17 lip 2020

Stanowisko KFON w sprawie nowelizacji ustaw oświatowych

W ostatnich dniach Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej przesłało do Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego – Pana Andrzeja Malinowskiego nasze stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw oraz poselskiego projektu zmian w edukacji domowej.

Zachęcamy do zapoznania się w tymi dokumentami.