30 paź 2020

Psycholog w każdej szkole

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej popiera projekt ustawy przygotowanej przez Fundację na rzecz Praw Ucznia, której celem jest zagwarantowanie pomocy psychologicznej wszystkim uczniom w Polsce.

Mikołaj Wolanin, prezes Fundacji na Rzecz Praw Ucznia, Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, 18 latek:  „Jednym z praw ucznia jest prawo do uzyskania pomocy, w tym pomocy psychologicznej. Problem jednak leży w tym, że obecnie na około 20 000 szkół dla dzieci i młodzieży, osób zatrudnionych na stanowisku psychologa jest około 10 800 (część z nich może pracować w więcej niż jednej szkole). To sprawia, że blisko połowa polskich uczniów nie ma dostępu do pomocy psychologicznej pierwszego kontaktu. Psycholog szkolny jest niezwykle ważny, ponieważ można się do niego dostać bez kolejki, w przeciwieństwie do poradni psychologiczno-pedagogicznych czy psychologów i psychiatrów przyjmujących prywatnie. Wspólnie z nim można doprowadzić do rozwiązania problemu poprzez rozmowę czy skierowanie na dalszą terapię, bo to on najlepiej będzie wiedział, gdzie dana osoba z danym problemem powinna udać się dalej”.

Ma to znaczenie zwłaszcza w sytuacji lawinowo rosnącej liczby samobójstw wśród dzieci i młodzieży.

Fundacja na rzecz Praw Ucznia zrzesza młodych ludzi, z których najstarszy jest na studiach, najmłodszy zaś rozpoczął naukę w liceum.  Chcą doprowadzić do tego, żeby w każdej szkole w kraju zatrudniony był psycholog. Idę tę poparł Komitet Nauk Pedagogicznych PAN oraz Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa” skupiający pedagogicznych pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Nastolatkowie muszą do 5 grudnia b.r.  zebrać 100 000 podpisów pod ustawą, by móc złożyć ją w Sejmie jako projekt obywatelski.  Pomóżmy im w w tym!

W załącznikach: