 marca

9.00 – 10.30 – Szkolenie w zakresie wymogów przepisów dotyczących przetwarzania i ochrony  danych osobowych z uwzględnieniem najnowszych zmian –  Ewa K. Cecko. Cz.1 – Wprowadzenie.

10.30 – 10.45 – przerwa kawowa.

10.45 – 12.15 – Szkolenie w zakresie wymogów przepisów dotyczących przetwarzania i ochrony  danych osobowych z uwzględnieniem najnowszych zmian –  Ewa K. Cecko.  Cz.2 – Szczegółowe wymagania ( uczestnicy otrzymują certyfikat ).

Karta zgłoszenia dostępna tutaj: karta zgłoszenia

Ruszyła II edycja Nagrody „Niezauważalni”

Dedykowanej pamięci Ireny Sendlerowej dla wolontariuszy działających na rzecz dzieci w potrzebie: niepełnosprawnych, uchodźców, zagrożonych wykluczeniem i innych.

Nagrodę przyznają wspólnie: Krajowe Forum Oświaty niepublicznej oraz Rzecznik Praw Dziecka.

Regulamin Nagrody: Niezauważalni

Na zgłoszenia kandydatów do Nagrody czekamy do 20 lutego, pod emailem: kfon@bednarska.edu.pl

O pierwszej laureatce – Elżbiecie Maxie, znanej jako Babcia Ela, można przeczytać tutaj: http://kfon.pl/2017/09/17/pierwsza-laureatka-nagrody-niezauwazalni/

Bez dzwonka, bez ocen, bez władzy – kfonowska szkoła No Bell zwycięzcą Edumission!

 

20 szkół z różnych zakątków świata, 20 ekscytujących wizji edukacji i ta jedna, polska propozycja, która zdobyła serce wszystkich. Szkoła No Bell z Konstancina-Jeziorny wygrała międzynarodowy, elitarny projekt Edumission i już w styczniu będzie miała okazję zaprezentować go na targach Bett Show 2018 w Londynie, jednej z najważniejszych imprez edukacyjnych na świecie.

Projekt Edumission powstał z myślą o stworzeniu sieci innowacyjnych szkół, które wymieniając się doświadczeniami, pomysłami i ideami, mogłyby do niekonwencjonalnego podejścia zachęcić również innych. Do projektu, z setek zgłoszeń, zaproszono 20 szkół i postanowiono przez nimi nie lada wyzwanie: w minimum 4 filmach opowiedzieć o realizowanych przez siebie innowacjach, wizji edukacji, sposobach nauczania. Stworzyć kurs, który może kolejnym szkołom, dyrektorom, nauczycielom służyć za inspirację.

No Bell postawiło na niecodzienną propozycję. Propozycję, która oddaje ducha współpracy, szacunku i wzajemnych inspiracji panującego w konstancińskiej szkole. Ten klimat nie byłby jednak możliwy w szkole rządzonej przez despotycznego dyrektora i nauczycieli przekonanych, że to oni dzierżą władzę nad lekcjami, nad nauką, nad uczniami. Dlatego właśnie No Bell postanowiło opowiedzieć, jak się ODDAJE WŁADZĘ i dlaczego warto to zrobić.

Z przygotowanego przez szkołę materiału można dowiedzieć się, że szkoła to nie miejsce, w którym się naucza dzieci, ale gdzie się z nimi współpracuje. Nauczyciel to zaś nie przekaźnik wiedzy, ale przede wszystkim człowiek, którego uczeń może obdarzyć zaufaniem, przyjaźnią, szacunkiem. Szkoła to przestrzeń, w której nawet rodzic znajdzie swoje miejsce, jeśli tylko zechce. Brak podręczników, ocen, sztywnego planu lekcji to tylko pochodne określonej wizji tego, czym powinna być edukacja – jedną wielką, niekończącą się przygodą.

Oddawanie, oddalanie władzy od nas dorosłych i przekazywanie jej w ręce dzieci to trudna decyzja, wymagająca ogromnej odwagi. Jej pozytywne skutki w postaci szczęśliwych, otwartych, kreatywnych dzieci są jednak nie do przecenienia. Wydaje się, że to właśnie ta wizja ostatecznie przekonała zespół sędziowski w składzie: Ken Robinson, Sugatra Mitra, Peter Gray, Helene Singer, Jaacov Hecht oraz część z prawie 3000 publiczności, która wzięła udział w otwartym głosowaniu. Teraz pozostaje tylko czekać, co No Bell pokaże na targach Bett Show, bo tego, że nie będzie to coś oczywistego, możemy być pewni.

Prezentacja No Bell: http://www.edumission.world/course-page-no-bell-schools/

Projekt Edumission: http://www.edumission.world/

Szkoła ma służyć dziecku

Opowieść Krystyny Starczewskiej o pierwszej szkole społecznej w Polsce:

„We wrześniu 1989 roku rozpoczęło prace nasze I Społeczne Liceum Ogólnokształcące „Bednarska” – jedna z pierwszych szkół niepublicznych w Polsce. Obecnie stanowimy Zespół Społecznych Szkół Ogólnokształcących im. Maharadży Jam Saheba Dgvijay Sinhji, w skład którego wchodzą cztery licea, dwa gimnazja i szkoła podstawowa.

Prawo do zakładania szkół niezależnych umożliwiło nam przed laty praktyczną realizację innowacyjnych programów dydaktycznych i wychowawczych, dzięki którym stało się realne stopniowe odchodzenie od obowiązującego do roku 1989 systemu edukacji. W PRL-u szkolnictwo służyło jednoznacznie wychowaniu młodego pokolenia w duchu podporządkowania totalitarnej władzy. Indoktrynacja ideologiczna uniemożliwiła rozwijanie samodzielnego i krytycznego myślenia uczniów, programy szkolne nastawione były na pamięciowe przyswajanie obowiązujących treści nauczania z niepowiązanych ze sobą dziedzin wiedzy, a system wychowawczy na wymuszanie posłuszeństwa i bezwzględnego podporządkowania odgórnym nakazom. Chcieliśmy stworzyć szkołę, która całkowicie zerwie z tego typu stylem nauczania i wychowania. Szkołę, która służyć będzie przede wszystkim indywidualnemu rozwojowi ucznia, pomagać mu w odkrywaniu własnych uzdolnień i zainteresowań, uczyć samodzielnego i krytycznego myślenia , rozwijając jednocześnie postawy prospołeczne, a przede wszystkim poczucie współodpowiedzialności za tworzoną z innymi wspólnotę.

Więcej można przeczytać na blogu KFON:  https://blogkfon.wordpress.com/2017/12/18/szkola-sluzyc-ma-dziecku/