18 maj 2020

Powstały zespoły robocze – zapraszamy do współpracy.

17 kwietnia 2020 r. odbyło się wspólne zdalne posiedzenie Zarządu Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej oraz Komisji Rewizyjnej, na którym powołano życia zespoły robocze, które będą zajmowały się różnymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania:

przedszkoli – lider: Ewa Piątek, kontakt: piatekewa@op.pl;

szkół podstawowych – Mirosława Potyra: m.potyra@wp.pl;

liceów – Jolanta Węglowska: jolawe@wp.pl;

szkolnictwa zawodowego i szkół dla dorosłych – Małgorzata Iwańska: m.iwanska@gazeta.pl;

oraz:

finansowania oświaty – Magdalena Wontek: magwon@op.pl;

prawa oświatowego – Maciej Konieczny: maciej2@op.pl.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania problemów z którymi się borykacie – bezpośrednio do liderów poszczególnych zespołów.

Zapraszamy również wszystkich chętnych do współpracy.