30 paź 2019

„Złota” Tczewianka!

Z okazji Dnia Nauczyciela najbardziej zasłużeni pedagodzy i organizatorzy kształcenia zostali wyróżnieni krzyżami i medalami za zasługi. Jedną z wyróżnionych jest pani Maria Wasiewicz – Galińska. To twórczyni najstarszego i największego w Tczewie j zespołu prywatnych szkół z uprawnieniami szkół publicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego NAUKA. Przyznany pani Marii Złoty Krzyż Zasługi RP wręczył wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

Fragmenty uzasadnienia przyznania Złotego Krzyża Zasługi: ” Pani Maria Wasiewicz – Galińska od początku swojej pracy zawodowej pracuje na rzecz kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych – jako pedagog, nauczyciel, i organizator oświaty, a wcześniej na rzecz rodzin wielodzietnych, samotnych matek, osób w potrzebie, niezaradnych życiowo, starszych i niepełnosprawnych /…/ .Aktywną pracę na rzecz społeczeństwa kontynuuje również po roku 1985, w którym rozpoczęła pracę zawodową jako nauczycielka, a następnie dyrektorka w szkołach podstawowych, później średnich – technikach i zawodowych. Udziela się jako instruktor harcerski, zabiega o środki, organizuje obozy i czas wolny – szczególnie z myślą o młodzieży wiejskiej, z rodzin ubogich, nierzadko z tzw. marginesu społecznego (wycieczki, rajdy, ferii zimowych, wakacji w mieście, wypoczynku zimowego).

W roku 2001 tworzy, na prawach szkoły publicznej – niepubliczną szkołę dla dorosłych. Jest to niejako naturalną konsekwencją jej dotychczasowych, społecznikowskich pasji i zainteresowań. Zamierza dać szansę i wsparcie ludziom, którzy z przyczyn rodzinnych, ciężkiej pracy, a nierzadko mających w przeszłości konflikty z prawem nie mieli możliwości ukończenia szkoły i zdobycia kwalifikacji. /…/ Kiedy pierwsi absolwenci mieli opuszczać te szkoły, Maria Wasiewicz – Galińska utworzyła Zasadnicza Szkołę Zawodową, aby nie kończyli nauki na świadectwie gimnazjalnym, ale żeby z marszu przystąpili do zdobywania kwalifikacji zawodowych: w LO, technikach, szkołach policealnych, a ostatnio w Medycznym Studium Zawodowym (jego pierwsi absolwenci zdali egzaminy państwowe, w kilku różnych zawodach medycznych, na najwyższym poziomie w kraju!). Jej decyzja było także wprowadzenie w wielu zawodach nauki bezpłatnej /…/

Działalność edukacyjna i społeczna Marii Wasiewicz – Galińskiej wykracza poza zakres zwykłych obowiązków i przynosi korzyści zarówno obywatelom jak państwu. Jako członkini Pomorskiego Klastra, podjęła – w kontakcie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Zdrowia – prace nad przygotowaniem programów nauczania w nowych, perspektywicznych zawodach na poziomie przeddyplomowym: specjalisty e-opieki medycznej i specjalisty turystyki medycznej /…/. Swoje cele osiąga także poprzez udział w pracach stowarzyszeń oświatowych – Krajowego Forum Szkół Niepublicznych, jak samorządu gospodarczego – jest w zarządzie Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza”.