15 wrz 2020

Jesienny Salon Edukacyjny we Wrocławiu

Edukacja to relacja brzmiał tytuł wykładu prof. Mirosławy Nowak-Dziemianowicz. Nie popełni się większego błędu dopisując do tego zdania ciąg dalszy – życie to relacja. Bez możliwości spotykania się, rozmowy, jakiejkolwiek bliskości tracimy bardzo ważny element naszej egzystencji. Między innymi te argumenty legły u podstaw organizacji konferencji w ramach Jesiennego Salonu Edukacyjnego dla kadry kierowniczej skupionej w Krajowym Forum Oświaty Niepublicznej.

11 września 2020 roku z pewnością zapisze się w kalendarzu roku szkolnego, jako data ważna, zarówno bowiem uczestnicy konferencji, jak i wykładowcy zwracali uwagę, że to pierwsze od wielu miesięcy spotkanie, na którym można w sposób bezpośredni wymienić poglądy, podyskutować o ważnych dla oświaty kwestiach, a może przede wszystkim normalnie przywitać, zobaczyć bezpośrednio – nie przez internetowe platformy, porozmawiać twarzą w twarz – nie przez telefon, czy komunikator. Przyjazne progi Hotelu Novotel we Wrocławiu stały się więc świadkiem wydarzenia, które, w co należy wierzyć bezwarunkowo, będzie początkiem powrotu do normalności, szczególnie tej edukacyjnej.

Konferencję otworzyła inicjatorka całego wydarzenia Jolanta Węglowska, Prezes Fundacji Oświatowej EKOLA, która witając wszystkich uczestników i dziękując za przybycie podkreślała, w jak trudnym okresie przyszło funkcjonować oświacie, z jak wieloma problemami musi się ona mierzyć. Wyraziła przy tym przekonanie, że to pierwsze, po wielu miesiącach izolacji spotkanie, stanowić będzie inspirację dla dyrektorów w ich codziennej pracy. Prezes Węglowska przedstawiła nową szefową KFON – Ewę Piątek z Wałbrzycha dyrektora szkół i prezesa Fundacji Clever. Pani Ewa Piątek zapoznała zgromadzonych z najnowszymi inicjatywami KFON.

Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, Dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Podstawą rozważań wykładowczyni był problem relacji międzyludzkich szczególnie na poziomie edukacji.
Prof. Nowak-Dziemianowicz wykazywała, że pandemia oraz związane z nią odosobnienie miało rujnujący wpływ zarówno na jakość kształcenia, jak i psychikę młodego człowieka. Wykład ilustrowany był wieloma przykładami z obszaru życia społecznego, co pomagało w pełni zrozumieć nie zawsze łatwe treści z zakresu psychologii i pedagogiki. Pani profesor –

wybitna specjalistka w swojej dziedzinie, urzekła odbiorców wykładu niezwykłą charyzmą i lekkością przekazu.

Kolejny prelegent, dr Robert Mertuszka, Koordynator Centrum Naukowego EKOLA, przedstawił w oparciu o praktyczne egzemplifikacje, znaczenie kompetencji kluczowych w edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia tychże w sytuacji kryzysowej.

Zaraz po krótkiej przerwie uczestnicy konferencji spotkali się z Tomaszem Paprockim, Inspektorem Ochrony Danych, który wraz ze swoimi współpracownikami z firmy Fusion24 prezentował zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w sytuacji pracy zdalnej.

Następnie dr Robert Mertuszka jeszcze raz spotkał się z obradującymi, aby przedstawić w formie komunikatu treści dotyczące kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.

W trakcie konferencji odbył się pokaz urządzeń, które mogą być pomocne w codziennej pracy szkoły funkcjonującej w reżimie sanitarnym, między innymi specjalnych czujników do mierzenia temperatury ciała oraz sprzętu do szybkiego odkażania sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkoły.

W tym trudnym okresie spotkanie „na żywo” było niewątpliwie potrzebne i pożyteczne. Zarówno eksponowane treści merytoryczne, jak i możliwość bezpośredniego spotkania były niezwykle cenne, co podkreślali uczestnicy konferencji, dziękując Jolancie Węglowskiej za jej organizację.

Centrum Naukowe EKOLA