06 lut 2020

III Forum Szkół Rzemiosła

Serdecznie polecamy III Forum Szkół Rzemiosła, które odbędzie się w dniu 12 lutego 2020 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, ul. Miodowa 14, sala im. Jana Kilińskiego.

W ramach  programu Forum organizatorzy zamierzają podjąć szereg istotnych kwestii wynikających z organizacji kształcenia zawodowego w kontekście dokonanych zmian systemowych. W szerokim gronie interesariuszy, zaangażowanych w proces kształcenia zawodowego, ZRP zamierza podjąć również próbę oceny skuteczności przyjętych instrumentów zachęcających pracodawców do angażowania się w proces kształcenia zawodowego.

Więcej o III Forum Szkół Rzemiosła można przeczytać tutaj: https://zrp.pl/iii-forum-szkol-rzemiosla/