22 maj 2020

Wymiana doświadczeń i wzajemne wsparcie.

Szanowni członkowie Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej!

W tych trudnych czasach zarazy, przypominany o wieloletniej tradycji wymiany doświadczeń między naszymi szkołami. Postaramy się udzielić Wam pomocy lub udrożnić przepływ informacji pomiędzy nami, ułatwiając w ten sposób funkcjonowanie placówek. Liczymy na Waszą aktywność. Z życzeniami odwagi, nadziei i optymizmu w niełatwej pracy na niwie oświaty niepublicznej. 

                                                                                      Zarząd KFON