31 maj 2017

Czy będą zmiany w finansowaniu oświaty?

Przedstawiamy Państwu wnioski przedstawiciela KFON p. Romana Szmyta, który w dniach 11.05.2017 i 24.05.2017 uczestniczył we wspólnych posiedzeniach Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

„Tematem, który mnie szczególnie interesował to projekty zmian ustawowych w zakresie finansowania oświaty, w tym oczywiście oświaty niepublicznej.

Informację o

Ponieważ otrzymaliście Państwo materiał przygotowany przez MEN na temat założeń projektu ustawy o  finansach oświaty, to macie ogólne pojęcie o propozycjach ministerstwach. Ten problem omawiany był na posiedzeniu 24.05. Przedstawiła go, w zasadzie w dosłownym brzmieniu, Pani Marzenna Drab – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji.  Konkluzja z tego wystąpienia jest , wg mnie taka, ministerstwo nie jest obecnie przygotowane na jakieś zasadnicze zmiany w finansowaniu oświaty. Nowa ustawa może pojawić się ewentualnie w roku 2018 ale raczej bliżej 2019. Prace będą zapewne  trwały ale raczej studyjne. Wobec tego będziemy pracować  na obecnie obowiązujących zasadach. Ministerstwo nie ma w ogóle pomysłu na finansowanie szkolnictwa zawodowego – branżowego. Podobno ma być oddzielna regulacja w tym zakresie ale w jakim kierunku tego nikt nie wie.

Wydaje się, że dla wielu członków KFON istotne są zasady finansowania szkół dla dorosłych. Intencją MEN jest również uregulowanie tej kwestii. Przynajmniej tak wynika z deklaracji. Podstawą tych regulacją powinno być naliczanie dotacji według metryczki a nie wg kosztów szkół tego samego typu prowadzonych przez samorządy. Moim zdaniem nie jest konieczna zmiana ustawy w tym zakresie. KFON może wnieść do MEN postulat uregulowania tej kwestii w Rozporządzeniu Ministra Edukacji w sprawie podziału subwencji oświatowej , które każdego roku  publikowane jest w grudniu.

Podczas dyskusji na posiedzeniach Komisji wyraźnie widać polityczny spór w sprawie reformy oświaty, posłowie PiS i PO traktują reformę jako przedmiot walki politycznej i mało liczą się z glosami ekspertów i przedstawicieli organizacji oświatowych.

Dlatego też przesyłam Państwu pełne zapisy w formie protokołu z posiedzenia tych komisji. Pokazują one prawdziwy przebieg komisji.

Komisj Edukacji 24.05.2017