18 maj 2020

Ankieta dla nauczycieli

Przedstawiamy przykładową ankietę dla nauczycieli, która może być pomocna do opracowania regulaminu oceniania na odległość. Ma ona pomóc szkole w organizacji kształcenia na odległość od 25 marca b.r. Zakres informacji w niej zawartych opiera się przede wszystkim na rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a także własnych potrzebach szkoły.

Ankietę opracowała i zgodziła się ją udostępnić: Małgorzata Leniec – dyrektor szkół młodzieżowych Centrum Kształcenia „Nauka” w Pile.

Oto fragment listu, który pani dyrektor skierowała do swoich nauczycieli, który może być źródłem cennych wskazówek:

„ Jest mi bardzo niekomfortowo prosić Was o kolejne zadania do wykonania, które tak naprawdę wynikają z faktu, że przez wiele lat MEN nie potrafiło wprowadzić szkół w XXI wiek, natomiast od nas dyrektorów i nauczycieli oczekuje się, że wykonamy to zadanie w zaledwie kilka dni… Jednak musimy podjąć działania, ponieważ nakazują nam to obecnie obowiązujące regulacje prawne.
Lista odpowiedzialności, która spoczywa na mnie jako dyrektorze szkoły jest dość długa. Sama tego po prostu nie jestem w stanie ogarnąć. Dlatego po raz kolejny zmuszona jestem prosić Was o wypełnienie dokumentu, który pomoże zorganizować naszą pracę w najbliższym czasie.

Ankieta uwzględnia zapisy wspomnianego rozporządzenia MEN. Na jej podstawie przedstawię (rodzicom, uczniom oraz Wam) sposób i tryb realizacji zadań, które jesteśmy zobligowani wypełniać jako szkoła. A konkretnie:

1. Każdej klasie zostanie przedstawiony plan lekcji na każdy dzień tygodnia. Nie będzie on zawierał wszystkich godzin zgodnie z dotychczasowym planem lekcji. Powodowałoby to natłok obowiązków zarówno dla uczniów jak i dla Państwa. Realizacja planu lekcji będzie polegała na przesłaniu uczniom przez nauczycieli materiałów (linki do stron, pliki, możliwość umawiania się na lekcje on-line) niezbędnych do nauki. Materiały będzie trzeba rozesłać uczniom najpóźniej do godziny 9.00 dnia, w którym będą zaplanowane zajęcia. (..).
2. Tygodniowy plan konsultacji z nauczycielem dla każdej klasy. Nie chodzi tu o możliwość wysyłania/odbierania wiadomości e-mail, ponieważ na te wiadomości będziecie mieli Państwo obowiązek odpowiadać w ramach swojego czasu pracy. Chodzi o określenie terminu i godziny dostępności nauczyciela dla uczniów w czasie rzeczywistym. Proszę o wskazanie sposobu komunikowania się np. komunikatory, skype, telefon (jeżeli ten sposób komunikacji wchodzi w grę, wówczas należy podać numer telefonu).
3. Sposoby monitorowania postępów ucznia oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach (preferowany sposób poprzez dziennik Librus, ale dopuszczalne są inne sposoby, które należy opisać).
4. Wskazanie źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice będą mogli korzystać (preferowany sposób dziennik Librus (..).

Nie jestem zwolenniczką planowania wszystkich lekcji w czasie rzeczywistym. Powodowałoby to, że uczniowie spędzaliby przed komputerem zbyt wiele czasu. Ponadto uczniowie w różnym czasie mają możliwość skorzystania z komputera (a niektórzy takiej możliwości nie mają wcale…). Natomiast samą próbę zorganizowania takiej lekcji, w celu urozmaicenia procesu dydaktycznego można podjąć. Nawet jeżeli nie udałoby się zebrać całej klasy, warto spróbować. Myślę, że musiałaby ona trwać maksymalnie 30 minut, ale to już sami oceńcie.

Możecie przygotować pokazy/wykłady i zamieścić je w sieci, czy na platformie, rozesłać za pośrednictwem dziennika/maila. Jednak uczniowie powinni z nich korzystać w dogodnym czasie. Chciałam jeszcze zachęcić Was do podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z pracą w Internecie. Być może niektórzy korzystają ze świetnych narzędzi, które mogliby wykorzystać inni (…).

Wypełniając ankiety proszę Was:
1. Zachowajcie zdrowy rozsądek podczas planowania materiału, który będziemy zadawać uczniom.
2. Spuśćcie z siebie trochę napięcia w temacie: podstawa programowa. Bez kilku tematów z tejże podstawy świat istniał i istnieć będzie. Ja już to uczyniłam.
3. Odpuśćcie sobie myślenie o ocenianiu w dotychczasowych kategoriach. Po prostu doceniajmy, że uczeń jest aktywny, że próbuje… i nie podejrzewajmy, że pracę napisała cała rodzina, wujek Google, czy może nawet ciocia z Ameryki…a jeśli nawet, to może to i dobrze…
4. Bądź w dobrej relacji z uczniami i rodzicami – czasem potrzebują dobrego słowa.
6. Jeśli nie masz klasy wychowawczej, to bądź w gotowości do kontaktu z uczniami, którzy potrzebują szczególnego wsparcia.
7. Jeśli uczniowie, będą mieć potrzebę rozmowy o tym, co się dzieje tu i teraz, możesz zdecydować, że to jest ważniejsze od bieżącego tematu – rozmawiaj.
8. Bądź elastyczny i uważny – jeśli propozycja grafiku pracy nie będzie się sprawdzać, zaproponuj inne rozwiązania. Jesteśmy na nie otwarci.
9. Sposób dokumentowania naszej pracy w zasadzie już wymyśliliśmy. Będziecie składać tygodniowe raporty z realizacji Waszej pracy. Być może wzór ulegnie modyfikacji. Dlatego zgłaszaj do niego uwagi, jeśli da się go ulepszyć.
10. Jeśli będzie Ci trudno, nie będziesz wiedzieć co i jak zrobić, zadzwoń do mnie, zadzwoń do pozostałych członków dyrekcji. Postaramy się wspólnie rozwiązać problem. Nie ma sytuacji bez wyjścia. Nie unikaj kontaktu z nami.

Jestem pełna nadziei, że uda nam się przetrwać ten trudny dla wszystkich okres. Jestem również przekonana, że zmiana sposobu pracy wyjdzie nam prędzej, czy później tylko na dobre. Ale najważniejsze, to żebyśmy wszyscy zdrowi wrócili do pracy „.