18 maj 2020

Zdalne Walne Zebranie członków KFON

Wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska w jednym z ostatnich wywiadów, powiedziała, że w związku w panującym w Polsce stanem epidemii, resort planuje przyjęcie aktu prawnego zmieniającego przepisy dotyczące głosowań w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach i fundacjach. Rozważane jest wprowadzenie głosowania na odległość. Najprawdopodobniej zostanie też wydłużony czas na przyjęcie sprawozdań merytorycznych, finansowych i udzielenie absolutorium zarządom. Będziemy informować  na bieżąco o rozwoju sytuacji.  Jesteśmy gotowi do wprowadzenia takiego rozwiązania w naszym stowarzyszeniu.