Zarząd

Prezes

Ewa Piątek

Wiceprezesi

Jolanta Węglowska
Mirosława Potyra

Skarbnik

Magdalena Wontek

Sekretarz

Małgorzata Iwańska

Członkowie

Krystyna Starczewska

Renata Rosowska

Izabella Gorczyca

Małgorzata Kurpiewska

Grzegorz Szymczak

Roman Szmyt


KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

Maciej Konieczny

Członkowie

Teresa Jezierska
Ryszard Zacharski