28 sie 2020

Nowy rok szkolny 2020/2021

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Wielkimi krokami zbliża się nowy rok szkolny.  Jesteśmy w czasie przygotowań do zadań, których realizacja w trakcie trwającej pandemii  przysparzać będzie wielu problemów.  Dotyczy to nas wszystkich: dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, średnich, specjalnych, zawodowych itp.. Odpowiedzialność, jaką zostaliśmy obciążeni za organizację roku szkolnego  2020/2021 i realizację pracy dydaktyczno – wychowawczej wykraczają daleko poza nasze kompetencje. Wymaga to wsparcia i pomocy wszystkim kierującym procesem edukacji.

Zarząd Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej – z myślą o wszystkich Członkach Stowarzyszenia – uruchamia nową stronę www.kfon.pl, która daje możliwość kontaktu, wymiany  doświadczeń i wzajemnej pomocy.  Liczymy na aktywność wszystkich, którzy mogą podzielić się swoimi pomysłami, dobrymi  praktykami, a także potrzebujących wsparcia. Zachęcamy do korzystania z Forum.

We wrześniu planujemy Konferencję KFON, na której gościć będziemy autorytety naukowe, których obecność, mamy nadzieję, da nam wskazówki i pomoc w rozwiązywaniu największych  problemów z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć w nadchodzącym roku szkolnym. Relacje i wnioski z tego spotkania zamieścimy na naszej stronie internetowej.

Bądźmy razem w tym trudnym czasie, wspierajmy się, a wtedy damy radę pokonać wszelkie czekające nas trudności.  Dbajmy o swoje zdrowie, kondycję zarówno fizyczną jak i psychiczną, bo od tego zależy, czy  uda nam się sprostać czekającym nas wyzwaniom.  Życzymy optymizmu i wiary w to,  że tak jak zwykle damy radę. Samych dobrych dni w nadchodzącym roku szkolnym 2020/2021.

Zarząd KFON