02 lut 2022

Przedstawiciele KFON w Komisji Senackiej

Nie ustają dyskusje na temat LexCzarnek i jego szkodliwego wpływu na polską oświatę; chcemy brać w nich udział, gdyż od kształtu ustawy zależy przyszłość edukacji, również tej niepublicznej.

We wtorek 1 lutego miałam okazję wziąć udział w pracach senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Projekt ustawy został skrytykowany przez wiele środowisk: specjaliści i prawnicy wytknęli jego niezgodność z konstytucją i ustawą o samorządzie, natomiast przedstawiciele samorządów, oświatowych związków zawodowych oraz innych stowarzyszeń związanych z edukacją wykazali potencjalne zagrożenia i utrudnienia płynące z wprowadzenia nowelizacji. W moim wystąpieniu (w imieniu KFON, ale także jako właściciel i dyrektor prężnie działającego zespołu szkół prywatnych) skupiłam się na niezgodnościach ustawy z realiami organizacji szkół niepublicznych, które w najlepszym przypadku skutkować będą brakiem możliwości zorganizowania warościowych zajęć dla uczniów, a w najgorszym… odebraniem szkole uprawnień szkoły publicznej. 

Niestety, mimo tylu zastrzeżeń przedstawionych podczas 4-godzinnej dyskusji Minister Piontkowski w swojej wypowiedzi nie uznał zasadności żadnego z argumentów przeciwko nowelizacji. Ostatecznie komisja senacka odrzuciła projekt, ale nie mamy zatem złudzeń – nawet jeśli zostanie on odrzucony również przez Senat, ostatecznie z powrotem do Sejmu. Mimo to cieszę się, że mogłam zabrać głos w Senacie i przedstawić krytyczne stanowisko KFON; wierzę bowiem, że tylko otwarta merytoryczna krytyka publiczna pomoże zatrzymać postępującą marginalizację i utrudnienia w działaniu szkół niepublicznych w Polsce

Magda Wontek,

Zespół Szkół Prywatnych “Twoja Przyszłość” w Sosnowcu