07 maj 2018

Konferencja Jubileuszowa KFON

W dniach 15-17  marca 2018 r. w Zagórzu Śląskim odbyły się obchody jubileuszu 25-lecia działalności Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej. Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w Wałbrzychu działający przy Fundacji „CLEVER” a także Fundacja EKOLA z Wrocławia.

Jubileusz działalności 25. lat placówek niepublicznych stał się  refleksją  nad przestrzeganiem praw dziecka w dzisiejszych szkołach oraz nad tym czy stwarzają one  optymalne warunki do rozwoju  młodego człowieka i przygotowania do samodzielności w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Z tej okazji odbyła się konferencja pt. „Jak uczyć i wychowywać szanując prawa dziecka” pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka p. Marka Michalaka.

W konferencji wzięło udział 44 członków z  37 niepublicznych placówek oświatowych. Uroczystość rozpoczął swoim wystąpieniem  Roman Szełemej – Prezydent Miasta Wałbrzycha. Gościli na niej m.in. a Izabela Katarzyna Mrzygłocka- Poseł na Sejm RP, Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, Janusz Wrzal – Dolnośląski Wicekurator Oświaty. Wykład inauguracyjny wygłosił Marek Michalak Rzecznika Praw Dziecka, który wręczył 9 Odznak Honorowych  za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka  INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI (OBROŃCY GODNOŚCI DZIECI).

Wystąpienie Janusza Wrzala – Wicekuratora Dolnośląskiego zakończyło  wręczenie 20 (z 54 przyznanych) medali Komisji Edukacji Narodowej  zasłużonym nauczycielom, przyznanych przez Annę Zalewską – Ministra Edukacji.

Krystyna Starczewska, prezes KFON wręczyła 6  Certyfikatów Jakości KFON wybranym szkołom, udzieliła informacji o nagrodzie „NIEZAUWAŻALNI” i wygłosiła wykład na temat  twórczej roli szkół zrzeszonych  w Krajowym Forum Oświaty Niepublicznej w rozwoju polskiej edukacji.

W dniu otwarcia konferencji odbył się też  panel dyskusyjny na temat praw dziecka we współczesnej  szkole – wymiana poglądów i doświadczeń. Udział w panelu wzięli:  Izabella  Gorczyca, Adam Kalbarczyk, Małgorzata Kurpiewska, Krystyna Starczewska oraz Jolanta Węglowska, która była moderatorem.

W kolejnym dniu  spotkania  tj. 16.03.2018 r.  odbyły się :
– konsultacje nt. interpretacji niektórych zapisów dot. szkolnictwa niepublicznego w Ustawie
z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – prowadzone przez  Krzysztofa Tusińskiego –  Kancelaria Radcy Prawnego,
– wykład   prof. Mariusza  Jędrzejko – „Socjopedagogiczne spojrzenie na zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Wyzwania dla profilaktyki szkolnej”.
– warsztaty – „Technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny i edukacyjny dzieci
i młodzieży. Modelowanie relacji dziecko-nowe technologie” – prowadzone przez  Macieja Szczodrowskiego z Centrum Profilaktyki Społecznej prof. Mariusza Jędrzejko .
Tego dnia odbyło się również walne zgromadzenie  członków KFON.

Konferencję zakończyło w ostatnim dniu szkolenie w zakresie przepisów dotyczących przetwarzania i ochrony  danych osobowych z uwzględnieniem najnowszych zmian (RODO) prowadzone przez eksperta i audytora –  Ewę K. Cecko.

Wydarzenia bez wątpienia spełniło swój cel – stało się bowiem dla uczestników swoistym forum wymiany poglądów, umożliwiającym konfrontację swojej wiedzy i umiejętności z wiedzą wykładowców  oraz innych uczestników.