Składka

Składka członkowska KFON wynosi 500 zł.
Należy ją wpłacać przelewem na konto w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
15 2030 0045 1110 0000 0416 8410