Zarząd

Prezes

Krystyna Starczewska

Wiceprezesi

Renata Rosowska
Andrzej Szczepański

Skarbnik

Ewa Piątek

Członkowie

Jolanta Kałuża
Jolanta Węglowska
Dorota Zagrodzka
Piotr Machowski
Eliza Nowikowska
Małgorzata Kurpiewska

Sekretarz

Małgorzata Iwańska


KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca

Anna Witkowska

Członkowie

Anna Witkowska
Maciej Konieczny
Grzegorz Szymczak