12 kw. 2021

Książka „Alfabet Paderewskiego”

Polecamy i zachęcamy do lektury właśnie wydanej książki współzałożyciela i twórcy filozofii edukacyjnej Międzynarodowych Szkół im. I. J. Paderewskiego w Lublinie, Adama Kalbarczyka.

Alfabet Paderewskiego jest zajmującą, ilustrowaną zdjęciami ze szkolnych wydarzeń, opowieścią o ideach, które były ważne w tworzeniu międzynarodowego liceum Paderewski w Lublinie. Szkoła ta, niemal od początku istnienia obecna w Krajowym Forum Oświaty Niepublicznej, była pierwszą w regionie (szóstą w Polsce) placówką autoryzowaną w programie dyplomowym IB, a także pierwszą, która uzyskała uprawienia w programie IB MYP.

Alfabet Paderewskiego odpowiada na pytania o to, jaka powinna być szkoła. W jaki sposób edukacja wiąże się z ludzkim szczęściem? Po co demokracja i wolność w szkole? Co to jest efektywność i jakość nauczania? Czy możliwa jest przyjaźń między nauczycielami a uczniami? Dlaczego tak ważne jest kształcenie dla tolerancji? Czym jest harmonia w edukacji? Jakie powinny być i czemu służyć innowacje w nauczaniu? Jakie kompetencje powinni posiadać nauczyciele, a jakie winniśmy kształcić wśród uczniów? Jak uczyć krytycznego myślenia i kreatywności?

Cały dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na cele Fundacji Godność w Szkole „Goszko” (goszko.org.pl), działającej na rzecz ochrony, przestrzegania i poszanowania praw człowieka w polskich szkołach.

Książkę można otrzymać pocztą po dokonaniu wpłaty 35 zł (za 1 egzemplarz) + 5 zł za wysyłkę na konto fundacji:

Fundacja Godność w Szkole „Goszko”

Nr rachunku bankowego: 04 1140 2004 0000 3502 8007 3772

W tytule wpłaty należy wpisać: za książkę / książki; imię nazwisko, adres do wysyłki.