18 maj 2020

Stanowisko KFON w sprawie otwarcia żłobków i przedszkoli

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej wystosowało pismo do Ministra Edukacji Narodowej – Dariusza Piontkowskiego w sprawie planowanego na 6 maja b.r. otwarcia żłobków i przedszkoli. Naszym zdaniem organy prowadzące wyżej wymienione placówki mają za mało czasu na odpowiednie przygotowanie się do powrotu dzieci, zaś wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego są zbyt niejasne nieprecyzyjne.  Pełna treść listu poniżej: