Co niepokoi w oświacie?

Zapraszamy na doroczną konferencję Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej pt.” Co niepokoi w oświacie…”, w dniach 21 – 22 marca w Słupsku oraz malowniczej „Dolinie Charlotty”.

PROGRAM KONFERENCJI:

21 marca (czwartek) – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupsku  ul. Przemysłowa 100

9. 30 – 10. 00 – rejestracja uczestników, rozpoczęcie konferencji

10. 00 – 11. 45

1.  „Współpraca z samorządem oraz organizacjami lokalnymi. Twoja placówka na rynku usług edukacyjnych – praktyczne rozwiązania”. Panel poprowadzi Ewa Szymanek – Płaska, wieloletni nauczyciel,  edukator, wykładowca akademicki, szkoleniowiec oświatowych kadr zarządzających. Związana z oświatą od 26 lat. Od 10 lat zajmuje się organizacją pracy szkół i placówek oświatowych w samorządzie terytorialnym  oraz współpracą z organizacjami wspierającymi szkołę.

11. 45 – 12. 00 – przerwa kawowa

12.00 – 16. 30 / w trakcie przerwa – poczęstunek/

2.  „Zmiany w prawie oświatowym”. Panel poprowadzi dr. hab. Mateusz Pilich, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Biura Studiów  i Analiz Sądu Najwyższego. W swojej praktyce prawnej pracował m.in. na stanowiskach związanych z obsługą prawną podmiotów prowadzących działalność w sektorze edukacji niepublicznej i publicznej. Autor licznych opracowań z zakresu prawa m.in. „ Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające. Komentarz”.

Około godz. 17. 00 –  przejazd do „Doliny Charlotty”, Strzelinko 14 k/Słupska

19. 00 – bankiet w hotelu

22 marca (piątek)  – „Dolina Charlotty

9. 30 – 10. 30

1.   Walne Zebranie członków KFON

10. 30 – 15. 00 / w trakcie przerwa kawowa /

2.  „Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych”. Panel poprowadzi Grzegorz Pochopień. Autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, tzw. dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych. Nieocenione doświadczenie w obszarze finansowania oświaty, wiedza z zakresu analiz oraz wieloletnia współpraca z samorządami, szkołami i instytucjami oświatowymi.

15. 00 – obiad i zakończenie konferencji.

Koszt konferencji: 450 zł.. Opłata obejmuje: udział w wykładach, wynajem sal konferencyjnych, wynagrodzenie dla prelegentów, materiały konferencyjne, obiad, bankiet, poczęstunek, barki kawowe.

Zakwaterowanie:  „Dolina Charlotty”, Strzelinko 14 k/Słupska ( https://www.dolinacharlotty.pl/). Pokój 1 os. – 190 zł; pokój 2 os. – 260 zł (ceny brutto).

Karta zgłoszenia dostępna tutaj: KARTA ZGŁOSZENIA_KFON2019

 

 

Inny nie znaczy obcy

„Inny to obcy, wróg, który nam zagraża, przed którym musimy się bronić za wszelką cenę” – taki przekaz płynie obecnie rozmaitymi kanałami do świadomości młodych Polaków.

Jako „obcego” uczniowie mogą traktować kolegę z Ukrainy, którego rodzice podjęli w Polsce pracę. „Obcą” może być dla sąsiadów matka z trójką dzieci przybyła z Czeczenii po tym, jak w tragicznych okolicznościach straciła męża i najstarszego syna. „Obcym” może być tez syn Wietnamskich uchodźców mieszkających w naszym kraju od ponad 40 lat. Nacjonaliści „obcymi” nazywają Romów żyjących tu od stuleci, Polaków, którzy mają przodków Żydów, lub przedstawicieli wielu mniejszości etnicznych i narodowych od dawna związanych losami z Polską.

Kolor skóry, specyficzny akcent, strój będący oznaką wyznawania innej religii niż rzymskokatolicka – to zewnętrzne, łatwo rozpoznawalne znaki „obcości” Można takiego „obcego” wyśmiać w miejscu publicznym, a nawet dotkliwie pobić. Niestety jest coraz więcej młodych ludzi, którzy tego typu agresję traktują jako przejaw polskiej dumy narodowej i swoiście pojmowanego patriotyzmu, manifestowanego na organizowanych przez narodowców marszach hasłami typu: „Śmierć wrogom ojczyzny”, „Polska dla Polaków, ziemia dla robaków”, „Biała rasa – bij brudasa”.

Wspólne działania

Dyrektor Szkoły - Wolters Kluwer

Jak możemy przeciwstawić się narastającej wrogości wobec uchodźców, imigrantów, przedstawicieli etnicznych i narodowych mniejszości? Co powinniśmy robić my – nauczyciele i wychowawcy, aby powstrzymać propagowanie nacjonalizmu, który przyjmując formę szowinizmu, rodzi postawy ksenofobiczne i antysemickie, sankcjonuje agresję i przemoc?

Podejmując próbę odpowiedzi na te pytania, odwołam się do własnych wychowawczych doświadczeń. Wynika z nich jednoznacznie, ze najskuteczniejszą metodą wychowania w duchu tolerancji i akceptacji kulturowej różnorodności jest stworzenie warunków bezpośredniej współpracy polskich uczniów z ich rówieśnikami, którzy przybyli do naszego kraju jako uchodźcy czy imigranci bądź są przedstawicielami zamieszkujących tu od dawna mniejszości narodowych i etnicznych. Osobiste poznanie tych „obcych” i podjęcie z nimi działań w zakresie ważnych i interesujących spraw pomaga młodym ludziom zrozumieć, że „inny” nie jest kimś wrogim, że może stać się bliskim kolegą, od którego mogą się nauczyć wielu ważnych i ciekawych rzeczy.

Od lat do Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących „Bednarska” w Warszawie przyjmujemy dzieci osób, które z różnych powodów musiały opuścić swój kraj i ubiegać się o status uchodźcy w Polsce. Uczęszczali do nas uczniowie aż z 16 różnych krajów. W naszym gimnazjum przy ul. Raszyńskiej powstał przed laty Klub Wielokulturowy, organizujący np. wieczory kultury wietnamskiej, czeczeńskiej, ukraińskiej, tybetańskiej. Prezentowano na tych wieczorach tańce w narodowych strojach i częstowano potrawami z krajów naszych uczniów – uchodźców. Występy i poczęstunek przygotowywali uchodźcy wspólnie z polskimi kolegami.

Zorganizowano także w szkole świetlicę dla małych dzieci z ośrodka dla uchodźców w Dębaku. Przywożono je tu autokarem dwa razy w tygodniu, a zajmowali się nimi wolontariusze uczniowie polscy i uchodźcy. Na Dzień Dziecka organizowali dla dzieci wielką imprezę z występami, prezentami i różnorodnymi atrakcjami. Te wspólnie podejmowane działania zbliżały do siebie polskich uczniów i przybyszy z różnych stron świata. „Inny” nie mógł być postrzegany jako „obcy”, był po prostu kolegą, z którym można się zaprzyjaźnić, współpracować i nauczyć się od niego wielu ciekawych rzeczy. Wspólnie przygotowywane występy sceniczne, kręcone razem filmy, robione wystawy pozwalały lepiej się poznać i nawiązać dobre relacje.

Wzajemna pomoc

W tworzeniu dobrych relacji pomiędzy polskimi uczniami i ich przybyłymi z różnych stron świata rówieśnikami pomaga nam współpraca z dorosłymi uchodźcami. Dla przykładu, przez pewien czas pracowała w naszym Zespole Szkół Marina Hulia, która przyjechała z Ukrainy w 1992 r. i pozostała w Polsce na stałe. Marina prowadziła zajęcia indywidualne dla naszych uczniów uchodźców dotkniętych ciężkim stresem pourazowym i mającym poważne trudności w zaaklimatyzowaniu się w polskim środowisku. Metody przez nią stosowane umożliwiały dzieciom stopniową integrację z otoczeniem, a jednocześnie pozwalały im zachować własną narodową i kulturową tożsamość.

Obecnie Marina organizuje pomoc dla środowisk uchodźczych w skali ogólnopolskiej, realizując integracyjne projekty, np. „Dni radości” dla dzieci czeczeńskich w różnych miejscach w Polsce. Dwa razy w miesiącu jeździ też do koczujących na dworcu w Brześciu rodzin czeczeńskich, których nie wpuszczono do naszego kraju. Prowadzi tam dla dzieci tzw. szkołę dworcową, przywozi książki, zabawki, pomaga matkom.

