Zarząd

Prezes

Krystyna Starczewska

Wiceprezesi

Renata Rosowska
Izabella Gorczyca

Skarbnik

Ewa Piątek

Sekretarz

Małgorzata Iwańska

Członkowie

Grzegorz Szymczak
Jolanta Węglowska
Roman Szmyt
Magdalena Wontek
Małgorzata Kurpiewska


KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

Maciej Konieczny

Członkowie

Teresa Jezierska
Ryszard Zacharski