10 lut 2021

Apel w sprawie szczepień pracowników oświaty przeciw COVID – 19

  

 

 

Warszawa, 8 lutego 2021 r.                                                                         Sz. P.

                                                                                                                          Michał Dworczyk

                                                                                                                          Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

                                                                                                                          Pełnomocnik Rządu ds. szczepień

 

Szanowny Panie Ministrze!

Wyrażając swoje zadowolenie, że kadra szkół i placówek została objęta szczepieniem przeciw COVID-19 w pierwszej kolejności, w imieniu Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej zwracamy się jednocześnie do Pana Ministra z wnioskiem o podjęcie działań na rzecz przeprowadzenia szczepień pracowników administracji i obsługi mających styczność z uczniami przed powrotem szkół do nauki stacjonarnej. W żadnej szkole nie powinny rozpoczynać się zajęcia o ile zatrudnione w niej osoby nie zostaną poddane szczepieniu. Pracownicy obsługi, administracji, cateringu w szkołach i placówkach stanowią wraz z nauczycielami jeden zespół, który codziennie ma kontakt z uczniami. Teraz jedna grupa z 400.000 osób czuje się wykluczona, chociaż i ona ma codzienne kontakty z uczniami różnych klas.

Niepokoi nas również informacja, że starszych nauczycieli proponuje się zaszczepić wraz ze swoją grupą wiekową 60+. Ponieważ populacja tej grupy liczy kilka milionów osób, to zaszczepienie najbardziej narażonych na chorobę i powikłania pracowników oświaty potrwa wiele miesięcy. I w tej grupie też pojawia się rozgoryczenie, że szczepieniom zostali poddani młodzi studenci uczelni medycznych, a o starszych pracowników edukacji nikt nie dba. Zaszczepienie wszystkich równocześnie jest warunkiem niezbędnym, by zapewnić społeczności szkolnej elementarne warunki bezpieczeństwa w czasie pandemii. Z tego względu opowiadamy się zdecydowanie za podjęciem decyzji o jak najszybszym szczepieniu wszystkich nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w I etapie Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

Powrót do nauki stacjonarnej w szkołach jest bardzo ważny dla dzieci i młodzieży ze względów psychologicznych, wychowawczych i edukacyjnych. Powszechnie wiadomo, jakie skutki przynosi przedłużająca się izolacja. Otwarcie szkół jest także ważne dla społecznego funkcjonowania rodziców. Jednak warunkiem niezbędnym by szkoła mogła rozpocząć naukę stacjonarną jest zapewnienie warunków bezpieczeństwa. Dlatego, aby w możliwie najszybszym czasie można było rozpocząć naukę stacjonarną, nauczyciele i inni pracownicy szkół powinni zostać zaszczepieni w pierwszym kwartale bieżącego roku. Podjęcie nauki stacjonarnej w szkołach bez spełnienia tego warunku może doprowadzić do powtórzenia się sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia po otwarciu szkół we wrześniu 2020 roku, czyli ze wzrostem liczby zachorowań i koniecznością ponownego przechodzenia na nauczanie zdalne.

KFON zdecydowanie popiera stanowisko w sprawie szczepień nauczycieli przekazane Panu Ministrowi przez ZNP w pismach z dnia 8 stycznia b.r, 5 lutego i w piśmie STO z dnia 12 stycznia b.r.

                                                                                                                                    Prezes Zarządu KFON – Ewa Piątek

Oryginał listu: Pismo ws.szczepień