18 maj 2020

Stanowisko KFON w sprawie egzaminu ósmoklasisty

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej po raz kolejny wystosowało do Ministra Edukacji Narodowej – Dariusza Piontkowskiego list z prośbą o odwołanie tegorocznego egzaminu ośmoklasisty. Pełna jego treść poniżej: