Debata: „Szkoła przyszłości – jaka powinna być? „

„Szkoła przygotowuje dzieci do życia w świecie, który nie istnieje.” 
Albert Camus

Serdecznie zapraszamy na debatę edukacyjną Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita „Szkoła przyszłości – jaka powinna być?”, która odbędzie się w dn. 13 czerwca 2017 roku. w godz. 11:00 – 15:00 w sali konferencyjnej im. J. Turowicza przy ul. Sapieżyńskiej 10a.

Do dyskusji wprowadzą dr Krystyna Starczewska – prezeska Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej oraz prof. Łukasz A. Turski – przewodniczący Rady Naukowej Centrum Nauki Kopernik.

Wystąpienia te będą punktem wyjścia do dyskusji ekspertów, którą poprowadzi red. Justyna Suchecka z Gazety Wyborczej, a udział w niej wezmą:
Agata Patalas – Szkoła Edukacji Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i UW;
Wiesław Włodarski – dyrektor Liceum Ruy-Barbosy w Warszawie;
Joanna Berdzik – menadżerka oświaty, była wiceminister edukacji, była dyrektorka ORE, obecnie Stowarzyszenie Dobra Edukacja;
Jacek Staniszewski – członek Zarządu Stowarzyszenia Dobra Edukacji.

Rejestracji można dokonać do dn. 6 czerwca 2017 roku pod poniższym linkiem:

https://szkolaprzyszlosci.konfeo.com

Blog KFON

Miło nam poinformować, że ruszył blog szkół niepublicznych zrzeszonych w Krajowym Forum Oświaty Niepublicznej.

Będziemy tam dzielić się naszymi doświadczeniami z ponad dwudziestu lat funkcjonowania oświaty niepublicznej w Polsce, innowacyjnymi pomysłami dydaktycznymi i wychowawczymi, różnymi wątpliwościami.

Zachęcamy do pisania nauczycieli, rodziców, uczniów, wszystkich których interesuje edukacja.

W pierwszym odcinku naszego internetowego „serialu” możecie dowiedzieć się, jak w przystępny i zapadający w pamięć uczniów, opowiadać o  trudnej historii naszego kraju.

https://blogkfon.wordpress.com/2017/05/10/lekcje-historii-w-piwnicy-w-gdanskiej-autonomicznej-szkole-podstawowej/

 

Finansowanie oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło założenia projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie rozwiązań wprowadzonych od 2018 r.

Szczegóły tutaj: MEN finansowanie

24 maja przedstawiciel KFON weźmie udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej na którym będzie przedstawiana wyżej wymieniona informacja.

Będziemy informować na bieżąco, co dzieje się w tym interesującym wszystkich temacie.

Warsztaty dla moderatorów grup oraz nauczycieli według Modelu Fryburskiego

 

Polecamy gorąco wyżej wymienione szkolenia, których organizatorami są: Fundacja Budząca się Szkoła oraz Uniwersytet we Freiburgu. 

Poprowadzi je prof. Joachim Bauer – wybitny psychiatra, psychoterapeuta i neurobiolog.

Miejsce: Konstancin – Jeziorna

I. Warsztaty dla moderatorów grup pt. Rola relacji w edukacji, odbędą się w dniach:  22-23.05.2017. 

Sesje przygotowują moderatorów do prowadzenia warsztatów dla nauczycieli. Cel: zdobycie umiejętności tworzenia dobrych relacji; radzenie sobie ze stresem i problemem wypalenia zawodowego u nauczycieli; radzenie sobie z destrukcyjnymi i agresywnymi zachowaniami.

Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby z doświadczeniem zawodowym: psychologów, metodyków, tutorów, osoby zajmujące się kształceniem i dokształcaniem nauczycieli.

Szczegóły tutaj: Trening-moderatorów

II. Warsztaty dla nauczycieli pt. Jak  radzić sobie z trudnymi przypadkami oraz destrukcyjnymi i agresywnymi zachowaniami, odbędą się 24 maja 2017.

Cel warsztatów: co zrobić, by pracując w zawodzie nauczyciela nie stracić zdrowia; jak tworzyć relacje umożliwiające efektywną naukę; jak radzić sobie z destrukcyjnymi i trudnymi zachowaniami uczniów.

Szczegóły dotyczące tego szkolenia są dostępne tu: Warsztaty-dla-nauczycieli

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie. 

Zbiórka podpisów

Do 31 marca b.r. trwa zbiórka podpisów w sprawie zorganizowania referendum dotyczącego wprowadzanej przez obecne władze reformy edukacji.

Więcej informacji o referendum można znaleźć tutaj: http://www.referendum-szkolne.pl

Osoby popierające organizację referendum, powinny podpisywać się na dołączonym blankiecie:  Referendum-lista

Wypełnione arkusze z podpisami, można składać w regionalnych biurach Związku Nauczycielstwa Polskiego lub wysyłać na adres sekretariatu Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, ul. Raszyńska 22; 02 -026 Warszawa.

 

 

Kolejny protest rodziców pod MEN – zachęcamy do udziału!

Spotykamy się 25 marca pod Ministerstwem Edukacji, żeby wyrazić nasz protest przeciwko zmianom w szkolnictwie wprowadzanym przez obecne władze oświatowe. Jako rodzice mamy prawo powiedzieć zdecydowane NIE decyzjom, które oceniamy jako szkodliwe dla naszych dzieci.

Likwidacja gimnazjów i powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej pociągnie za sobą konieczność zmian w funkcjonowaniu sieci szkół i wywoła chaos organizacyjny na wielką skalę w całym kraju. Na zmiany w strukturze szkolnictwa zostaną wydane ogromne pieniądze, które mogłyby być przeznaczone na rzeczywistą poprawę warunków edukacji naszych dzieci.

Przygotowywane w pośpiechu podstawy programowe dla reformowanej szkoły, zgodnie z opiniami kompetentnych fachowców, obniżą w sposób znaczący poziom nauczania. Poprzez nakaz realizowania sztywnej siatki godzin i bezwzględnego podporządkowania się rozporządzeniom władz kuratoryjnych odebrana zostanie szkołom autonomia, która dawała twórczym nauczycielom szanse na wprowadzanie korzystnych dla naszych dzieci innowacji w nauczaniu.

Protestując przeciwko zmianom niszczącym polski system edukacji rodzice w liście skierowanym do premier Beaty Szydło domagali się:

    • natychmiastowego zatrzymania reformy
    • rzetelnej, przygotowanej przez fachowców diagnozy potrzeb oświatowych prowadzących do sformułowania spójnej koncepcji rozwoju edukacji
    • przeprowadzenia prawdziwych konsultacji społecznych dotyczących zmian w edukacji ze wszystkimi środowiskami zaangażowanymi w system oświaty.

Podpisujemy się pod tymi żądaniami, bo chcemy dla swoich dzieci dobrej szkoły – bezpiecznej, wolnej od przemocy i dyskryminacji, uczącej współpracy, rozwijającej kreatywność i samodzielność myślenia.

Wprowadzane w pośpiechu zmiany w systemie polskiej edukacji są szkodliwe nie tylko dla naszych dzieci. Zagrażają ponad trzydziestu tysiącom nauczycieli utratą miejsc pracy z powodu skróceniu o rok ogólnego kształcenia wszystkich młodych Polaków. Są też szkodliwe dla samorządów, które zostaną obciążone wielkimi kosztami przebudowy struktury szkolnictwa na swoim terenie.

Dlatego apelujemy do wszystkich, którzy nie zgadzają się na szkodliwą reformę – spotykajmy się 25 marca, aby wspólnie w zdecydowany sposób zaprotestować przeciwko zapowiadanym zmianom, żądając zorganizowania ogólnopolskiego referendum w tej sprawie.

Nie dla chaosu w szkole 

List znanego psychologa, Wojciecha Eichelbergera, do rodziców

Dlaczego przyjdę na demonstrację rodziców 25 marca?

Jeśli jesteś troskliwym rodzicem dziecka, które korzysta z państwowych szkół i edukacji lub troszczysz się także o los dzieci nieswoich,

jeśli uważasz, że przeforsowana przez rządzących reforma edukacji jest niemądra, chaotyczna i kosztowna, jeśli podejrzewasz, że ta reforma ma charakter ideologiczny i polityczny – a nie merytoryczny,

jeśli obawiasz się, że ta reforma może uczynić szkołę narzędziem ideologicznej indoktrynacji twojego dziecka i politycznej propagandy na rzecz sprawujących władzę,

jeśli sądzisz, że zreformowany program nauczania uniemożliwia nowoczesną edukację twojego dziecka na europejskim poziomie, jeśli martwisz się tym, że twojemu dziecku mogą być wpajane przekonania, postawy i wartości, których nie podzielasz i które w twoim odczuciu nie sprzyjają rozwiązywania problemów ani Polski ani świata,

jeśli podzielasz chociaż jedną lub dwie z powyższych obaw i wątpliwości – to twoim obowiązkiem jest przeciwko takiej reformie zaprotestować. Konieczność protestu w tej sprawie nie wynika jedynie z obowiązku obywatelskiej reakcji na coś co twoim zdaniem szkodzi twojemu krajowi. Ten protest jest przede wszystkim twoim obowiązkiem rodzicielskim, obowiązkiem wobec twojego dziecka. Bo jak każdy rodzic pragniesz dobrej przyszłości dla twojego dziecka, chcesz by żyło godnie, pożytecznie i z satysfakcją – by w przyszłości przydało się Polsce i światu.

Wiesz przecież, że Twoje dziecko tego właśnie od ciebie najbardziej oczekuje. Dlatego protest przeciwko systemowi edukacji, który w twoim odczuciu może szkodzić umysłowi, sercu i charakterowi twego dziecka. jest twoim bezwzględnym rodzicielskim obowiązkiem.

Wiesz przecież, że jeśli nie zaprotestujesz to, za kilka lat nie będziesz mógł ani sobie ani swemu dziecku spojrzeć w oczy gdy zapyta: Czemu wysłałeś mnie do takiej szkoły?

Czemu się na to godziłeś?

Czemu nic nie zrobiłeś w tej sprawie?

Czemu nie nauczyłeś mnie protestować i walczyć z przymusem, z indoktrynacją, z hipokryzją i manipulacją polityków?

Czemu nie nauczyłeś mnie cenić i bronić moich poglądów, przekonań i aspiracji?

Jak odpowiesz kiedyś na takie pytania jeśli teraz nie zaprotestujesz, jeśli teraz nie zrobisz wszystkiego co zrobić należy?

Wiesz przecież, że za los twojego dziecka nie odpowiadają ani państwowe ani religijne instytucje. Tylko ty odpowiadasz za przyszłość twojego dziecka.

Bo Ty wybierasz, decydujesz, zgadzasz się – a jak trzeba protestujesz i walczysz. Walczysz tak, jak walczyłbyś, gdyby ktoś fizycznie chciał skrzywdzić twoje dziecko. Wtedy nie wahałbyś się użyć twojej odwagi, determinacji i słusznego gniewu by obronić dziecko przed przemocą i krzywdą.

Więc teraz, gdy podejrzewasz lub wiesz, że twoje dziecko zagrożone jest ideologiczną i polityczną indoktrynacją i kiepskiej jakości edukacją – nie wahaj się sięgnąć do swojej rodzicielskiej odwagi, słusznego gniewu i determinacji – bo zamach na mentalną i emocjonalną suwerenność twojego dziecka jest w swoich odwleczonych skutkach jeszcze groźniejszy niż zamach na jego fizyczność.

Warszawa 21.03.2017

Relacja z konferencji KFON w Wałbrzychu

W dniach 9, 10 i 11 marca 2017 r. w Hotelu Maria w Wałbrzychu odbyła się konferencja Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej pt. „Praktyczna pomoc dla dyrektora szkoły niepublicznej w dobie zmian w prawie oświatowym i prawie pracy”. Jej organizatorami byli:  Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy Fundacji Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa w Wałbrzychu oraz Fundacja Oświatowa EKOLA z Wrocławia.

Celem konferencji była refleksja i dyskusja na temat zmian jakie czekają polskie szkolnictwo, a w szczególności szkolnictwo niepubliczne, w związku z nadchodzącą reformą oświatową. Dyrektorzy  reprezentujący wszystkie szczeble edukacji, wymieniali  doświadczenia  i pomysły mające zapewnić szkołom niepublicznym przejście przez proces skomplikowanych zmian w prawie, w sposób spokojny i jak najbardziej efektywny.

50. uczestników konferencji,  wśród  których znaleźli się dyrektorzy  szkół min. z Warszawy, Konstancina -Jeziornej, Krakowa, Słupska, Radomia, Lublina, Katowic, Szczecina, Jarocina, Łomży, Lubasza, Wijewa, Wojcieszyna, Wałbrzycha, Wrocławia, Zielonej Góry, Stargardu, Piły, Kamiennej Góry, Torunia, Żar, Łodzi, Bielsko-Białej, Tarnobrzegu, Nakła n.Notecią, Sopotu, Kościerzyny, Tczewa, Sosnowca, Białogardu, Pruszkowa i Gdańska.

Konferencja rozpoczęła się 9 marca Walnym Zebraniem członków KFON, które otworzyła Pani Prezes Krystyna Starczewska. W drugim dniu konferencji przedstawiono nowe zadania dyrektora szkoły oraz zmiany w  Prawie Oświatowym, w tym w  nadzorze pedagogicznym. Tego samego dnia odbyła się druga część Walnego Zebrania.  Uczestnicy mieli także okazję zwiedzić wałbrzyski Park Wielokulturowy Stara Kopalnia.


W ramach programu konferencji  przygotowano  warsztat prowadzony przez Beatę i Bolesława Kotlińskich – trenerów w zakresie szkoleń dla zespołów i osób zarządzających, autorów podręcznika dla dyrektorów szkół  pt.: „STREFA SZEFA”.

Ostatniego dnia konferencji  przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy, przedstawił istotne z punktu widzenia dyrektora szkoły jako pracodawcy, zmiany w Prawie pracy jakie zaszły w ostatnim czasie. Prof. Marlena Plebańska mówiła o wykorzystania nowych mediów w edukacji, w wykładzie na temat znaczenia i  zastosowania nowych technologii w szkole.

Konferencja zakończyła się wystąpieniem  przedstawicieli firmy GROMAR, którzy przybliżyli możliwości pozyskania dotacji w okresie programowania 2014-2020 w poszczególnych obszarach edukacji. Wskazali jakie korzyści płyną z tego dla szkół oraz  jak wygląda harmonogram naborów w  2017 r..
Mamy nadzieję, że spotkanie przedstawicieli szkół niepublicznych  w Wałbrzychu  stało się inspiracją  i wsparciem  dla dyrektorów w dobie  wielu zmian w oświacie.