28 lut 2017

Społeczniczki

W wielką satysfakcją zawiadamiamy, że Krystyna Starczewska – prezes KFON oraz Marina Hulia – dyrektorka szkół demokratycznych dla Dzieci i Mam na dworcu w Brześciu, którym od początku ich istnienia patronujemy, zostały uhonorowane Nagrodą Specjalną w konkursie Społecznik Roku 2016.

Czytaj więcej...

28 lut 2017

Analiza przygotowana na zlecenie KFON

Dostosowanie szkół do nowego ustroju szkolnego Art. 117. 1. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe. 2. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła

Czytaj więcej...

15 lut 2017

ORGANIZUJCIE PIKIETY 19 GRUDNIA O GODZ. 17.00

Nocą, 14 grudnia 2016 r., Sejm RP stosunkiem głosów 230 za i 199 przeciw przegłosował ustawę Prawo oświatowe. Prace w komisjach senackich ruszyły w tempie ekspresowym W niespełna 12 godzin senatorowie przeanalizowali akt prawny, liczący ponad 700 stron oraz przyjęli, po zaledwie 3 godzinach

Czytaj więcej...

15 lut 2017

Wręczenie nagrody im. Jerzego Zimowskiego

Z wielką satysfakcją zawiadamiamy iż tegoroczną laureatką nagrody im. Jerzego Zimowskiego, którą przyznają: Tygodnik Polityka i Instytut Spraw Publicznych, została nasza wolontariuszka – Marina Hulia. Marina od września b.r. opiekuje się dziećmi czeczeńskimi, które koczują na dworcu w

Czytaj więcej...

15 lut 2017

Nie dla chaosu w szkole

Zarząd KFON na posiedzeniu 27 stycznia br., podjął decyzję o uczestnictwie w ramach Koalicji „Nie dla chaosu w szkole” w zbiórce podpisów na rzecz zorganizowania referendum dotyczącego wprowadzanej przez obecne władze reformy edukacji. W komitecie organizacyjnym referendum

Czytaj więcej...