22 lut 2021

List KFON i STO do Ministra Edukacji i Nauki

16 lutego b.r. na portalu gazetaprawna.pl ukazał się artykuł poświęcony finansowaniu szkół niepublicznych. Z artykułu wynika, że w resorcie trwają zaawansowane prace nad zmianą sposobu finansowania wyżej wymienionych szkół i że taką informację uzyskali  bliżej niekreśleni właściciele szkół prywatnych, którzy spotkali się w przedmiotowej sprawie z Ministrem Czarnkiem.

Prezesi Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej oraz Społecznego Towarzystwa Oświatowego wystosowali do Ministra Edukacji i Nauki list z prośbą, aby tak poważne zmiany były konsultowane z całym środowiskiem szkolnictwa niepublicznego.

Cała treść listu poniżej:

MEN_finansowanie szkół niepublicznych