16 wrz 2019

Konferencja o ocenianiu

Serdecznie zapraszamy na konferencję: Jakie mamy ograniczenia prawne oraz pomysły dotyczące szkolnego oceniania?, która odbędzie się 16 – 17 października 2019 r. w siedzibie Instytutu Dobrej Edukacji, ul. Kołobrzeska 41 C w Gdańsku.

Konferencja adresowana jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników naukowych zajmujących się problemami oświaty oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły.

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej jest partnerem tego wydarzenia.

Ramowy program konferencji

16 października, środa

godz. 15–19

Przywitanie uczestników przez organizatorów

Aktualny stan prawny dotyczący szkolnego oceniania i prezentacja Standardu Dobrej Edukacji: Ocenianie pomagające rozwijać się – Katarzyna Hall, Instytut Dobrej Edukacji

Krótkie prezentacje szkolnych systemów oceniania mogących być inspiracją dla innych (czekamy na zgłoszenia).  Zakładamy między innymi przedstawienie sposobu oceniania bieżącego stosowanego w Akademiach Dobrej Edukacji, konkluzji związanych z jego działaniem oraz narzędzi do ewaluacji oceniania.

Dyskusja

17 października, czwartek

godz. 9–10

Kawa powitalna, możliwość swobodnych rozmów i konsultacji

godz. 10–14

Przegląd najbardziej istotnych zmian prawnych w systemie oświaty z ostatniego czasu – Joanna Berdzik, Instytut Dobrej Edukacji

Wystąpienia dotyczące wyzwań związanych z wdrażaniem zmian w systemie oświaty (czekamy na zgłoszenia nurtujących tematów bieżących). Liczymy na przedstawienie propozycji własnych rozwiązań i wspólne ustalenie wyzwań do rozwiązania w przyszłości, jak sobie z nimi poradzić w bliższej i dalszej perspektywie.

Dyskusja

Podsumowanie

Koszt uczestnictwa: 180 zł

Więcej szczegółów dotyczących konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Instytutu Dobrej Edukacji:

http://dobraedukacja.edu.pl/pl/konferencja-ocenianie/