W różnych miejscowościach w Polsce Marina Hulia na zajęciach dla uczniów i szkoleniach dla nauczycieli uczy otwartości wobec „innych”, skutecznie przełamując stereotypy niechęci wobec „obcych” Uczestnictwo w realizowanych przez Marinę projektach i osobisty kontakt z nią są dla młodych ludzi praktyczną lekcją akceptacji kulturowej różnorodności.

W naszym Zespole Szkół pracuje także Timur Jalijew, pierwszy przyjęty przed laty uczeń uchodźca. Zdał u nas maturę, ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim i powrócił do szkoły w roli nauczyciela. Nikt lepiej od niego nie rozumie uczniów, którzy często po ciężkich przeżyciach znaleźli się w nieznanym środowisku i przeżywają trudny proces adaptacji sam przecież tak niedawno tego doświadczał. Timur znakomicie potrafi integrować uczniów uchodźców z polskimi kolegami, odwołując się do własnych doświadczeń.

Aby przeciwstawić się narastającej wrogości wobec „obcych”, powinniśmy też uświadamiać uczniom, że w przeszłości to my – Polacy często korzystaliśmy jako uchodźcy z pomocy innych. Nasz Zespół Szkół przyjął za swego patrona hinduskiego maharadżę Jama Saheba Digvijay Sinhji. W czasie II wojny światowej otoczył on opieką ponad tysiąc polskich dzieci, które po strasznych przeżyciach na syberyjskim zesłaniu i śmierci rodziców uchodziły wraz z przyszłymi żołnierzami Armii Andersa z terenu Związku Radzieckiego. Naszym uczniom opowiedział o tym prof. Krzysztof Byrski, były polski ambasador w Indiach. Społeczność szkolna w przeprowadzonym referendum zdecydowała, że placówka powinna przyjąć maharadżę za swego patrona. Od tego czasu jesteśmy Zespołem Społecznych Szkół im. Maharadży Jama Saheba Digvijay Sinhji. Nasi uczniowie rozumieją, że mając takiego patrona, powinni odnosić się do uchodźców z życzliwością, której przykład on dał przed laty, otaczając opieką polskie dzieci.

Konkurs „Poznajmy Się”

Ważne, aby jak najwięcej młodych Polaków zrozumiało, że traktowanie uchodźców, imigrantów oraz osób pochodzących ze środowisk mniejszości etnicznych i narodowych jako zagrażających nam „obcych” jest bezpodstawne. Dlatego stwórzmy młodzieży szansę na twórczą współpracę z rówieśnikami z różnych stron świata, która będzie rozwijać akceptację dla kulturowej różnorodności oraz empatię i życzliwość wobec osób, które często po tragicznych przeżyciach musiały opuścić swoją ojczyznę.

Stąd nasz pomysł zorganizowania Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajmy się” na projekty prezentujące uchodźców i imigrantów oraz przedstawicieli żyjących od dawna w naszym kraju mniejszości etnicznych i narodowych.

Konkurs „POZNAJMY SIĘ”

Projekty prezentujące konkretne osoby, określone środowiska i ich kulturowe tradycje mogą mieć formę filmu, prezentacji scenicznej, wystawy plastycznej lub fotograficznej, opracowanego wywiadu i reportażu lub inną, wymyśloną przez uczestników. Ważne, aby praca konkursowa została przygotowana wspólnie przez polską młodzież oraz osoby będące uchodźcami, imigrantami lub reprezentujące mniejszości etniczne i narodowe. Stworzy to okazję do przeżycia doświadczeń współpracy z „innymi”, poznania ich kultury, zrozumienia sytuacji, w jakiej się znajdują, nawiązania bliskiej znajomości, a może nawet przyjaźni. „Inny” przestanie być postrzegany jako wróg, który nam zagraża i przed którym musimy się bronić za wszelką cenę.

Do udziału w konkursie można się zgłaszać do końca marca 2019 r., a projekty realizować do końca roku szkolnego 2018/2019 (w uzasadnionych przypadkach kapituła przedłuży termin prezentacji gotowego projektu do końca września 2019 r.). Na laureatów i finalistów czekają wartościowe i ciekawe nagrody. Konkurs zakończymy uroczystą wielokulturową galą, która odbędzie się w listopadzie 2019 r.

W skład organizującej konkurs koalicji wchodzą przedstawiciele: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, Fundacji Ludzi Otwartej Wyobraźni, Jezuickiego Centrum Społecznego „W Akcji”, Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Koalicji NIE dla chaosu w szkole, Fundacji SINTAR, Portalu Edukacyjnego etykawszkole.pl. Prace konkursowe będzie oceniać kapituła powołana przez koalicję. Konkurs został objęty patronatem przez: Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospolita” i wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Szczegółowe informacje o konkursie i formularze zgłoszeń do udziału w nim znajdą Państwo na stronie internetowej: www.konkurspoznajmysie.pl.

Krystyna Starczewska
współzałożycielka I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego „Bednarska”, prezes Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej.


Artykuł opublikowany dzięki uprzejmości redakcji „Dyrektor Szkoły”.

Dyrektor Szkoły - Wolters Kluwer

„Jak przejść przez nową licealną podstawę programową?”

Zapraszamy na konferencję „Jak przejść przez nową licealną podstawę programową?” , która odbędzie się w dniach 27 i 28 lutego 2019 r. w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 41 C.

Organizatorem konferencji jest Instytut Dobrej Edukacji. Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej jest Partnerem organizacji konferencji.

Konferencja adresowana jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników naukowych zajmujących się problemami oświaty oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły.

Ramowy program konferencji: 

27 lutego, środa

godz. 15–18

Przywitanie uczestników przez organizatorów

Krytyczna analiza rozporządzeń o podstawie programowej i ramowych planach nauczania, które wejdą w życie od 1 września 2019 roku dla czteroletnich liceów ogólnokształcących – Katarzyna Hall, Instytut Dobrej Edukacji

Krótkie prezentacje projektowanych rozwiązań organizacyjnych spełniających nowe przepisy i mogących być inspiracją dla innych (przyjmujemy zgłoszenia zainteresowanych przedstawieniem swoich pomysłów)

Dyskusja

godz. 19

Spotkanie integracyjne w restauracji w pobliżu

28 lutego, czwartek

godz. 9–10

Możliwość obserwowania zajęć i zwiedzenia Liceum ADE prowadzonego przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja w Gdańsku

godz. 10–13

Inne istotne zmiany w prawie oświatowym mające wpływ na pracę w szkołach w roku szkolnym 2019/20 – jak sobie z nimi najlepiej poradzić?  – Joanna Berdzik, Instytut Dobrej Edukacji

Wystąpienia dotyczące głównych wyzwań związanych z wdrażaniem zmian w systemie oświaty (czekamy na zgłoszenia)

Dyskusja

Koszt udziału w konferencji to 180 zł. 

Zapisać się na konferencję należy przez formularz zgłoszeniowy do 10 lutego 2019 r..

Wszystkie informacje o konferencji dostępna są tutaj: http://dobraedukacja.edu.pl/pl/konferencja-licealna/.

Oświadczenie Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej

Jesteśmy przekonani, że przyszłość naszego kraju zależy od poziomu edukacji młodego pokolenia Polaków.  To, czy szkoły będą spełniały we właściwy sposób zadania wychowawcze i dydaktyczne, zależy przede wszystkim od poziomu i zaangażowania kadry pedagogicznej.

Obecnie, po wprowadzonej przez MEN reformie systemu edukacji, szkoły borykają się z trudnościami  lokalowymi, programowymi i przede wszystkim kadrowymi. Niskie pensje i wydłużony czas nauczycielskiego awansu, przy jednoczesnym wzroście obciążeń biurokratycznych  i ogólnym chaosie panującym w szkołach, zniechęciły do pracy wielu nauczycieli. Z tych samych powodów jest coraz mniej chętnych do tego zawodu wśród młodzieży kończącej studia.

Sprawą zasadniczą dla przyszłości polskiej edukacji jest w tej sytuacji podniesienie prestiżu zawodu nauczycielskiego.  Nie jest to możliwe bez zapewnienia nauczycielom godziwej płacy za ich trudną i odpowiedzialną pracę.  Dlatego popieramy  formułowane przez  środowiska nauczycielskie postulaty dotyczące podwyżek  pensji.

Konkurs dla dzieci i młodzieży „POZNAJMY SIĘ”

Koalicja organizacji pozarządowych reprezentowana przez Fundację Ludzi Otwartej Wyobraźni-FLOW organizuje Ogólnopolski Konkurs „POZNAJMY SIĘ”, adresowany do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, na projekty prezentujące przybyłych do Polski uchodźców i imigrantów oraz przedstawicieli zamieszkujących od dawna w naszym kraju mniejszości etnicznych, narodowych, kulturowych i wyznaniowych.

Celem Konkursu „POZNAJMY SIĘ” jest pogłębienie wiedzy o wielokulturowości naszego społeczeństwa, kształtowanie postaw akceptacji kulturowej różnorodności oraz rozwijanie empatii i życzliwości młodego pokolenia wobec osób, które często po tragicznych przeżyciach musiały opuścić swój kraj i przebywają obecnie w Polsce.

Konkurs objęty został patronatem przez: Rzecznika Praw Obywatelskich – Adama Bodnara , Rzecznika Praw Dziecka – Marka Michalaka, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”, Wolters Kluwer Polska.

W skład Koalicji organizującej Konkurs wchodzą przedstawiciele: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej – KFON, Fundacji Ludzi Otwartej Wyobraźni – FLOW, Jezuickiego Centrum Społecznego „W akcji”, Społecznego Towarzystwa Oświatowego – STO, Koalicji NIE dla chaosu w szkole, Fundacji SINTAR, Portalu Edukacyjnego „etykawszkole.pl” oraz osób zainteresowanych Konkursem.

Prace konkursowe oceniać będzie Kapituła powołana przez Koalicję.Projekty prezentujące konkretne osoby, określone środowiska i ich kulturowe tradycje mogą być przygotowane w formie filmu, prezentacji scenicznej, wystawy plastycznej lub fotograficznej, opracowanych wywiadów i reportaży lub innych, wymyślonych przez uczestników konkursu form przekazu. W regulaminie Konkursu podane są terminy nadsyłania zgłoszeń i prezentacji gotowych projektów. 

Strona internetowa Konkursuhttp://www.konkurspoznajmysie.pl/

Facebookhttps://www.facebook.com/Og%C3%B3lnopolski-Konkurs-Poznajmy-si%C4%99-324663541461107/

Konferencja ECNAIS w Katowicach

Od 21 do 23 listopada w Katowicach miało miejsce niecodzienne wydarzenie, którego współorganizatorem był Zespół Szkół Prywatnych w Katowicach, a pomysłodawcą i inicjatorem zlokalizowania tego międzynarodowego przedsięwzięcia w stolicy Górnego Śląska była Pani Dyrektor Jolanta Kałuża, członkini Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej.

Konferencja, bo o niej mowa, odbywała się pod egidą ECNAIS, organizacji zrzeszającej narodowe stowarzyszenia i związki szkół niepublicznych z wielu państw Europy. Wydarzenie organizowane przy udziale polskiego Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej zgromadziło tym razem uczestników z Polski, Bułgarii, Cypru, Czech, Danii, Finlandii, Włoch, Węgier, Hiszpanii, Portugalii, Szwecji, Holandii, Turcji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Spotkanie rozpoczęło się od udziału Gości w uroczystych obchodach 11-lecia Complex od Silesian International Schools, które uświetnione zostały porywającym występem przygotowanych przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły międzynarodowej.

Robocza część konferencji odbywała się w chorzowskim hotelu Diament Arsenal Palace pod przewodnim hasłem The Growth of Independent Schools. A School Open for the Challenges of Tomorrow. Wśród prezentujących wykłady i referaty konferencyjne byli m.in.: propagatorka idei Budzącej się Szkoły dr Marzena Żylińska i Marek Kaczmarzyk – autor podręczników i programów szkolnych, neurodydaktyk. Trzeci dzień obejmował wizyty studyjne uczestników w Prywatnej Szkole Podstawowej im. M. Curie-Skłodowskiej w Dąbrowie Górniczej, szkołach Complex od Silesian International Schools i Prywatnej Szkole Podstawowej Szkoła jak Dom w Katowicach oraz Społecznej Szkole Podstawowej w Chorzowie. Uroczystą kolację pożegnalną uświetnił swoim recitalem tenor Sylwester Targosz-Szalonek.  Tak wartość merytoryczna konferencji, poziom jej organizacji jak i atrakcyjność wydarzeń okołokonferencyjnych zostały przez uczestników ocenione bardzo wysoko.

List otwarty do Senatorów RP

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej poparło apel organizacji pozarządowych do Senatorów RP o odrzucenie kandydatury p. Mikołaja Pawlaka na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka – z uwagi na brak wymaganego  doświadczenia zawodowego w pracy z dziećmi.

Pełna treść listu:

 

Senatorowie Rzeczpospolitej Polskiej
SENAT
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, 29 listopada 2018 r.

Szanowne Panie, Szanowni Panowie, Senatorowie Rzeczpospolitej Polskiej,
reprezentujemy Stowarzyszenia, Fundacje oraz Organizacje, zajmujące się na co dzień pracą na rzecz Dzieci. Posiadamy doświadczenie, wiedzę i serce do pracy, które upoważniają nas do zwrócenia się do Państwa z apelem oraz prośbą o wnikliwe przeanalizowanie kandydatury Pana Mikołaja Pawlaka na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. 

Każdego dnia spotykamy się z problemami dotyczącymi Najmłodszych, które muszą być rozwiązywane wspólnie oraz przy wykorzystaniu niezbędnego doświadczenia i wiedzy. Mamy przecież do czynienia z niezwykle ważną i kruchą materią jaką są Dzieci – najmłodsi obywatele naszego kraju. Kandydat przedstawiany Państwu Senatorom przez Sejm, mimo swojej wiedzy zawodowej, nie legitymuje się doświadczeniem w pracy z Dziećmi i na ich rzecz, co w konsekwencji nie daje rękojmi właściwego przygotowania do pracy w obszarze ochrony praw najmłodszych – Przyszłych Pokoleń Polaków. Ta kandydatura stoi w jawnej sprzeczności z obowiązującymi przepisami, jasno wskazującymi jakim doświadczeniem zawodowym musi legitymować się Rzecznik Praw Dziecka.

Jesteście Państwo przedstawicielami „Izby Refleksji” i niejednokrotnie
pokazaliście mądrość zbiorową ponad podziałami i barwami politycznymi. To właśnie dlatego Państwu zgłaszamy nasze głębokie zaniepokojenie oraz zwracamy się ze zdecydowaną prośbą o odrzucenie kandydatury Pana Mikołaja Pawlaka.

Środowisko organizacji pozarządowych, które reprezentujemy, uważa,
że zaszczytne stanowisko Rzecznika Praw Dziecka powinna piastować osoba będąca uznanym autorytetem, a nie nominat środowiskowo obcy i nie gwarantujący wsparcia, inicjowania oraz koordynacji działań na rzecz Dzieci.

Zwracamy się do Państwa także jako rodziców, dziadków, opiekunów
– wrażliwych dorosłych, abyście spojrzeli na to ogromnie ważne wyzwanie jakim jest wybór Rzecznika, nie w kontekście obecnej kadencji Parlamentu ale z perspektywy przyszłych lat działań powoływanego przedstawiciela Praw Dzieci. Jego praca, w wyniku Państwa wyboru, stanie się źródłem wspólnej dumy, bądź konfliktu.

Apelujemy o pomoc i wsparcie nas w walce o najwyższej jakości działania zabezpieczające na rzecz Dzieci w postaci merytorycznie najlepszego wyboru Rzecznika Praw Dziecka ponad podziałami i przy udziale organizacji pozarządowych. Pozwolimy sobie przypomnieć, że dotychczasowa praktyka działania tego urzędu opierała się na współpracy pomiędzy Rzecznikiem Praw Dziecka, podmiotami społecznymi. W trakcie aktualnej procedury wyboru, blisko sto organizacji wyraziło gotowość współpracy z nowym Rzecznikiem, który spełniałby formalne, merytoryczne wymogi oraz pozostawał gwarantem dalszego prestiżu tego urzędu.

EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań
Fundacja Banina
Fundacja Honor Pomagania Dzieciom
Fundacja Młodzieży Activis
Fundacja PROJEKT ROZ Kraków
Fundacja Przestrzeń dla Edukacji
Fundacja Rodzice Mają Głos
Helska Fundacja Sampere Aude
incjatywa obywatelska „Chcemy całego życia!”
Komitet Ochrony Praw Dziecka
Krajowe Centrum Kompetencji
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia”
Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Ziemi Żywieckiej

Planowane zamiany w zatrudnianiu w szkołach

Dnia 8 listopada Prezes KFON Krystyna Starczewska uczestniczyła we wspólnym posiedzeniu sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej  na której głosowano nad poprawkami do „Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty”.

Między innymi przegłosowano wówczas następującą poprawkę zgłoszoną przez posłów PIS w sprawie możliwości zatrudniania w szkołach na innych warunkach niż umowa o pracę /cytat fragmentu przegłosowanego dokumentu/

„ w art.6 po pkt 10 dodać pkt 10a w brzmieniu:

10a)   w art. 10a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„ 2. W przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo, powierzenie prowadzenia tych zajęć może nastąpić również na innej podstawie niż umowa o pracę, jeżeli w treści łączącego strony stosunku prawnego nie przeważają cechy charakterystyczne dla stosunku pracy.

Nauczyciel, o którym mowa w ust. 2, prowadzący zajęcia na innej podstawie niż umowa o pracę, musi spełniać warunki, o których mowa w art. 10 ust.5 pkt 3 i 4. Przepis art. 10 ust 8a stosuje się odpowiednio.”

Co z tego wynika? Krystyna Starczewska: ” Myślę, że na mocy tej poprawki możemy zatrudniać na zlecenie osoby, które mają nie więcej niż 4 godziny zajęć tygodniowo w naszych szkołach”.

Wszystkie poprawki zgłoszone przez PIS zostały przyjęte, a  wszystkie poprawki zgłoszone przez opozycję  odrzucone w głosowaniu.

 

Zapraszamy na Jesienny Salon Dyskusyjny KFON

Zapraszamy na kolejny już Jesienny Salon Dyskusyjny Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej.

Zatytułowany: Wymiana doświadczeń „Prawo i finanse”.

Spotkanie odbędzie się 17 listopada (sobota) 2018 r. w Prywatnej Szkole Podstawowej nr. 105 im. Astrid Lingren w Warszawie – Miedzeszynie, ul. Żwanowiecka 46/50

http://www.szkolamiedzeszyn.waw.pl/

JAK_DOJECHAĆ

Program:

12.00 – 14.30 – część I: „Zatrudnianie nauczycieli”.  Moderująca dyskusję:  Izabella Gorczyca

14.30 – 15.15- obiad

15.15 – 17.15 – część II: „Rozliczanie dotacji”. Moderująca dyskusję:  Renata Rosowska

17.15 – 18.00 –  część III:  Jak kształtować postawę niezależności, uczyć samodzielnego i krytycznego myślenia”. Prowadząca: Krystyna Starczewska.

18.00 – 19.00 –  kolacja

19.00 – 21.00 – prace w podgrupach z podziałem na etapy edukacyjne  (min.3 grupy). Prowadzące dyskusje: Małgorzata Iwańska, Magdalena Wontek, Dorota Zagrodzka.

21.00 – dyskusje  przy barze w hotelu

Koszt: 100 zł za osobę (w tym obiad, kolacja, barek kawowy). Płatność: gotówką na miejscu.

Zakwaterowanie: hotel Boss, ul. Żwanowiecka 20

http://www.hotelboss.pl/

Koszt pokoju 1 os. – 220 zł za dobę, pokoju 2 os. – 240 zł za dobę.

JAK_DOJECHAĆ

Prosimy o przywiezienie ze sobą posiadanych rozstrzygnięć prawnych, orzeczeń, odpowiedzi z MEN itp.. Prosimy również o przesyłanie do sekretariatu pytań, zagadnień, które  chcielibyście Państwo przedyskutować podczas Salonu.

Zapraszamy dyrektorów placówek niepublicznych, organy prowadzące oraz inne osoby zainteresowane tematami, które będę poruszane podczas spotkania. 

Zapisy pod emailem: kfon@bednarska.edu.pl

 

 

Debata Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita i Teatru Polskiego

Zapraszamy na debatę i udział w dyskusji

XV Publiczna Debata Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita
i Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana

Czy potrzeba nam „Wielkiej Polski”?

Zbigniew Gluza: Krótka refleksja nad stuleciem niepodległości

Wprowadzają do debaty:

Zofia Marcinek, Piotr Trudnowski, Anna Trzeciakowska

DEBATUJE PUBLICZNOŚĆ

Obrady prowadzą Janusz Majcherek i Paula Sawicka

9 listopada 2018 r. godz. 17.45

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie
Scena Kameralna im. Sławomira Mrożka (wejście od ul. Sewerynów)

Wstęp wolny

zapraszają

Paula Sawicka i Andrzej Seweryn

W debacie można też uczestniczyć za pośrednictwem internetu od godz. 18.00-20.30

www.otwarta.org www.teatrpolski.waw.pl www.nażywo.net

Wydarzenie na Facebooku