Kontakt

Sekretariat Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej:

ul. Raszyńska 22
02-026 Warszawa

e-mail: kfon@bednarska.edu.pl
NOWY NUMER tel.: +48  508 438 932 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KFON do pobrania tutaj:

Deklaracja Kfon (doc) »

RODO:   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie) informujemy, iż:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej (Stowarzyszenie) z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 22, 02-026 Warszawa, email: kfon@bednarska.edu.pl. Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Prezesa.
 2. dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
 3. a) 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia, a więc za Państwa zgodą i w celu wyrażonym w deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia;
 4. b) 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia – w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, której stroną Państwo jesteście lub będziecie;
 5. c) 6 ust 1 pkt c Rozporządzenia – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 6. dane osobowe mogą być przekazywane zewnętrznym podmiotom przetwarzającym; Stowarzyszenie zapewnia przekazanie tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem bezpieczeństwa tych danych;
 7. dane osobowe będą przechowywane:
 8. a) w przypadku danych przetwarzanych na podstawie 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia: do momentu wygaśnięcia Państwa członkowstwa w Stowarzyszeniu;
 9. b) w przypadku danych przetwarzanych na podstawie 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia: przez okres obowiązywania umowy;
 10. c) w przypadku danych przetwarzanych na podstawie 6 ust 1 pkt c Rozporządzenia: przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez administratora;
 11. posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 12. macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;
 13. podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym (w przypadku danych, o których mowa w pkt. 2c) lub warunkiem umownym (w przypadku danych, o których mowa w pkt. 3a i 3b).