30 paź 2020

„Wybierając dobry zawód, zapewniasz sobie bezpieczną przyszłość”

Takim mottem od początku powstania kieruje się Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie. Zawodu można się nauczyć tylko i wyłącznie w rzeczywistych warunkach działającego zakładu pracy pod okiem doświadczonego mistrza w określonym zawodzie. Żadne warsztaty, zorganizowane przy szkole zawodowej nie zapewniają takich możliwości jak realny zakład rzemieślniczy. Zwykle są łatwiejsze i bardziej przyjazne dla ucznia, ale czy odpowiednio przygotują do zawodu i wymagań, które stawia rynek pracy? Podczas praktycznej nauki zawodu w zakładzie rzemieślniczym, uczniowie nie tylko poznają zawód, ale mają szansę uczyć się od mistrza jak właściwie go wykonywać. Wyboru takiego powinni dokonać rodzice wraz ze swoim dzieckiem. Każdy rodzic oraz uczeń, który stoi przed wyborem szkoły, musi sobie sam odpowiedzieć na to pytanie. To przecież rodzice w większości przypadków dbają o przyszłość swoich dzieci.

Absolwenci bielawskiej szkoły rzemieślniczej otrzymują tytuł czeladnika. Czeladnikiem staje się uczeń rzemiosła, który posiada umiejętności w danym zawodzie rzemieślniczym poparte dokumentem potwierdzającym kwalifikacje rzemieślnicze – Świadectwem Czeladniczym. Czeladnik dziś – brzmi dumnie. Tytuł Czeladnika liczy się w krajach Unii Europejskiej, gdzie najbardziej honoruje się tytuły zawodowe czeladnicze i mistrzowskie, uzyskane po zdaniu egzaminów przed Komisjami Izb Rzemieślniczych. Posiadanie takich tytułów ułatwia możliwość znalezienia ciekawej i dobrze płatnej pracy w Polsce, ale również w krajach UE.

Za pośrednictwem bielawskiego Cechu do egzaminu mistrzowskiego przystąpiły 2 osoby (elektryk i glazurnik), a do egzaminów czeladniczych 23 (fryzjerzy, kucharze, elektrycy, lakiernicy, dekarze, blacharze samochodowi, cukiernicy, stolarze, monterzy sieci i instalacji sanitarnych, mechanicy pojazdów samochodowych oraz elektromechanicy).

Wszystkim Mistrzom i Czeladnikom składamy najserdeczniejsze gratulacje z uzyskania tytułów zawodowych.

Katarzyna Wierzbicka – Dyrektor Biura Cech.