Stypendia

Stypendia są organizowane, aby umożliwić uczniom spędzenie roku nauki w szkole brytyjskiej. Szkoły biorące udział w projekcie są w większości stowarzyszone w HMC (The Headmasters’and Headmistresses’ Conference) – organizacji zrzeszającej wiele wiodących szkół prywatnych w Wielkiej Brytanii. Od 2003 roku, czyli od początku współpracy KFON i HMC, na stypendia do Wielkiej Brytanii łącznie wyjechało z Polski ponad pięćdziesięcioro stypendystów.

Warunki uczestnictwa w programie:

Osoby ubiegające się o stypendium, dnia 1 września 2019 roku, czyli w dniu rozpoczęcia stypendium, muszą być w przedziale wiekowym od 16 lat 0 miesięcy do 17 lat i 6 miesięcy. Powinny mieć dobre wyniki w nauce. Nie ma dolnej granicy “średniej ocen”, chodzi o ogólne wrażenie, z ocen płynące. Tak, można mieć 3 a nawet 2 w ocenach – to nie przekreśla szans na udział w programie.

Ponieważ stypendyści będą się uczyć w szkołach brytyjskich według brytyjskiego programu nauczania, wybierając cztery lub pięć przedmiotów, muszą być w stanie brać udział w zajęciach w języku angielskim. Konieczna jest znajomość angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną konwersację o… wszystkim – zainteresowaniach, szkole, planach na przyszłość, rodzinie etc. Po uzyskaniu stypendium, w razie potrzeby możliwe jest uzyskanie dodatkowej pomocy językowej w szkole.

Należy również wziąć pod uwagę ewentualną konieczność uzupełnienia po powrocie ze stypendium różnic programowych między polską a brytyjską szkołą.

Wszelkie talenty i zainteresowania kandydatów (na przykład muzyka, teatr, sport, etc.) są bardzo mile widziane.

Szkoły oferują pełne stypendium, pokrywające koszty nauki, zakwaterowania i wyżywienia w bursie przy szkole, w ciągu trwania roku szkolnego.

Rodzice osób, które otrzymają stypendia HMC są zobowiązani do wniesienia opłaty na koszty obsługi projektu, w wysokości £1400 (do dnia 1 lipca 2019 r), oraz trzykrotnego opłacenia kosztów podroży z Polski do Wielkiej Brytanii (uczniowie wracają do domów na Boże Narodzenie oraz na Wielkanoc).

Ze względu na brytyjskie przepisy dotyczące organizacji charytatywnych – taką jest HMC – łączny roczny dochód rodziców uczestników programu, ubiegających się o pełne stypendium uzyskany w roku 2018 nie może przekroczyć równowartości £30.000.

Rodzice uczniów ubiegających się o stypendia muszą podpisać zgodę na warunki udziału w projekcie (Parental consent form), wypełnić deklarację dotyczącą dochodów i majątku rodziny (Parental income and assets declaration form). Po przyznaniu stypendium muszą podpisać warunki umowy ze szkołą.

Wypełnione i podpisane dokumenty należy przesłać wraz z formularzem zgłoszeniowym do programu. Dokumenty ze szkół, do których pojadą stypendyści, zostaną przesłane przez szkoły bezpośrednio na adres stypendystów, po zakończeniu procesu rekrutacji i przydziału do szkół.

Pierwszy etap rekrutacji odbywa się na podstawie nadesłanych formularzy zgłoszeniowych. (Link do pobrania aktualnych formularzy:  https://drive.google.com/drive/folders/1udKuJqMfyfAmgtBHYKty7V-Jo8VgZrSa?usp=sharing)

Etap II polega na rozmowie kwalifikacyjnej, prowadzonej w języku angielskim przez przedstawicieli HMC.

Rozmowy odbędą się w Warszawie, 2 lutego 2019 w:

Akademeia High School, ul. Ledóchowskiej 2, 02-972 Warszawa

Osoby zakwalifikowane do rozmowy o dokładnej godzinie rozmowy zostaną powiadomione pocztą elektroniczną.

Zgłoszenia, wypełnione zgodnie z instrukcją, należy przesłać, do 31 grudnia 2018 r.. na adres:

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej

ul. Raszyńska 22

02 – 026 Warszawa.

Z dopiskiem „STYPENDIA”

Do dokumentów zgłoszeniowych, należy dołączyć dowód wpłaty 100 zł na konto KFON:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

15 2030 0045 1110 0000 0416 8410

z dopiskiem „STYPENDIA”.

Wpłaty te stanowią jedyne źródło finansowania całej procedury rekrutacyjnej w Polsce. Zgłoszenia bez dowodu wpłaty nie będą rozpatrywane.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy w formacie PDF, należy również wysłać do koordynatora stypendiów z ramienia KFON, p. Rafała Fanti, email:  rafanti@rasz.edu.pl (zawsze wysyłane jest potwierdzenie dostarczenia wiadomości).

Do p. Rafała Fanti proszę też kierować wszelkie pytania dotyczące stypendiów, email: rafanti@rasz.edu.pl

Informacje dostępne są również na stronie internetowej HMC www.hmc.org.uk/projects