11 mar 2020

Doroczna konferencja KFON

Fundacja Oświatowa EKOLA oraz Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej zapraszają na konferencję „OTO SZKOŁA! Czyli system o właściwościach emergentnych”, która odbędzie się we Wrocławiu 19 – 20 marca 2020 roku.

PROGRAM:

I dzień – sala konferencyjna  – NOVOTEL Wrocław Centrum, ul. Powstańców Śląskich.

10.00 – 11.00      Rejestracja uczestników/ poczęstunek

11.00 – 11.10      Otwarcie konferencji –  Jolanta Węglowska, Prezes FO EKOLA

11.10 – 12.10      Wykład„Najważniejsze zjawiska współczesnej polszczyzny” – prof. dr hab. Jan Miodek, Uniwersytet Wrocławski 

12.10 – 13.10      Wykład – „Nauczanie czynnościowe. Założenia i realizacja…” – prof. dr hab.Stanisław Dylak, Uniwersytet AM w Poznaniu

13.15 – 14.15      Przerwa obiadowa- lunch – restauracja NOVOTEL

14.15 – 15.00      Wykład: – „Czy szkoła może być wolna czyli edukacyjne mity, tereotypy i opresje” – prof. dr hab. Mirosława Nowak – Dziemianowicz, Uniwersytet Opolski

15.00 – 15.50      Wykład – „Arytmetyka mentalna – uwolnij potencjał swojego     ucznia” –  Katarzyna Skibińska  oraz  Anvar Bagautidnov  -prelegenci Abakus Europe – Centrum Arytmetyki Mentalnej i  Brainfitness


15.50– 16.10       Przerwa kawowa

16.10 – 18.00     Walne Zgromadzenie członków Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej

18.30  –         przejazd autokarem na wieczór w Mleczarni ( ul. p. Włodkowica 5)

II dzień – aula Zespołu Szkół EKOLA – ul.Zielińskiego 56 

9.50  – 10.00      Przywitanie uczestników – Dyrektor Joanna Lejza 

10.00 – 11.00    Wykład – „Wokół problemów nowoczesnego nauczania – czy procesy poznawcze mają charakter emergentny?” – dr Robert Martuszka, Fundacja Oświatowa EKOLA


11.00 – 12.00    Wykład – „Monitoring wizyjny w placówce„.

12.00 – 12.30    Przerwa kawowa

12.30 – 13.30    Wykład  – „Kontrola Państwowej  Inspekcji Pracy w placówce niepublicznej”. Alternatywnie: „Kompetencje kluczowe w edukacji”.

13.30 – 15.00   Spotkania eksperckie 

Zagadnienia:

– prawo oświatowe – Ewa Norkowska

– szkolnictwo zawodowe-  Marian Ramut

– ochrona danych osobowych – Tomasz Paprocki

– Państwowa Inspekcja Pracy

15.00 – 15.45  Przerwa obiadowa 

15.45  – 16.00  – Zamknięcie  konferencji 

Dla zainteresowanych spektakl Teatru Komedia „Kolacja dla  głupca” godz. 19.00 (budynek Teatru Lalek plac Teatralny 4 , dojazd tramwajem 6,7,17 – 4 przystanki).