23 wrz 2020

Wystawa fotografii w Bielawie

W siedzibie Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie w ramach Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijaństwa Cech Rzemiosł Różnych wspólnie z koordynatorem PCDKCh zorganizował wyjątkową wystawę bielawskiego miłośnika fotografowania Tadeusza Łazowskiego. Wystawie towarzyszą dwie sentencje. Pierwsza – Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego „Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie”, która została wybrana na tytuł wystawy i druga „Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc pamięć, tracą życie” – autorstwa francuskiego marszałka Ferdynanda Focha, zawierająca bardzo głęboką treść, mówiącą o tym, że nic nie zwalnia nas z obowiązku pamiętania, odwiedzania i dbania. Pamięć o naszych przodkach, którzy zapisali się na kartach historii Polski musimy przekazać następnym pokoleniom, stąd pomysł na tę wystawę fotografii, nie bez kozery w budynku Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie, gdzie uczy się młodzież, której warto o pewnych wartościach przypomnieć. Na wystawie oprócz bielawskiego grobowca, zobaczyć mogliśmy Polski Cmentarz Wojenny – Monte Cassino, Treblinkę – Muzeum Walki i Męczeństwa, Powązki Komunalne w Warszawie i wiele innych, stanowiących tylko namiastkę całej kolekcji Tadeusza Łazowskiego.

W czasach nieustannego pośpiechu coraz trudniej znaleźć nam chwilę, by pochylić się nad przeszłością i historią. Nekropolie oraz groby naszych przodków, osób tworzących historię Polski bardzo często są zapomniane, zaniedbane, pozostawione same sobie.

Różnorodność nagrobków, ich symbolika, wyryte słowa, piękne tablice uzmysławiają nam, że wszystko przemija, a po śmierci zostaje na ziemi dobro, które człowiek uczynił i wspomnienia. Marszałek Józef Piłsudski mówił: Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmujących dane terytorium. Bądźmy narodem, pamiętajmy.

Dyrektor Biura Cechu

Katarzyna Wierzbicka