18 maj 2020

Nie – dla egzaminów: ósmoklasity i maturalnego!

Zarząd KFON skierował do ministra edukacji narodowej – Dariusza Piontkowskiego, pismo wyrażające nasz sprzeciw w sprawie przeprowadzenia w kwietniu egzaminu klas ośmych oraz w maju egzaminu maturalnego.

Uważamy, że ze względu na obecną sytuację w kraju oba te egzaminy powinny zostać odwołane.

Pełna treść naszego apelu: