18 maj 2020

Odpowiedź na list KFON w sprawie otwarcia żłobków i przedszkoli

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej 30 kwietnia b.r. skierowało do Ministerstwa Edukacji Narodowej (i do wiadomości Kancelarii Prezesa Rady Ministrów) list, w którym przedstawiliśmy nasze stanowisko w sprawie planowanego na 6 maja otwarcia żłobków i przedszkoli. Po pierwsze: organy prowadzące te placówki dostały zbyt mało czasu na dobre przygotowanie się do powrotu dzieci. Po drugie: wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące funkcjonowania żłobków i przedszkoli w czasie pandemii są niejasne i nieprecyzyjne.

Otrzymaliśmy na to pismo odpowiedzi od Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia – odsyłające nas do zaktualizowanych wytycznych GIS z 30 kwietnia.

Tutaj można zapoznać się ze szczegółami obydwu odpowiedzi:

14 maja otrzymaliśmy również odpowiedź, w podobnym duchu, z Ministerstwa Edukacji Narodowej, która w całości dostępna jest tutaj: